POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)- TEORIJA I PRAKSA

Specijalistički seminar na temu teorije i primjene poreza na dodanu vrijednost (PDV) u praksi uključujući i novosti od 01.01.2010.
 
Datum: 13. studeni 2009., s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: Ilija Braovac, porezni savjetnik
 

CILJ SEMINARA

Većina pravnih ili fizičkih osoba koje posluju u Republici Hrvatskoj obvezno primjenjuju Zakon i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost. Poznavanje navedenih propisa je potrebno čak i za one subjekte koji nisu u sustavu PDV-a pošto vrlo često posluju s onima koji su obveznici PDV-a. Tijekom seminara se govori kako utvrditi kada nastaje porezna obveza PDV-a, osobito ukolko se radi o oporezivanju usluga. Cilj seminara je pružanje osnovnih teoretskih i praktičnih znanja o sustavu PDV-a, pri čemu bi se uz raspravu i interakciju proanalizirali slučajevi koji se susreću u praksi. Nadalje, namjera je odgovoriti na pitanje kako izbjeći pogreške koje nas dovode do iskazivanja porezne osnovice i onda kada to nije potrebno. Također, cilj edukacije je informirati polaznike o bitnim mišljenjima Ministarstva financija koja se odnose na oporezivanje PDV-om.
 

SYLLABUS

1. Predmet oporezivanja PDV-om

a. Pojam isporuke

b. Posebni slučajevi isporuka

c. Vlastita potrošnja

2. Mjesto oporezivanja

3. Porezni obveznik

a. Pojam

b. Osobe koje nisu u sustavu PDV-a

c. Pojedine djelatnosti

4. Nastanak porezne obveze

a. Obveza po izdanim računima

b. Obveza po plaćenim računima

c. Obveze pri uvozu i izvozu

d. Predujmovi

e. Ostale obveze

5. Porezna osnovica

a. Pojam

b. Posebnosti u utvrđivanju

6. Stope PDV-a

a. Stope 0%, 10% i 23%

b. Preračunata stopa

7. Oslobođenje od PDV-a

a. Oslobođenja u tuzemstvu

8. Ispostavljanje računa

9. Razdoblje oporezivanja, obračunavanja i plaćanja poreza

10. Pretporez

11. Povrat poreza

12. Posebni postupci oporezivanja

13. PDV u pojedinim djelatnostima

a. Oporezivanje turističkih usluga

b. Oporezivanje nekretnina

c. Oporezivanje automobila

14. Samostalne djelatnosti i fizičke osobe u sustavu PDV-a

15. Knjigovodstveno evidentiranje PDV-a

16. Novosti u sustavu PDV-a od 01.01.2010.
 

PREDAVAČ

Ilija Braovac, ovlašteni porezni savjetnik, rođen je 14. kolovoza 1975. u Tomislavgradu. Diplomirao je (1999) na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 1999. do 2005. bio je stalno zaposlen kao savjetnik u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Središnjem uredu u odjelu za normativne poslove, Tijekom 2005. radio je u Deviznom inspektoratu. Obnašao je i fukciju tajnika Savjeta za porezni sustav. Od 2005. od 2008. bio je financijski direktor u marketinškoj tvrtci Promo Partner d.o.o., i direktor vlastitog računovodstvenog servisa Klijent d.o.o. U 2008. položio je ispit za ovlaštenog poreznog savjetnika te sad radi kao porezni savjentik u javnom trgovačkom društvu Braovac porezno savjetnišvo j.t.d. Polaznik je i poslijediplomskog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“ na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Objavio je samostalno ili u koautorstvu nekoliko stručnih članaka iz područja prava i poreza. Sudjelovao je na brojnim stručnim skupovima.
 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Menageri koji rade na poslovima upravljanja, menageri financija i računovodstva, računovođe i knjigovođe, revizori, poslovni konzultanti, project manageri, obrtnici, fizičke osobe koje su u sustavu PDV-a, mali i srednji poduzetnici i svi koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva.
 

Komentiraj