POREZNA OPTIMIZACIJA POSLOVNOG REZULTATA I POREZNE OLAKŠICE

Specijalistički seminar na temu optimiziranja poreznog opterećenja poslovanja.

 

Datum:
– 08. veljače 2013. s početkom u 8,30 sati
Mjesto:
– prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentori:
– mr.sc. Kristijan Cinotti, ovl.por.savj.
– Andrija Garofulić

CILJ SEMINARA

Seminar „Porezna optimizacija poslovnog rezultata i porezne olakšice“ se bavi pitanjem optimiziranja poreznog opterećenja poslovanja, u prvom redu porezom na dobit. Tijekom seminara će se razmotriti i aspekti optimiziranja poreza na dodanu vrijednost i poreza na dohodak.
Cilj seminara je uputi polaznike kako iskoristiti sve mogućnosti poreznog zakonodavstva u svrhu plaćanja manjeg poreza na dobit, te u isto vrijeme zadovoljiti odredbe standarda financijskog izvještavanja.
Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, sastavljati prijavu poreza na dobit (PD obrazac), te sudjelovati u raspravama s predavačima o raznovrsnim poreznim temama.

 

SYLLABUS

 • Dugotrajna imovina – porezne uštede i na što pripaziti
 • Potraživanja od kupaca – kako koristiti ista za porezne uštede;
 • Zalihe – što bi svaki voditelj računovodstva ili direktor financija trebao paziti;
 • aktivna i pasivna vremenska razgraničenja – platite manje poreza, a u isto vrijeme poštujte standarde;
 • troškovi automobila – kada možemo priznati troškove automobila i kako iskoristiti zakonske rupe
 • troškovi reprezentacije – na što pripaziti;
 • troškovi amortizacije – utjecaj na porezno optimiziranje;
 • rashodi proizašli iz odnosa između povezanih osoba – na što paziti;
 • rashodi darovanja – kako pravilno vršiti darovanja i da li su ista porezno priznata;
 • troškovi rezerviranja;
 • reinvestirana dobit – tko, kako i kada ima pravo koristiti olakšicu;
 • državne potpore – kako ih iskoristiti;
 • preneseni gubici – kada gubimo pravo na iste.

 

PREDAVAČ

Kristijan Cinotti je najveći dio poslovne karijere proveo u revizorskim društvima: Progres Revizija, Ernst & Young, IB Grant Thornton Audit, na poslovima revizije i poreznog savjetovanja. Revizijom, porezima i računovodstvom se bavi od 1998. godine. Kao direktor IB Grant Thornton Audit d.o.o., bio je odgovoran za poslove revizije u Hrvatskoj.
Specijalist je za područje optimiranja poreznog položaja u zemlji i inozemstvu. Posjeduje licence za ovlaštenog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja i računovođu. Glavni je autor knjiga: „Što poduzetnici moraju znati o financijama?“,Kako platiti manje poreza?”, te knjige „Leasing u praksi“. Autor je nekoliko članaka iz područja spajanja poduzeća, leasinga i Due Diligenca. Tijekom svoje poslovne karijere, Kristijan je obavljao čitav niz poslova revizije banaka, osiguravajućih društava, proizvodnih i drugih trgovačkih društava. Osim revizije, sudjelovao je u provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) i savjetovanjima prilikom prodaje i kupnje društava, te procjenama vrijednosti društava.

Andrija Garofulić je prve godine svoje poslovne karijere proveo je u međunarodnoj revizorskoj kući (KPMG) na poslovima računovodstva i poreznog savjetovanja. Tokom rada u računovodstvenom odjelu, bio je zadužen za sveukupno poslovanje nekoliko klijenata te povezane računovodstvene procedure. U poreznom odjelu bavio se poslovima poreznog savjetovanja, poreznih nadzora u sklopu revizije te izradom studija o transfernim cijenama.
Od zaposlenja u Cinotti savjetovanju d.o.o. bavi se prvenstveno poreznim pregledima, poreznim savjetovanjem, te transfernim cijenama. Kao popratne aktivnosti ističemo procjene društava, reviziju statusnih promjene te povremeno računovodstveno savjetovanje klijenata. Andrija je ko–autor knjige „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Revizori, računovođe, poslovni konzultanti, project manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanje broj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6302-0213, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00kn+PDV).

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj