NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA ZAKON O JAVNOJ NABAVI 2016 I NOVA PRAKSA DKOM-A

20.09.

08:30

16:00

NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA ZAKON O JAVNOJ NABAVI 2016 I NOVA PRAKSA DKOM-A

Iva Šuler, Nikolina Bačurin, Biljana Lerman

Specijalistički seminar iz područja javne nabave sa naglaskom na pravilnike vezane uz ZJN 2016 te novu praksu DKOM-a.

1.350,00kn + PDV
20% popust ostvarite prijavom do 16.09.

Komentiraj