MODERNO RAČUNOVODSTVO, RADNI KAPITAL I STRUKTURA FINANCIRANJA

18.10.

08:30 – 16:00

MODERNO RAČUNOVODSTVO, RADNI KAPITAL I STRUKTURA FINANCIRANJA

Kristijan Cinotti, ovl.por.savj., Mirela Copot Marjanović, ACCA, Ivan Bilić, ACCA

Specijalistički seminar na temu razvoja modernog računovodstva, upravljanja radnim kapitalom i strukturom financiranja.

1.390,00kn + PDV (ukupno 1.737,50kn)
15% popust ostvarite prijavom do 15.10.

Komentiraj