NAPREDNA ANALIZA INVESTICIJSKIH PROJEKATA KROZ PRIMJERE

Specijalistički seminar na temu analize, ocjene uspješnosti i donošenja odluka vezano za ulaganje u dugoročne investicijske projekte te pripreme projekata za traženje izvora financiranja.

Datum: 28. rujan 2012., s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA

CILJ SEMINARA

Kroz praktične primjere, prezentacijom i zajedničkom provedbom uobičajenih koraka planiranja, pripreme i ocjene investicijskih projekata, nastojat će se polaznicima prikazati najvažniji elementi potrebni za vjerodostojno vrednovanje, ocjenu i prezentaciju investicijskih projekata.
Posebna pažnja bit će posvećena onim karakteristikama investicijskih projekata koje su ključne u pronalaženju izvora financiranja – kredita ili vlasničkog kapitala – te različitostima u perspektivi kreditora i investitora odnosno različitostima u njihovoj percepciji rizika. Nastojat ćemo prikazati neke od mogućih scenarija prema kojima se mogu odvijati razgovori / komunikacija između poduzetnika (tražitelja sredstava) s jedne strane i bankara odnosno investitora s druge strane te ukazati na pogreške do kojih dolazi u takvoj komunikaciji.
Osim praktičnog rada na pripremi analize i prezentacije projekta, (uzimajući u obzir standardnu strukturu investicijskih studija) sa polaznicima će se prodiskutirati i ponekad problematične teme kao što su: smisao i izračun diskontne stope, smisao i korisnost pojedinih mjera ocjene projekata (NPV, IRR i dr.), izračun utjecaja obrtnog kapitala i dr. Također, ponudit će se i kratak osvrt na projekte javno privatnih partnerstva (JPP).
Seminar je zamišljen kao kombinacija praktičnog rada i predavanja polaznika u kojem će polaznici, na temelju predloženih primjera i analize slučaja imati priliku samostalno pripremiti analizu investicijskog projekta, ali i kao mjesto na kojem će polaznici podijeliti vlastita iskustva te prodiskutirati specifičnosti projekata iz različitih djelatnosti.

 

SYLLABUS

1. Što zanima bankare, a što investitore?
a. Različiti sudionici investicijskih projekata i njihove perspektive

2. Rad na primjerima – priprema novčanih tokova / financijske analize investicijskog projekta:

a. Priprema inkrementalnog novčanog toka (ekonomskog novčanog) toka za novi /izolirani projekt; nadogradnja postojećeg; pokretanje projekta koji utječe na druge projekte u sustavu.
b. Izračun pokazatelja (NPV, IRR …).
c. Izračun ukupnog novčanog toka (financijskog toka) projekta; analiza likvidnosti projekta.
d. Izračun pokazatelja otplate (DSCR, LLCR) i „cash waterfall“
e. Priprema novčanog toka u „preciznijoj vremenskoj rezoluciji“ (na mjesečnoj razini).
f. Izračun potreba za obrtnim kapitalom.

3. Diskusija o problematičnim elementima analize

a. Diskontna stopa i problem određivanja „točne“ diskontne stope.
b. Izračun potreba za radnim kapitalom / utjecaj na novčani tok.
c. Terminalna vrijednost /ostatak vrijednosti projekta.
d. Osvrt na postojeće metodologije pripreme poslovnih planova.

4. Osvrt na stvarne primjere i važne probleme „iz života“ (nije sve u kalkulacijama)
a. Što treba istaknuti pri prezentaciji projekta / pisanju investicijske studije (i gdje to upisati u standardnoj strukturi investicijske studije).
b. Diskusija sa sudionicima – njihova iskustva (primjeri iz različitih područja)

5. Kratak pregled specifičnosti projekata Javno privatnih partnerstva (JPP)

6. Primjer strukture i mogućnosti financijskog modela izrađenog u skladu s dobrom praksom

 

PREDAVAČ

Edin Hadžavdić (CFA) savjetnik je sa izuzetno širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija.
Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u i Privrednoj banci. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst). 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Poslovni konzultanti, project manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50 kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanjabroj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6301-0912, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00kn+PDV). Dosadašnji polaznici HIF-ovih seminara također ostvaruju popust od 10%.

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

Komentiraj