PRIPREMA ZA KRAJ 2018. – ZAVRŠNI RAČUN, POREZ NA DOBIT I PDV

06.12.

08:30 – 16:00

PRIPREMA ZA KRAJ 2018. – ZAVRŠNI RAČUN, POREZ NA DOBIT I PDV

Kristijan Cinotti, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Pere Mioč

Specijalistički seminar na temu završnog računa te izračuna i umanjenja porezne obveze. Drugi dio seminara PDV – osvrt na prava i mogućnostima nastalim na temelju presuda Europskog suda pravde.

1.390,00 kn+ PDV (ukupno 1.737,50kn)
15% popust ostvarite prijavom do 03.12.

Komentiraj