POREZ NA DOBIT KROZ PRIMJERE

Specijalistički seminar na temu poreza na dobit s praktičnim primjerima.

Datum: 14. veljače 2014. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentor: Kristijan Cinotti, ovl.por.savj., Andrija Garofulić, ACCA

CILJ SEMINARA

Seminar „Porez na dobit“ se bavi ključnim pitanjima u okviru Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, kao i mišljenja porezne uprave. Tijekom seminara će se razmotriti najznačajniji aspekti oporezivanja porezom na dobit, a u skladu sa tek objavljenom uputom za izradu prijave poreza na dobit za 2013. godinu.

Cilj seminara je uputi polaznike u specifična znanja potrebna za ispravno sastavljanje prijave poreza na dobit, te kroz prolazak kroz ključne dijelove prijave upoznavanje sa zakonskim okvirom poreza na dobit u RH.

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, popuniti PD obrazac na temelju primjera iz prezentacije, te sudjelovati u raspravama sa predavačima.

 

SYLLABUS

 • Troškovi amortizacije – da li su porezno priznati?
 • Razlikovanje troška reprezentacije i promidžbe – što je porezno priznat rashod?
 • Troškovi automobila i njihov porezni tretman
 • Pitanje manjkova – način računanja i porezni tretman
 • Rashodi u postupcima nadzora – da li su porezno priznati
 • Kazne za prekršaje i prijestupe – koja tijela se smatraju mjerodavnima u smislu poreza na dobit?
 • Odnosi s povezanim osobama – što je porezno nepriznato u takvim odnosima?
 • Kako neoporezivo darovati novac i druge stvari?
 • Tanka kapitalizacija – što je to i kako utječe na osnovicu poreza na dobit
 • Što su to nerealizirani gubici i kakav je njihov porezni tretman?
 • Prelazak s poreza na dohodak na porez na dobit – kako se radi promjena metode utvrđivanja porezne osnovice?
 • Vrijednosno usklađenje potraživanja – kada je porezno priznato?
 • Vrijednosno usklađenje financijske imovine i zaliha – kako platiti manje poreza?
 • Koja su rezerviranja utemeljena i porezno priznata s aspekta poreza na dobit?
 • Reinvestirana dobit – što je potrebno napraviti kako bi umanjili poreznu osnovicu?
 • Naknadno naplaćena potraživanja i rashodi ranijih razdoblja
 • Ostala umanjenja porezne osnovice poreza na dobit.

PREDAVAČ

Kristijan Cinotti je direktor Mazars Cinotti društava koja se bave revizijom, poreznim savjetovanjem i računovodstvom. Dio karijere je proveo u internacionalnim revizorskim kućama na poslovima revizije i poreznog savjetovanja. Revizijom, porezima i računovodstvom se bavi od 1998. godine. Kao direktor internacionalne revizorske kuće bio je odgovoran za poslove revizije u Hrvatskoj i razvoj poslovanja u Srbiji.
Specijalist je za područje optimiranja poreznog položaja u zemlji i inozemstvu. Posjeduje licence za ovlaštenog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja i računovođu. Glavni je autor knjiga: „Što poduzetnici moraju znati o financijama?“,Kako platiti manje poreza?”, te knjige „Leasing u praksi“. Autor je nekoliko članaka iz područja spajanja poduzeća, leasinga i Due Diligenca. Tijekom svoje poslovne karijere, Kristijan je obavljao čitav niz poslova revizije banaka, osiguravajućih društava, proizvodnih i drugih trgovačkih društava. Osim revizije, sudjelovao je u provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) i savjetovanjima prilikom prodaje i kupnje društava, te procjenama vrijednosti društava.
Andrija Garofulić je direktor poreznog i poslovnog savjetovanja društva Mazars Cinotti Consulting d.o.o. Dio svoje poslovne karijere proveo je u internacionalnoj revizorskoj kući na poslovima računovodstva i poreznog savjetovanja. Tokom rada u računovodstvenom odjelu, bio je zadužen za sveukupno poslovanje nekoliko klijenata te povezane računovodstvene procedure. U poreznom odjelu bavio se poslovima poreznog savjetovanja, poreznih nadzora u sklopu revizije te izradom studija o transfernim cijenama.
Od zaposlenja u Mazars Cinotti Consulting d.o.o. bavi se prvenstveno poreznim pregledima, poreznim savjetovanjem, te transfernim cijenama. Kao popratne aktivnosti ističemo procjene društava, reviziju statusnih promjene te povremeno računovodstveno savjetovanje klijenata. Andrija je ko–autor knjige „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“, ovlašteni revizor Ujedinjenog Kraljevstva (ACCA), te autor stručnih članaka za raznovrsne stručne publikacije.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Revizori, računovođe, poslovni konzultanti, project manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50 kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanja broj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6308-0214, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00+PDV).

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze, te besplatan parking uz prethodnu najavu. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj