PRIPREMA ZA KRAJ 2019. – ZAVRŠNI RAČUN I POREZNE NOVOSTI U 2020.

13.11.

08:30 – 16:00

PRIPREMA ZA KRAJ 2019. – ZAVRŠNI RAČUN I POREZNE NOVOSTI U 2020.

Kristijan Cinotti, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Pere Mioč, Vladimir Nol

Specijalistički seminar na temu završnog računa te izračuna i umanjenja porezne obveze kao i porezne reforme i poreznih novosti u 2020.

1.390,00kn + PDV (ukupno 1.737,50kn)
15% popust ostvarite prijavom do 11.11.

Komentiraj