PROGRAMI JAVNE NABAVE

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je dana 19.07.2017. donijelo rješenje kojim se Hrvatskom institutu za financije izdaje ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave.

 

KLASA: UP/I-406-01/17-01/07
URBROJ: 526-06-02-02-02/1-17-02
EVIDENCIJSKI BROJ: 65

Iva Šuler

Nikolina Bačurin

Biljana Lerman

Komentiraj