PROJEKTNO FINANCIRANJE U PRAKSI

2-3.3.

08:30

16:00

PROJEKTNO FINANCIRANJE U PRAKSI

mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA i gosti predavači
prostor Veleučilišta Vern, Iblerov trg 10, Zagreb

Specijalistički seminar sa praktičnim pristupom analizi investicijskih projekata i specifičnostima projektnog financiranja.

1.990,00 kn + PDV
20% popust ostvarite prijavom do 29.02.

Komentiraj