PROJECT MANAGEMENT AKADEMIJA

[vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1601577990213{padding-top: 10px !important;padding-right: 16px !important;padding-left: 16px !important;background-color: #ededed !important;}”][vc_column_text]

Praktično upravljanje projektima uz mogućnost polaganja ispita u svrhu stjecanja PMP ® (Project Management Professional) certifikata. 

 

 

Teme modula Profesionalne Project Management Akademije

Predavač: Petra Gracin PMP

MODUL.1   (1-dnevni seminar)   24. veljače 2022.

PROJEKT I UPRAVLJANJE PROJEKTOM, PMBOK

MODUL.2   (1-dnevni seminar)   03. ožujka 2022.

UPRAVLJANJE VREMENOM I OPSEGOM PROJEKTA

MODUL 3. (1-dnevni seminar)  10. ožujka 2022.

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA I KVALITETOM PROJEKTA

MODUL.4   (1-dnevni seminar)   24. ožujka 2022.

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, KOMUNIKACIJOM I DIONICIMA PROJEKTA    

MODUL.5   (1-dnevni seminar)   31. ožujka 2022.

UPRAVLJANJE PROJEKTNIM RIZICIMA I NABAVOM

Teme izlaganja gost predavača (gosti predavači su eminentni stručnjaci iz domaće i inozemne prakse)

(30-60 minutna izlaganja raspoređena tijekom trajanja Programa) [1]

[1] Točni termini izlaganja gost predavača bit će određeni neposredno prije početka Programa.

Nakon završetka programa ponuđena je opcija polaganja ispita u svrhu dobivanja stjecanja PMP (PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL) CERTIFIKATA. Također, pohađanjem tečaja polaznici će steći kvotu potrebnih PDU bodova za izlazak na PMP certifikacijski ispit.

 

OPIS PROGRAMA Project management je aplikacija znanja i vještina, alata i tehnika u svrhu kvalitetnog upravljanja projektima. Jedinstveni tečaj znanja i vještina koje nudimo u sklopu Profesionalne Project Management Akademije predstavlja upravljanje projektima u praksi, dakle na više praktičnih primjera kako bi se uvidjela aplikacija teorijskog znanja na konkretnim primjerima. Profesionalna Project Management Akademija pomaže u pripremi certifikacijskog ispita u svrhu stjecanja PMP (Project Management Professional) certifikata. PMP certifikat je prepoznat kao univerzalni standard izvrsnosti u Upravljanju projektima te danas sve više organizacija zahtjeva od svojih voditelja projekata ovaj certifikat. PMP certifikat pruža prednost prilikom zapošljavanja te potencijala zarade. Prema nekim međunarodnim istraživanjima, osobe s PMP certifikatom ostvaruju u prosjeku 20% više plaće od osoba bez certifikata. Prednost ovakvog tipa profesionalnog tečaja kao i PMP certifikata ogleda se i u doprinosu kompanijama, jer organizacije sa PMP managerima uspijevaju dovršiti svoje projekte na vrijeme te u okviru budžeta i to sa izvrsnim rezultatima.

Tečaj je organiziran kroz ukupno pet modula. Svaki modul sadrži specifična znanja i vještine. Kroz predavanja i praktične vježbe polaznici će se detaljno upoznati  s Vodičem kroz znanje u upravljanju projektima – PMBOK i PMI (Project Management Institute) metodologijom te se pripremiti za PMP certifikacijski ispit. PMBOK® Guide – 6. izdanje uključuje nove elemente u smislu kako implementirati znanje u agilnom okruženju. Nakon svakog predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

 

MODUL 1: PROJEKT I UPRAVLJANJE PROJEKTOM, PMBOK (24. veljače 2022.)

CILJ SEMINARA
Tijekom prvog modula, polaznici seminara se upoznaju s definicijom projekta, projektima u kontekstu strateškog upravljanja tvrtkom te strateškog planiranja. Definirat će se međuljudske vještine potrebne za upravljanje projektima, organizacija ureda za upravljanje projektima, upravljanje programima i portfeljima, dionici u projektu, životni ciklus projekta, struktura projekta. Pobliže će se pojasniti Vodič kroz znanje o upravljanju projektima te koncept PMI metodologije.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovnim pojmovima i konceptom PMI metodologije, te s pojmom upravljanja projektom, kao i specifičnostima organizacijskog okruženja unutar kojeg se ono odvija. Nakon predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

SYLLABUS
 

•             Projekt i upravljanje projektom, PMBOK – osnovni pojmovi

•             Osnovno o PMP certifikaciji

•             Procesne grupe upravljanja projektom

•             Područja znanja upravljanja projektom

•             Upravljanje integracijom projekta

MODUL 2: UPRAVLJANJE VREMENSKIM RASPOREDOM I OPSEGOM PROJEKTA (03. ožujka 2022.)

CILJ SEMINARA
U drugom modulu definiraju se procesi kao što su plan upravljanja opsegom projekta, plan upravljanja zahtjevima, definiranje opsega projekta, potvrđivanje i kontrola opsega, plan upravljanja vremenskim rasporedom, definiranje aktivnosti, određivanje slijeda aktivnosti – PDM metoda, procjena resursa aktivnosti, procjena trajanja aktivnosti, metoda kritičnog puta – izrada vremenskog rasporeda i kontrola vremenskog rasporeda.

 

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje opsegom i vremenom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja.

SYLLABUS
·         Upravljanje opsegom projekta

·         Upravljanje vremenom

 

MODUL 3: UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA I KVALITETOM PROJEKTA (10. ožujka 2022.)

CILJ SEMINARA
Cilj ovog modula je upoznavanje polaznika s procesima izrade plana upravljanja troškovima, procjenom troškova, određivanjem budžeta, kontrolom troškova te metodom EV analize (upravljanje ostvarenom vrijednosti), zatim s procesima vezanim uz upravljanje kvalitetom (planiranje, osiguranje i kontrola kvalitete) te osnovnim alatima za planiranje i kontrolu kvalitete na projektima.

Tijekom trećeg modula polaznike će se upoznati sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje troškovima i kvalitetom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja uz primjere ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

SYLLABUS
·         Upravljanje troškovima projekta

·         Upravljanje kvalitetom projekta

 

MODUL 4: UPRAVLJANJE RESURSIMA, KOMUNIKACIJOM I DIONICIMA PROJEKTA (24. ožujka 2022.)

CILJ SEMINARA
Tijekom četvrtog modula polaznicima će se približiti procesi vezani uz upravljanje ljudskim resursima, upravljanje dionicima te upravljanje komunikacijom. Navedeni procesi su vezani uz planiranje,  formiranje i razvoj projektnog tima, vođenje tima, principe vodstva, upravljanje sukobima, teorije motivacije, planiranja, upravljanje te kontrolu komunikacijama na projektu i procesi  identifikacije dionika te planiranje, upravljanje i kontrola dionicima.

Polaznike će se upoznati sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje ljudskim resursima, komunikacijama i dionicima na projektu te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja. Na kraju seminara proći će se kroz ispitna pitanja iz predmetnog područja.

SYLLABUS
•             Upravljanje ljudskim resursima na projektu

•             Upravljanje komunikacijama na projektu

•             Upravljanje dionicima projekta

 

MODUL 5: UPRAVLJANJE PROJEKTNIM RIZICIMA I NABAVOM (31. ožujka 2022.)

CILJ SEMINARA
Kroz posljednji modul naglasak je na procesima vezanim uz upravljanje rizicima, kvalitativnom i kvantitativnom analizom rizika, matricom vjerojatnosti i utjecaja, analizom očekivane novčane vrijednosti te strategijom odgovora na rizike, zatim procesima upravljanja nabavom na projektu, planiranjem nabave, provođenjem i kontrolom nabave.

Polaznici izrađuju samostalno matricu vjerojatnosti i utjecaja rizika te analizu očekivane novčane vrijednosti  i izvještaje.

SYLLABUS
•             Upravljanje rizicima projekta

•             Upravljanje nabavom na projektu

•             Postupak PMP certifikacije

•             Pregled sadržaja – PMP ispit

CILJNA SKUPINA POLAZNIKA

Tečaj je namijenjen svima koji se vođenjem projekata bave u praksi i žele dostići razinu izvrsnosti dobivanjem Project Management Professional certifikata, kao i za kandidate koji posjeduju certifikat, a radi njegovog zadržavanja moraju obnoviti znanje i prikupiti dovoljan broj novih PDU bodova.

Nakon pohađanja tečaja polaznici dobivaju potvrdu o odslušanoj edukaciji i stjecanju ukupno mogućih 45 PDU bodova. Svaki modul boduje se sa 9 bodova te je PDU bodove moguće steći za svaki modul posebno.

PREDAVAČ

Mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP, diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistar je znanosti u interdisciplinarnom području tehničkih i društvenih znanosti – MBA in Construction. Radila je u Institutu IGH kao voditelj projekata i u Odjelu za međunarodne poslove na ugovaranju projekata financiranih iz fondova Europske unije. Posjeduje međunarodni certifikat ovlaštenja za vođenje projekata – Project Management Professional (PMP) prema Project Management Institutu (PMI). Pohađala je brojne seminare, treninge i predavanja iz područja strateškog poslovanja i upravljanja u organizacijama. Također je pohađala treninge iz područja upravljanja projektima, javno privatnog partnerstva, javne nabave, upravljanja ugovornom dokumentacijom, politikom i poslovanjem u EU, te EU pretpristupnih i pristupnih fondova. Angažirana je kao viša predavačica na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na specijalističkom diplomskom studiju i kao predavač na poslovnom učilištu Experta. Odradila je predavanja za brojne seminare iz upravljanja projektima.

Kotizacija

 Kotizacija
Redovna kotizacija Project Management Akademije6.790kn+PDV
Prijava na program do 31.01.2022.

Prijava na program do 31.01.2022.

4.990kn+PDV

5.390kn+PDV

Sudjelovanje dvoje ili troje polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

 

Sudjelovanje četiri ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

 

Moguće plaćanje kotizacije u ratama

4.990kn+PDV

 

4.790kn+PDV

Fizičke osobePoseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine moduleKotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744,  prije početka edukacije. 

 

Napomena

  
Dnevni program seminara počinje u 9.00, a završava u 16.00 sati.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara te CERTIFIKAT.

[/vc_column_text][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ img_size=”80″ btn_txt_color=””][contact-form-7 id=”43″ title=”Prijava za seminar”][/ultimate_modal][/vc_column][/vc_row]