PRIKAZ NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

[vc_row][vc_column width=”1/6″][ultimate_info_table color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”rgba(209,209,209,0.8)” package_heading=”02.02.” icon_type=”selector” icon=”Defaults-calendar” icon_color=”#3a3a3a” heading_font_color=”#3a3a3a” features_font_color=”#3a3a3a” heading_font_style=”font-weight:bold;” heading_font_size=”desktop:40px;” features_font_size=”desktop:18px;”]08:30

16:00[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

PRIKAZ NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Nikolina Bačurin, Iva Šuler

prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb

Specijalistički seminar na temu pojašnjenja ključnih dijelova novog Zakona o javnoj nabavi.

1.350,00 kn + PDV
20% popust ostvarite prijavom do 27.01.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Opis” modal_on=”text” modal_on_align=”left” read_text=”Saznaj više…” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ content_text_color=”#4c4c4c” txt_color=”#3a3a3a” trigger_text_font_style=”text-decoration:underline;”]

CILJ SEMINARA

Seminar „Prikaz novog Zakona o javnoj nabavi“ se bavi novinama koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi koji je objavljen u Narodnim novinama br. 120/16 te je stupio na snagu 01.01.2017. Obzirom novi Zakon uvodi niz promjena u sustavu javne nabave na seminaru će se dati prikaz svih novina koje su moraju primjenjivati u postupcima nabave koji se pokreću nakon 01.01.2017.

Cilj seminara je uputiti polaznike u proceduralne, terminološke i sve druge promjene u sustavu javne nabave koje donosi novi Zakon, a sve kako bi se olakšala njegova primjena u praksi.

Seminar se temelji i na praktičnim iskustvima predavača, a zamisao organizatora je i poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju učinkovitije provedbe postupaka javne nabave

SYLLABUS

 • Promjene u općim odredbama
 • Promjene vezane uz ugovore o uslugama
 • Izuzeća
 • Postupci nabave
 • Tehnike, instrumenti, posebni režimi nabave
 • e-Katalog
 • Središnje i zajedničke nabave
 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Promjene kod podjele predmeta nabave na grupe
 • Jamstva
 • Podugovaranje
 • Rokovi – određivanje i računanje
 • Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata – određivanje i dokazivanje
 • Oslanjanje na tuđu sposobnost
 • ESPD
 • e-Certis
 • Novine kod ponuda
 • Kriteriji za odabir ponude
 • Novine kod postupka pregleda i ocjene ponuda
 • Završetak postupka
 • Izmjene ugovora i okvirnih sporazuma
 • Raskid ugovora
 • Pravna zaštita, sudska zaštita i građanskopravne odredbe
 • Politika javne nabave

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave; osobama koje pripremaju, provode te kontroliraju postupke javne nabave bez obzira na vrijednost; osobama koje prate realizaciju ugovora o javnoj nabavi; osobama koje rade na tajničkim poslovima i poslovima financijsko materijalnog poslovanja proračuna, proračunskog korisnika i javnog trgovačkog društva; državnim, županijskim, gradskim i općinskim dužnosnicima i zaposlenicima; direktorima velikih, srednjih i malih kompanija; ravnateljima, upraviteljima, pročelnicima; revizorima; predstavnicima privatnog sektora koji dostavljaju ponude; osobama koje su zainteresirane za poticanje ekonomskog razvoja hrvatskog gospodarstva.

Sudjelovanjem na seminaru ne ostvaruju se bodovi tj. sati potrebni za obnovu certifikata.[/ultimate_modal][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ btn_txt_color=”#3a3a3a”][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″]

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn +PDV
do 27.01.2017. 1.080,00 kn + PDV

žiro račun Xenon savjetovanja
HR0623600001101988744[/ultimate_modal][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj