PRIMJENA MSFI-a I HSFI-a

Specijalistički seminar na temu primjene MSFI-a i HSFI-a

Datum: 08. studenog 2013. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentor: Mirela Copot Marjanović, ovl. revizor, Neven Čale, ovl. revizor

CILJ SEMINARA

Seminar „Primjena MSFI-a i HSFI-a“ se bavi primjenom najkorištenijih računovodstvenih standarda sa primjerima iz prakse. Bez obzira na velik broj standarda (što MSFI-a (MRS-eva) što HSFI-a) ipak postoje oni najkorišteniji koje smo obradili u ovoj radionici. Također, napraviti ćemo kratku usporedbu između HSFI-a i MSFI-a za te iste standarde.

Cilj seminara je uputiti korisnike u zahtjeve najznačajnijih standarda, te ukazati na najčešće nedoumice i greške s kojima smo se susretali u praksi. Također jedna od tema će biti i kako postupiti ukoliko se otkrije da se u prijašnjim godinama napravila greška.

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici na konkretnim primjerima pokušati primijeniti stečeno znanje sa seminara.

 

SYLLABUS

  • Dugotrajna imovina – primjenjivi su sljedeći računovodstveni standardi MRS 16, MRS 40, MSFI 5, HSFI 6, HSFI 7, HSFI 8, usporedba standarda, utjecaj na vrijednost imovine primjenom različitih standarda, promjena namjene nekretnina i prijenosi iz vrednovanja imovine po jednom standardu na vrednovanje po drugim standardima, poseban naglasak na revalorizaciju dugotrajne imovine sa primjerima;

 

 

  • Zalihe – primjenjivi su sljedeći računovodstveni standardi MRS 2, MSFI 5, HSFI 10, usporedba standarda, priznavanje, mjerenje i objavljivanje vezano uz zalihe, primjeri iz prakse (na što je potrebno paziti);

 

  • Prihodi – primjenjivi su sljedeći računovodstveni standardi MRS 18, HSFI 15, priznavanje, mjerenje i objavljivanje vezano uz prihode, primjeri iz prakse (na što je potrebno paziti);

 

  • Rezerviranja – primjenjivi su sljedeći računovodstveni standardi MRS 37, HSFI 13, priznavanje, mjerenje i objavljivanje vezano uz rezerviranja, primjeri iz prakse (na što je potrebno paziti);

 

  • Računovodstvene politike, procjene pogreške  – primjenjivi su sljedeći računovodstveni standardi MRS 8, primjenjivi HSFI (HSFI 3)

 

PREDAVAČ

Mirela Copot Marjanović je najveći dio poslovne karijere provela u revizorskim društvima: IB Grant Thornton Audit d.o.o. i Cinotti revizija d.o.o., na poslovima revizije.
Revizijom se bavi od 2003. godine. Posjeduje licence za ovlaštenog revizora i ovlaštenog računovođu. Jedan je od koautora knjige „Kako platiti manje poreza?”. Tijekom svoje poslovne karijere, Mirela je obavljala čitav niz poslova revizije trgovačkih društava iz različitih grana poslovanja. Osim revizije, sudjelovala je u provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence), podjelama društva, pripajanjima društava i sl.

 

Neven Čale, je trenutno je zaposlen u društvu Cinotti revizija d.o.o. kao voditelj revizije, gdje je i proveo svoju cjelokupnu poslovnu karijeru. Tokom karijere radio je na poslovima eksterne revizije financijskih izvještaja društava iz različitih industrija, revizije konsolidiranih financijskih izvještaja, interne revizije, revizija osnivanja društava, reviziji povećanja temeljnog kapitala, reviziji podjela društava, pripajanja i sl.
Od prosinca 2012 godine posjeduje certifikat ovlaštenog revizora.
Osim toga bavi se održavanjem internih i eksternih predavanja te pisanjem članaka.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Revizori, računovođe, poslovni konzultanti, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50 kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanja broj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6321-1113, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00+PDV).

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze, te besplatan parking uz prethodnu najavu. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj