PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA – praktična provedba novog Zakona na primjerima

Specijalistička radionica o metodama procjene vrijednosti nekretnina sa detaljima provedbe novog Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina na primjerima.

Datum: 17. rujna 2015. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: Mr.sc. Željko Uhlir, zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja, Prof.dr.sc. Josip Tica, Branimir Majčica, mag. zemljiš. man.

CILJ SEMINARA

Seminar je prvenstveno baziran na pregledu pristupa vrednovanju nekretnina u teoretskom i praktičnom smislu na način tumačenja provedbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Poseban naglasak u prezentaciji biti će na raščlambi Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina sa svim praktičnim detaljima njegove provedbe. U prvom dijelu će se pojasniti ciljevi donošenja Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, definirati informacijski sustav tržišta nekretnina, objasniti zadaće i sastav procjeniteljskih povjerenstva, navesti obveze županija i gradova, te objasniti zakonski definirane metode procjene vrijednosti nekretnina. U drugom dijelu predavanja navest će se i ostale metode procjene nekretnina te tehnički detalji vezani uz korištenje pojedinih metoda kao i otvorena pitanja metodologije procjenjivanja nekretnina.

U trećem dijelu daje se detaljan prikaz uvođenja baze podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina te izvori za pribavljanje podataka o prometu nekretnina kao i sadržaj zbirke kupoprodajnih cijena. Pojasnit će se posebni načini procjene nekretnina gdje će sudionici vidjeti konkretan proces procjenjivanja nekretnina na konkretnom primjeru iz prakse.

 

SYLLABUS

 1. Ciljevi donošenja Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
 2. Informacijski sustav tržišta
 3. Sadržaj zbirke kupoprodajnih cijena
 4. Procjenitelji i procjeniteljska povjerenstva
 5. Obveze županija i gradova
 6. Rokovi za osnivanje procjeniteljskih povjerenstava, početak rada administrativno-tehničke podrške, obveze javnih bilježnika
 7. Metode procjene vrijednosti nekretnina prema Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina
  1. Poredbena metoda
   • Metoda uporabe korekcijskih koeficijenata
   • Metoda hedoničkih indeksa
   • Metoda ponovljenih prodaja
  2. Prihodovna (dohodovna) metoda
  3. Troškovna metoda
 8. Metode procjene vrijednosti nekretnina
  1. Vrijednosti nekretnina koje se procjenjuju u praksi
   • Tržišna
   • Hipotekarna
   • Osigurana
   • Uporabna
   • Likvidacijska
 9. Uvođenje baze podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina
 10. Izvori za pribavljanje podataka o prometu nekretnina
 11. Ciljevi evaluacije podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena
 12. Posebni načini procjene vrijednosti nekretnina (pravo građenja, pravo služnosti, služnost vodova, stanovanja ili prava plodouživanja, prekoračenje međe građenjem, površine javne namjene, procjena naknade za izvlaštenje)
 13. PRIKAZ PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA NA KONKRETNOM PRIMJERU

PREDAVAČ

Mr.sc. Željko Uhlir je zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja, sa višegodišnjim iskustvom u građevini, projektiranju te upravljanju imovinom. Od 2012. do 2013. bio je direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN), a od 2001. do 2005. Pročelnik Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada. Magistrirao je na poslijediplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu „Organizacija i menadžment“, a diplomirao na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

 

Izv.prof.dr.sc. Josip Tica doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje predaje kolegije Gospodarstvo Hrvatske, Makroekonomija i Urbana Ekonomika. Također se usavršavao na inozemnim sveučilištima pri čemu valja istaknuti da je dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije. Autor je niza istraživanja i članaka iz područja ekonomije te je član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista. Gostujući je istraživač na University of Pittsburgh te pozivni predavač na Fort Hays University. Izv.prof.dr.sc. Tica duži niz godina istražuje i analizira tržište nekretnina te je traženi predavač na navedenu tematiku.

 

Branimir Majčica, mag. zemljišnog menadžmenta diplomirao je geodeziju na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i zemljišni menadžment na Tehničkom sveučilištu u Münchenu (TUM). Zaposlen je u gradskoj upravi Grada Zagreba na mjestu voditelja Službe za vrednovanje nekretnina. Autor je prijedloga gradskih propisa ili njihovih dijelova koji se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina. Surađuje sa stručnim službama i procjeniteljskim povjerenstvima u Berlinu, Münchenu i Düsseldorfu. Bio je član stručne skupine za izradu prijedloga Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina, a u nastavku bio je aktivan u izradi prijedloga Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Predavač je na seminarima na navedenu tematiku.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Građevinari, posrednici na tržištu nekretnina, arhitekti, sudski vještaci i procjenitelji, urbanisti, geodeti, investicijski savjetnici, financijski manageri u poduzećima, poslovni konzultanti, project manageri, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama, djelatnici u jedinicama lokalne i područne samouprave, a posebno uredima za prostorno planiranje, imovinsko-pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom, zemljišnoknjižnim odjelima, te javnobilježničkim i odvjetničkim uredima.

.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.215,00 kn + PDV (ukupno 1.518,75 kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN HR0623600001101988744, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi1.090,00kn+PDV). POSEBAN POPUST ODOBRAVAMO ZA PRIJAVE DO 10.09.2015.  TE U TOM SLUČAJU KOTIZACIJA IZNOSI 990,00kn+PDV.

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze te besplatan parking uz prethodnu najavu. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj