MODELI VREDNOVANJA DIONICA

Specijalistički seminar na temu fundamentalne analize tržišta kapitala sa praktičnim primjerima analize financijskih izvještaja i procjene vrijednosti dionica.
 
Datum: 06. svibnja 2011., s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: Slaven Bošnjak
 

CILJ SEMINARA

Seminar se fokusira na proces vrednovanja kompanije kroz primjenu različitih modela valuacije. Nakon definiranja osnova na kojima počiva svaki postupak vrednovanja skrenuti će se pozornost na povijesnu analizu poslovanja kompanije kroz detaljnu fundamentalnu analizu te trenutnu i potencijalnu stratešku poziciju kompanije u industrijskoj grani kao baze za primjenu metoda vrednovanja.

Između različitih metoda i pristupa analizi detaljno će u teoretskom i praktičnom smislu biti prikazana DCF metoda ili metoda diskontiranih novčanih tokova koja slovi za jednu od češće korištenih metoda u poslovnom svijetu. Nakon prikaza osnovnih zakonitosti ove metode prezentirat će se i detaljna analiza na primjeru analize dionice Hrvatskog Telekoma d.d. Sljedeća metoda biti će tzv. relativna metoda ili usporedna metoda koja se bazira na izračunu i komparaciji raznih pokazatelja kao npr. PE (price earnings omjer), PS (price sales omjer)… Isto tako prikazati će se analiza dionice Hrvatskog Telekoma d.d. korištenjem ove metode. Posljednja metoda vrednovanja koja će biti obrađena na seminaru je tzv. SOTP metoda koju karakterizira vrednovanja svake pojedine poslovne cjeline kompanije zasebno, da bi se onda vrijednost dijelova zbrojila u ukupnu vrijednost cjelokupne kompanije. Praktični primjer korištenja ove metode biti će prikazan kroz analizu kompanije INA d.d. i to kroz analizu svake poslovne cjeline kompanije zasebno (istraživanje i proizvodnja, rafinerije i marketing, trgovina).

Kraj seminara bio bi iskorišten za osvrt na stanje na hrvatskom tržištu kapitala nakon objave financijskih izvještaja za 2010. godinu. Obavila bi se i detaljnija analiza indeksa Crobex 10 – od sastava, stopa rasta prihoda njegovih sastavnica kao i operativnih marži. Usporedile bi se i razine vrednovanja indeksa prema indeksima regionalnih tržišta.

Seminar je zamišljen kao kombinacija predavanja i praktičnih primjera u kojem će polaznici, na temelju primjera i analize slučaja imati priliku dobiti uvid u metode analize financijskih izvještaja i procjene vrijednosti dionica.
 

SYLLABUS

1. Osnove vrednovanja

2. Povijesna analiza i strateška pozicija kompanije

a. Fundamentalna analiza, horizontalna i vertikalna analiza

b. Top-down pristup analizi

c. Reorganizacija i prilagođavanje financijskih izvještaja

3. Metode vrednovanja

a. DCF metoda (diskontirani novčani tokovi)

I. Procjena budućih novčanih tokova

– Izrada modela, procjena slobodnog novčanog toka

– Procjena konzistentnosti, procjena analizom operativnih i financijskih pokazatelja

II. Terminalna vrijednost

– Terminalna stopa rasta (g)

– Multiple

III. Trošak kapitala

– CAPM

– RISK free rate, beta, market risk premium

IV. Scenario analiza

V. PRIMJER – HRVATSKI TELEKOM D.D.

b. Relativne (usporedne) metode

I. Teoretske osnove i praktična primjena

II. PE, PS, PB, EV/EBITDA

III. PRIMJER – HRVATSKI TELEKOM D.D.

c. SOTP metoda (sum of the parts)

I. Model vrednovanja energetskih kompanija

II. Vrednovanje svake poslovne cjeline zajedno

III. PRIMJER – INA D.D.

4. Analiza hrvatskog tržišta kapitala

a. Sastav, stope rasta, pregled marži poslovanja

b. Razine vrednovanja (PE…) i usporedba s regionalnim tržištima
 

PREDAVAČ

Slaven Bošnjak diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Pet godina radi u Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. koje upravlja Kapitalnim fondom na poslovima fundamentalne analize i vrednovanja kompanija. Prve tri godine radio je kao financijski analitičar te posljednje dvije godine kao portfolio manager unutar iste kompanije. Sudjelovao je na tri međunarodna seminara u organizaciji Euromoneya (Advanced financial statement analysis), Amsterdam institute of finance (Advanced Valuation) te ATTF Luxemburg (Asset Management) kao i na više seminara financijske tematike u Hrvatskoj (risk management, analiza financijskih izvještaja, terminsko trgovanje…). Također je vodio nekoliko seminara vezanih uz financijsku analizu i metode procjene dionica. Ima položen ispit za investicijskog savjetnika, a položio je i Level II CFA (chartered financial analyst) programa.
 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Financijski analitičari, investicijski savjetnici, poslovni konzultanti, project manageri, bankari, fond manageri, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, računovođe, revizori, zaposlenici u državnim agencijama i ministarstvima.
 

Komentiraj