ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA – KAKO SE PRAVNO ZAŠTITITI I OSIGURATI OD RIZIKA?

16.02.

10:15- 16:00

ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA – KAKO SE PRAVNO ZAŠTITITI I OSIGURATI OD RIZIKA?

Tarja Krehić, odvjetnica, Odvjetnički ured Krehić & Staničić, Interkapital rizik d.o.o.

Specijalistički seminar na temu pravne zaštite članova uprave i nadzornog odbora te efikasnog osiguranja od rizika.

1.390,00kn + PDV (ukupno 1.737,50kn)
15% popust ostvarite prijavom do 09.02.

Komentiraj