PRESTANAK UGOVORA O RADU

12.06.

10:00 – 16:00

PRESTANAK UGOVORA O RADU

Ivana Panić Šušteršić, odvjetnica, Sandra Dimitrijević, mag. iur.

Specijalistički seminar o mogućnostima, načinima i posljedicama prestanka ugovora o radu.

1.390,00 kn + PDV (ukupno 1.737,50kn)
15% popust ostvarite prijavom do 18.05.

Komentiraj