PROJECT FINANCE AKADAMIJA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PROJECT FINANCE AKADAMIJA

Investicijski projekti i projektno financiranje u praksi, uključujući i projekte financirane iz fondova EU.

 

MODUL.1   (1-dnevni seminar/radionica)   27. siječnja 2017.

Predavač: Edin Hadžavdić

FINANCE IN BUSINESS – FINANCIRANJE POSLOVANJA (I PRAKTIČNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA UZ PRIKAZ KLJUČNIH FINANCIJSKIH INDIKATORA NA KONKRETNOM PRIMJERU)

 

MODUL.2   (1-dnevni seminar)   09. veljače 2017.

Predavač: Edin Hadžavdić

ANALIZA INVESTICIJSKIH PROJEKATA I IZRADA INVESTICIJSKE STUDIJE (S NAGLASKOM NA FINANCIJSKU ANALIZU)*

POLAGANJE ISPITA (opcija): polaznicima koji će odslušati MODUL 1 i MODUL 2, po završetku drugog modula ponuđena je opcija polaganja ispita u svrhu provjere znanja, ali i uključivanja dodatnog opisa na certifikat o odslušanom seminaru – „… i uspješno položio/la ispit znanja“

 

MODUL.3    (1-dnevna radionica)   23. veljače 2017.

Predavač: Edin Hadžavdić

5 ZLATNIH PRAVILA FINANCIJSKOG MODELIRANJA U EXCELU

 

MODUL.4   (1-dnevna radionica)   2. ožujak 2016.

Predavači: Edin Hadžavdić i Bojan Bajić

COST-BENEFIT ANALIZA (CBA) EU PROJEKATA

 

*Tijekom trajanja drugog modula (dvodnevni seminar „Analiza investicijskih projekata“), organizator će nastojat uključiti barem jednog od sljedećih gost predavača:

 • sc. Kirk Lovric (Hunton & Williams, London): kratak pregled svjetske prakse; problemi složenijih projekata, posebice infrastrukturnih projekata javno-privatnih-partnerstva.
 • Veljko Pauš (HAMAG BICRO): podrška HAMAG BICRO-a malim i srednjim poduzetnicima.
 • sc. Krešimir Steinbauer (SG Leasing, Zagreb): leasing kao način financiranja; stanje i problemi projektnog financiranja u RH.

MODUL 1: Finance in Business – Financiranje poslovanja (i analiza financijskih izvještaja uz prikaz ključnih financijskih indikatora)

Na seminaru ćemo prodiskutirati neke od ključnih elemenata važnih za dobivanje financiranja (od bankara i/ili investitora) za vaš projekt / vaše poslovanje. Teme uključuju sljedeća tri područja:

 1. Super-brzi recept za analizu i interpretaciju financijskih izvješća i što bankar (ne)želi vidjeti u vašim financijskih izvješćima (… i mogu li financijska izvješća prikazati „svu istinu“ o vašem poslovanju) – financijska izvješća kao odličan izvor PITANJA, a ne odgovora!
 2. Bankabilan investicijski projekt – po čemu se analiza projekta razlikuje od analize postojećeg poslovanja i što bankara najviše zanima.
 3. Popis sastojaka za pripremu savršenog projekta* (LJUDI – RIZICI – DOKAZI).

 

PRVI DIO seminara obrađuje sljedeće teme:

 • Na praktičnom primjeru pokazati na koji način poslovni događaji utječu odnosnu kakve tragove ostavljaju u financijskim izvješćima te pojasniti međupovezanost financijskih izvješća – koristit ćemo Excel predložak / model financijskih izvješća za unos desetak poslovnih događaja, izravno u izvješća; bez diskusije o knjiženju / bez detalja vezanih za konta i sheme knjiženja!
 • Pokazati da analiza financijskih izvješća može biti vrlo jednostavna i kako nam za analizu nisu potrebna „specijalistička računovodstveno-revizorska“ znanja već razumijevanje poslovnog modela tvrtke te uvid u stvarne događaje koji se odvijaju u svakodnevnom poslovanju tvrtki.
 • Ukazati na nekoliko ključnih dijelova financijskih izvješća (uključujući i neke pokazatelje) koji bi mogli biti od interesa vašem bankaru.
 • Prokomentirati ograničenost prikaza vašeg poslovanja isključivo kroz financijska izvješća te ukazati na važnost šire priče o vašem poslovanju.
 • Prodiskutirat ćemo i temu radnog (obrtnog) kapitala te pokazati vezu sa indirektnim prikazom novčanog toka (koji može biti dobar alat za analizu i pripremu projekcija).

 

U DRUGOM DIJELU seminara govorim o suštini financijske analize investicijskog projekta:

 • Što je to bankabilan projekt i je li isplativost projekta uopće važna vašem bankaru?
 • Što je to ustvari isplativost projekta, a što je isplativost ulaganja? … i razumijemo li zaista smisao pokazatelja isplativosti (NPV, IRR …)?

 

TREĆI DIO prikazuje ne-kvantitativne elemente koji su od ključne važnosti za donošenje odluke o financiranju ili ne-financiranju, ulaganju ili ne-ulaganju u projekt – iz perspektive financijera od kojeg tražite financijska sredstva!

 

Pored praktičnosti gore prikazanih tema, teme ovog modula predstavljaju i dobru podlogu odnosno uvod u složenije (uglavnom kvantitativne) teme Project Finance akademije.

 

MODUL 2: Analiza investicijskih projekata i izrada investicijske studije (s naglaskom na financijsku analizu)

Cilj ovog modula je prikazati temeljne koncepte vezane za analizu i vrednovanje novčanih tokova, specifičnosti projektnog financiranja te složenije teme, uključujući najčešće pogreške i problematične elemente analize. Tijekom predavanja nastojat će se prikazati konkretne probleme iz prakse („stvarne priče iz života“), ali i pregled problematičnih detalja teorije.

PREGLED TEMA:

 • Podsjetnik – specifičnosti projektnog financiranja; klasično kreditiranje vs. projektno financiranje.
 • Priprema novčanih tokova za vrednovanje / analizu isplativosti projekata:
  • Isplativost s aspekta investicijskih troškova.
  • Financijska stabilnost projekta i sposobnost otplate kredita.
  • Isplativost projekta s aspekta vlasnika.
 • Smisao neto sadašnje vrijednosti, interne stope povrata, razdoblja povrata … te što nam ovi pokazatelji (ne)pokazuju; je li interna stopa povrata (IRR) dovoljan pokazatelj i možemo li izbjeći izračun diskontne stope i NPV-a?
 • Najčešći problemi i pogreške u pripremi novčanih tokova za vrednovanje:
  • Inkrementalni novčani tokovi, (ne)uključenje inflacije, novčani tokovi PDV-a, povijesni/nepovratni (sunk costs) troškovi, ostatak vrijednost/terminalna vrijednost, pogrešno uključenje poreznog štita kamata …
  • Nerazumijevanje problematike ulaganja u radni (obrtni) kapital / trajna obrtna sredstva.
  • Diskontna stopa – trebamo li (i koliko) trošiti vrijeme na pokušaje njenog (“točnog i preciznog”) izračunavanja?
 • Podsjetnik na raskorak u percepciji poduzetnika (inicijatora, vlasnika projekta) i kreditora/bankara) te suinvestitora … podsjetnik na „Popis sastojaka za pripremu savršenog projekta* (LJUDI – RIZICI – DOKAZI)“.

 

Napomena: polaznicima koji će odslušati MODUL 1 i MODUL 2, po završetku ovog (drugog) modula ponuđena je opcija polaganja ispita u svrhu provjere znanja, ali i uključivanja dodatnog opisa na certifikat o odslušanom seminaru – „ … i uspješno položio/la ispit znanja“.

 

MODUL 3 : 5 zlatnih pravila financijskog modeliranja u Excelu (s naglaskom na modeliranje financijskih izvješća, projektno financiranje i analizu investicijskih projekata)

Na seminaru će biti prikazan (pojednostavljeni) postupak izrade financijskog modela za analizu investicijskog projekta (priprema financijskih izvješća projekta za primjerice – pripremu poslovnog plana /investicijske studije).

Seminar (radionica) predviđa praktičan rad na računalima – polaznici će kroz desetak koraka odnosno zadataka izraditi svoj pojednostavljeni financijski model u Excelu. Svaki korak/zadatak predviđa ograničeno vrijeme (individualan rad ili u parovima, uz naputke i pomoć voditelja radionice). Nakon svakog koraka svi polaznici dobivaju riješen zadatak (Excel predložak s odrađenim korakom) kako bi svi polaznici na početku svakog koraka/zadatka imali istu početnu poziciju.

 

GLAVNA TEMA (modeliranje financijskih izvješća)

Kroz izradu modela, polaznici će se upoznati sa sljedećim konceptima:

 • Dobra praksa rada u Excelu (pet „zlatnih“ pravila / pravila urednosti rada u Excel-u: separacija podataka, vertikalna i horizontalna konzistentnost itd.).
 • Primjeri jednostavnih, ali čestih izračuna kao primjerice: diskontiranje novčanih tokova, korištenje funkcija NPV/XNPV, IRR/XIRR , izračun inflacije, izračun „CAGR“ rasta i sl.
 • Korisne strukture / „algoritmi“ u modeliranju financijskih izvješća za analizu investicijskog projekta (za izradu poslovnog plana): “cik-cak strukture” za izračun otplate kredita, izračun vrijednosti zaliha, amortizacije, vrijednosti imovine na bilanci, izračun potraživanja i obveza za kupce i dobavljače, primjer ugradnje analize scenarija (bez korištenja ugrađenih Excel alata) itd.

 

DODATNE TEME (manipulacija podacima)

Osim gore spomenutih tema, na radionici ćemo se osvrnuti i na probleme vezane za pripremu i manipulaciju podacima („priprema / čišćenje“ podataka za korištenje u izračunima) te priprema izvješća (pivot tablice, izrada grafova i sl.).

 

PRIPREMA (DOMAĆA ZADAĆA)

Polaznicima će također (nekoliko dana prije početka seminara) biti ponuđen Excel predložak sa jednostavnim zadacima koji će poslužiti kao priprema odnosno kao kratak podsjetnik na osnovna pravila rada u Excelu. Od polaznika se očekuje određena razina predznanja koja uključuje: unos osnovnih računskih operacija na podacima u ćelijama (korištenje referenciranja ), kopiranje podataka („copy/paste“ funkcije), umetanje i dodavanje redaka i stupaca, oblikovanje polja/redaka/stupaca i sl.

 

(Prvih tridesetak minuta seminara predviđeno je za pitanja / probleme vezane uz „domaću zadaću“)

 

MOLIMO POLAZNIKE PONESU PRIJENOSNA RAČUNALO SA PRIPADAJUĆIM PUNJAČEM.

UKOLIKO NEMATE RAČUNALO, OBAVIJESTITE NAS KAKO BISMO VAM GA OSIGURALI.


MODUL 4 :
Cost-benefit analiza (CBA) EU projekata

Cilj seminara je upoznavanje sudionika s cjelokupnom metodologijom te procesom izrade cost-benefit analize (CBA) investicijskog projekta (u skladu s metodologijom EU) kao jednog od dokumenata na osnovi kojeg evaluator ocjenjuje prihvatljivost projekta te donosi odluku o sufinanciranju iz sredstava kohezijskog i strukturnih fondova. Seminar vam omogućava da se upoznate s ključnim elementima financijske i (socio)ekonomske analize te ostalim sastavnim dijelovima studije. Kvalitetno napisana analiza temelj je za pozitivnu ocjenu evaluatora te je stoga izuzetno važno ovladati njezinim pojedinim dijelovima, kao i biti upoznat s procesom evaluacije.

Kroz praktične primjere, prezentacijom i osobnim iskustvom u području pripreme i provedbe EU projekata, nastojat će se polaznicima prikazati cost-benefit analiza (CBA) i to prema novoj metodologiji EU odnosno Vodičem Europske komisije za razdoblje 2014.-2020.

 

PRVI DIO SEMINARA: Cost-benefit analiza (CBA) – Financijska analiza

 • Ključne razlike između standardne metodologije financijske analize investicijskih projekata i EU-CBA metodologije.
 • Struktura novčanog toka za ocjenu financijske stabilnosti, struktura novčanih tokova za vrednovanje te razlika između financijskog povrata investicije (FNPV(C) i FRR(C)) i financijskog povrata kapitala (FNPV(K) i FRR(K)).
 • Inkrementalni pristup analizi / vrednovanju.

DRUGI DIO SEMINARA: Cjeloviti pogled na studiju i na postupak evaluacije

 • Pojašnjenje glavnih pojmova, načela i postupaka.
 • Socio–ekonomski kontekst, ciljevi projekta, identifikacija projekta, analiza tehničke izvodljivosti i okolišne održivosti projekta, poveznica s financijskom i ekonomskom analizom (CBA).
 • Rad na praktičnim primjerima – priprema financijske i ekonomske analize te kratak pregled pripreme ostalih elemenata studije (uz dodatni osvrt na teoriju ekonomske analize – društvene koristi, indirektni učinci, korekcije cijena).

 

PREDAVAČI

Voditelj programa Project Finance akademije: mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA

Savjetnik je sa širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija. Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u, Privrednoj banci Zagreb te drugim kompanijama u Hrvatskoj. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst). 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Predavač-suradnik na Modulu br.4 (CBA): mag.oec Bojan Bajić

Savjetnik s iskustvom na području razvoja regija te poduzetništva (MSP) i inovacija – priprema, analiza i vođenje investicijskih i „soft“ projekata posebice onih financiranih iz EU fondova, izrada studija izvodljivosti / CBA, strateško planiranje, priprema programa financiranja projekata iz EU fondova, Svjetske banke i državnog proračuna, te evaluacija istih. Izradio je preko 100 studija izvodljivosti s CBA u Hrvatskoj i inozemstvu za projekte velike i male vrijednosti. Polaznik je „Milano Summer School“ na temu Analize troškova i koristi u EU investicijskim.

 

Kotizacija

Redovna kotizacija Project finance akademije4.990kn+PDV
Prijava do  23.01.2017. (popust od 20%)3.990kn+PDV
Prijava do  18.01.2017. (popust od 20%) te besplatan seminar EU FONDOVI U 2017. (01.02.2017.)3.990kn+PDV
Sudjelovanje dvoje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

 

Moguće plaćanje kotizacije u ratama

3.990kn+PDV
Fizičke osobePoseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine moduleKotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744, prije početka edukacije. 

 

Napomene

Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 16.00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara te CERTIKAT ZA SAVJETNIKA U PROJEKTNOM FINANCIRANJU (u fizičkom i elektronskom obliku).

Polaznicima je osiguran besplatan parking u garaži Importanne Gallerije uz prethodnu najavu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ btn_txt_color=”#333333″][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″][/ultimate_modal][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj