MODERNO BUDŽETIRANJE, FINANCIJSKO PLANIRANJE I IZRADA KPI-a

29.03.

08:30- 16:00

MODERNO BUDŽETIRANJE, FINANCIJSKO PLANIRANJE I IZRADA KPI-a

Kristijan Cinotti, ovl.por.svj., Mirela Copot Marjanović, Ivan Bilić, ACCA, Iva Marjanović Kavanagh

Specijalistički seminar na temu izrade poslovnog i financijskog plana sa osvrtom na uspostavljanje sustava KPI-a i budžetiranje.

1.390,00kn + PDV (ukupno 1.737,50kn)
15% popust ostvarite prijavom do 22.03.

Komentiraj