PRAKTIČNA FINANCIJSKA I KREDITNA ANALIZA PODUZEĆA

 

Datum: 20. veljače 2014. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentori: mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA

 

PRAKTIČNA FINANCIJSKA I KREDITNA ANALIZA PODUZEĆA (20. VELJAČE 2014.)

Cilj seminara je obnoviti znanja o strukturi, sadržaju i međusobnoj povezanosti osnovnih financijskih izvješća. Uz minimalnu količinu teorije te kroz veći broj jednostavnih, ali praktičnih vježbi polaznici će utvrditi svoje razumijevanje utjecaja poslovnih događaja na račun dobiti i gubitka, bilancu i izvješće o novčanom toku te uvodni osvrt na problematiku obrtnog (radnog) kapitala.

 

Pregled temaPraktični dio predavanja
1. Račun dobiti i gubitka:

 • Prihodi i rashodi vs. novčani primici i izdaci.
 • Trošak prodanih proizvoda vs. nabava vs. plaćanje dobavljačima.
 • i njihova veza s obrtnim (radnim) kapitalom.
Veći broj vježbi koji uključuju dopunjavanje i povezivanje financijskih izvješća (rad na papirnatim obrascima i na računalu).  Primjer stvaranja liste pitanja kod analize financijskih izvješća (polaznicima će biti podijeljen praktičan materijal: „Kratak podsjetnik za analizu / interpretaciju financijskih izvješća“ ).

 

2. Bilanca:

 • Struktura jednostavne bilance.
 • … i veza s obrtnim (radnim) kapitalom.
 • … i veza s indirektnim novčanim tokom.
3. Izvješće o novčanom toku:

 • Tri kategorije novčanih tokova.
 • Dva načina pripreme / prikaza novčanog toka.
 • … i veza s obrtnim (radnim) kapitalom.
4. Utjecaj poslovnih događaja na stavke financijskih izvješća.
5. Financijska izvješća kao izvor pitanja, a ne odgovora:

 • Kratak prikaz osnovnih kategorija pokazatelja.
 • Osvrt na analizu (interpretaciju)  financijskih izvješća u kontekstu kreditne analize.

 

 

PREDAVAČ

Edin Hadžavdić (CFA) savjetnik je sa izuzetno širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija. Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u i Privrednoj banci. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst). 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

 

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Poslovni konzultanti, project manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama

 

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn+ PDV (ukupno 1.687,50kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanja broj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6306-0214, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00+PDV).

 

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze, kao i besplatan parking uz prethodnu najavu. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj