POREZNA OPTIMIZACIJA I ZAVRŠNI RAČUN

Specijalistički seminar na temu završnog računa i optimizacije porezne obveze s praktičnim primjerima izrade PD obrasca.

Datum: 05. veljače 2016. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: prostor Veleučilišta Vern, Importanne Gallerija, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentor: Kristijan Cinotti, ovl.por.savj., Andrija Garofulić, ACCA, Pere Mioč, Poseban gost iz Porezne uprave

CILJ SEMINARA

Seminar „Porezna optimizacija i završni račun“ se bavi praktičnim pitanjima sastavljanja završnog računa. Tijekom seminara će se razmotriti preporučeni hodogram kreiranja završnog računa, kao i optimizacija same porezne obveze poreza na dobit.

Cilj seminara je uputiti polaznike u specifična znanja potrebna kako bi se sastavio završni račun, od pripremnih radnji, obračuna članarina, do sastavljanja samih završnih izvještaja.

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, sastaviti svoj završni račun.

 

SYLLABUS

 

 • Pripremne radnje u okviru dugotrajne imovine – amortizacija, otpis imovine koja se ne koristi, udjeli i ostalo;
 • Pripremne radnje u okviru kratkotrajne imovine – kontrola potraživanja, zaliha, novca i ostalih stavki;
 • Pripremne radnje u okviru pasive – kontrola dugoročnih i kratkoročnih obveza, strukture pasive, usklade obveza s vjerovnicima i sl;
 • Poseban osvrt na aktivna i pasivna vremenska razgraničenja i kontrola rezultata;
 • Završni obračun PDV-a – što bez PDV-K?;
 • Sastavljanje PD obrasca – prikaz porezno priznatih i nepriznatih stavki;
 • Poseban osvrt na rezervacije – kako optimizirati poreznu obvezu u zakonskim okvirima?;
 • Potraživanja – što sve mogu učiniti s potraživanjima, a da platim manje poreza?
 • Reinvestiranje dobiti 2015. godine – kada i koliko mogu reinvestirati?;
 • Automobili – porezne uštede s automobilima;
 • Ostale uštede poreza na dohodak
 • Izračuni odgođene porezne imovine – što je to, kako se računa i kako se umanjuje;
 • Kako porezno optimizirati rezultat poslovanja – činjenice koje nismo spomenuli kroz ranije točke
 • Radionica – sastavljanje završnog računa kroz primjere iz prakse.

PREDAVAČI

Kristijan Cinotti je direktor Mazars Cinotti društava koja se bave revizijom, poreznim savjetovanjem i računovodstvom. Dio karijere je proveo u internacionalnim revizorskim kućama na poslovima revizije i poreznog savjetovanja. Revizijom, porezima i računovodstvom se bavi od 1998. godine. Kao direktor internacionalne revizorske kuće bio je odgovoran za poslove revizije u Hrvatskoj i razvoj poslovanja u Srbiji.

Specijalist je za područje optimiranja poreznog položaja u zemlji i inozemstvu.  Posjeduje licence za ovlaštenog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja i računovođu.  Glavni je autor knjiga: „Što poduzetnici moraju znati o financijama?“,Kako platiti manje poreza?”, te knjige „Leasing u praksi“. Autor je nekoliko članaka iz područja spajanja poduzeća, leasinga i Due Diligenca.  Tijekom svoje poslovne karijere, Kristijan je obavljao čitav niz poslova revizije banaka, osiguravajućih društava, proizvodnih i drugih trgovačkih društava. Osim revizije, sudjelovao je u provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) i savjetovanjima prilikom prodaje i kupnje društava, te procjenama vrijednosti društava.

 

Andrija Garofulić je direktor poreznog i financijskog savjetovanja društva Mazars Cinotti Consulting d.o.o. Dio  svoje poslovne karijere proveo je u internacionalnoj revizorskoj kući na poslovima računovodstva i poreznog savjetovanja. Tokom rada u računovodstvenom odjelu, bio je zadužen za sveukupno poslovanje nekoliko klijenata te povezane računovodstvene procedure. U poreznom odjelu bavio se poslovima poreznog savjetovanja, poreznih nadzora u sklopu revizije te izradom studija o transfernim cijenama.

Od zaposlenja u Mazars Cinotti Consulting d.o.o. bavi se prvenstveno poreznim pregledima, poreznim savjetovanjem, te transfernim cijenama. Kao popratne aktivnosti ističemo procjene društava, reviziju statusnih promjene te povremeno računovodstveno savjetovanje klijenata. Andrija je ko–autor knjige „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“, „Mazars – Porezni savjetnik“  te ovlašteni revizor Ujedinjenog Kraljevstva (ACCA).

 

Pere Mioč je menadžer poreznog i poslovnog savjetovanja društva Mazars Cinotti Consulting d.o.o. Cjelokupnu svoju poslovnu karijeru proveo je u Mazars Cinotti društvima na poslovima poreznog savjetovanja, gdje je uže specijaliziran za područje poreza na dobit i porez na dodanu vrijednost. Pere se bavi prvenstveno poreznim savjetovanjem te transfernim cijenama.

Pere je ko–autor knjiga „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“ i „Mazars – Porezni savjetnik“, te autor stručnih članaka za raznovrsne stručne publikacije.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Revizori, računovođe, poslovni konzultanti, project manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, djelatnici kontrolinga, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50 kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanjaIBAN HR0623600001101988744, poziv na broj 05-6321-0216, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00+PDV). POSEBAN POPUST OD 20% OSTVARUJETE PRIJAVOM DO 29.01.2016. (U TOM SLUČAJU KOTIZACIJA IZNOSI 1.080,00+PDV). POSEBAN POPUST OD PREKO 25% OSTVARUJETE PRIJAVOM DO 31.12.2015. (U TOM SLUČAJU KOTIZACIJA IZNOSI 990,00+PDV).

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze, te besplatan parking uz prethodnu najavu. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj