POREZ NA DOHODAK SA POSEBNIM NAGLASKOM NA OPTIMIZACIJU PRIMANJA ČLANOVA UPRAVE I IZASLANE RADNIKE

Specijalistički seminar na temu poreza na dohodak u praksi sa posebnim osvrtom na optimizaciju primanja članova uprave i izaslane radnike.

Datum: 08. svibnja 2015. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentori: Kristijan Cinotti, ovl.por.savj., Andrija Garofulić, ACCA, Marko Grubelić, Lovre Botica

CILJ SEMINARA

Seminar „Porez na dohodak“ se bavi općenitom problematikom vezanom za dohotke od rada, autorske naknade i druge dohotke, dok se ovaj put posebno težište stavlja na optimiziranje primanja članova uprave kroz opcijske planove, dodjele dionica, novčane bonuse i slično.

 

Uz navedeno, jedan dio seminara odvojiti ćemo za pitanja vezana za radnike izaslane na rad u RH, kao i radnike izaslane na rad van RH.

 

Cilj seminara je uputi polaznike u specifična znanja u određivanju ispravnog oporezivanja isplata fizičkim osobama iz zemlje i inozemstva, kao i ispravne prijave takvih dohodaka relevantnim institucijama.

 

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, popuniti prijave poreza na dohodak, računati isplativost pojedine opcije nagrađivanja menadžera i slično.

 

SYLLABUS

 

 • Osnovni pojmovi i načela kod poreza na dohodak

 

 • Najvažnije izmjene od 1.1.2015.

 

 • Na što paziti kod nesamostalnog rada – problemi iz prakse i razlika u odnosu na druge tipove dohotka (što o svemu misli državni inspektorat)

 

 • JOPPD obrasci – aktualna pitanja iz prakse

 

 • Dohodak u naravi i povezane specifičnosti

 

 • Neoporezive isplate – na što pripaziti?

 

 • Pitanje otpremnina

 

 • Što je sve drugi dohodak, te opća pravila oporezivanja?

 

 • Dohodak od kapitala – što je sve dohodak od kapitala, te kakav je način oporezivanja, s posebnim osvrtom na oporezivanje dividendi i udjela u dobiti, ESOP i sl.

 

 • Što su to opcijski planovi i kada rezultiraju porezom na dohodak?

 

 • Dohodak od imovine i imovinskih prava – na što paziti?

 

 • Optimizacija primitaka od najma

 

 • Kakav je porezni tretman dodjele dionica članovima uprave?

 

 • Izaslani radnici – tko su i kakav je porezni tretman isplata istima?

 

 • Porezna optimizacija u okviru poreza na dohodak – Tips & Tricks

 

 • Radionica – odredite porezni tretman raznovrsnih isplata

 

PREDAVAČI

Kristijan Cinotti je direktor Mazars Cinotti društava koja se bave revizijom, poreznim savjetovanjem i računovodstvom. Dio karijere je proveo u internacionalnim revizorskim kućama na poslovima revizije i poreznog savjetovanja. Revizijom, porezima i računovodstvom se bavi od 1998. godine. Kao direktor internacionalne revizorske kuće bio je odgovoran za poslove revizije u Hrvatskoj i razvoj poslovanja u Srbiji.

Specijalist je za područje optimiranja poreznog položaja u zemlji i inozemstvu.  Posjeduje licence za ovlaštenog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja i računovođu.  Glavni je autor knjiga: „Što poduzetnici moraju znati o financijama?“,Kako platiti manje poreza?”, te knjige „Leasing u praksi“. Autor je nekoliko članaka iz područja spajanja poduzeća, leasinga i Due Diligenca.  Tijekom svoje poslovne karijere, Kristijan je obavljao čitav niz poslova revizije banaka, osiguravajućih društava, proizvodnih i drugih trgovačkih društava. Osim revizije, sudjelovao je u provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) i savjetovanjima prilikom prodaje i kupnje društava, te procjenama vrijednosti društava.

 

Andrija Garofulić je direktor poreznog i poslovnog savjetovanja društva Mazars Cinotti Consulting d.o.o. Dio  svoje poslovne karijere proveo je u internacionalnoj revizorskoj kući na poslovima računovodstva i poreznog savjetovanja. Tokom rada u računovodstvenom odjelu, bio je zadužen za sveukupno poslovanje nekoliko klijenata te povezane računovodstvene procedure. U poreznom odjelu bavio se poslovima poreznog savjetovanja, poreznih nadzora u sklopu revizije te izradom studija o transfernim cijenama.

Od zaposlenja u Mazars Cinotti Consulting d.o.o. bavi se prvenstveno poreznim pregledima, poreznim savjetovanjem, te transfernim cijenama. Kao popratne aktivnosti ističemo procjene društava, reviziju statusnih promjene te povremeno računovodstveno savjetovanje klijenata. Andrija je ko–autor knjige „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“, ovlašteni revizor Ujedinjenog Kraljevstva (ACCA), te autor stručnih članaka za raznovrsne stručne publikacije.

 

Marko Grubelić je Stariji asistent poreznog i poslovnog savjetovanja u društvu Mazars Cinotti Consulting d.o.o. Radeći na raznim projektima i poreznim savjetima, usko se specijalizirao na području poreza na dohodak i transfernih cijena. Uz navedeno, ko-autor je knjige „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“.

Osim navedenih savjetodavnih poslova, Marko je održao brojna predavanja o raznim stručnim poreznim temama, a prije svega o porezu na dohodak.

 

Lovre Botica je završio Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer Analiza i poslovno planiranje. Po završetku istog, zaposlio se kao asistent poreznog i financijskog savjetovanja u društvu Mazars Cinotti Consulting d.o.o..

Lovre je uže specijaliziran za područje financijskog savjetovanja i transfernih cijena, te poreza na dohodak. Na navedenom području se uglavnom bavi procjenama vrijednosti društva, strateškim restrukturiranjima, dubinskim snimanjima društva (due dilliegnce), razvojem poslovnih planova te stručnim pitanjima s područja poreza na dohodak.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Revizori, računovođe, poslovni konzultanti, project manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00kn + PDV (ukupno 1.687,50kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanjaIBAN: HR0623600001101988744, poziv na broj 05-6335-0515, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00+PDV). Ranom  prijavom do 30. travnja 2015. ostvarujete popust od 20% te kotizacija u tom slučaju iznosi 1.080,00kn+PDV.

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Polaznicima je osiguran besplatan parking uz prethodnu najavu. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj