MODELI VALUACIJE DIONICA

Specijalistički seminar na temu utvrđivanja vrijednosti dionica sa praktičnim primjerima valuacije hrvatskih dionica.
 
Datum: petak 20. ožujka 2009., s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: Marko Tisovec, MFM

 

CILJ SEMINARA

Prikazom načina vrednovanja poduzeća od strane analitičara i investicijskih banaka nastojat će se produbiti znanje polaznika o vrednovanju dionica poduzeća. Seminar će prikazati kako konzultanti i investicijske banke vrednuju poduzeća. Također, biti će predstavljeni i indikatori koji se koriste kao znakovi ranog upozorenja koji upućuju na mogućnosti rasta ili pada cijena dionica. Naglasak će pritom biti stavljen na podatke koje je moguće prikupiti iz javno dostupnih izvora. Također, obrađeni će biti svi inputi potrebni za izradu modela ocjene vrijednosti dionica. Posebna pažnja će se posvetiti vrednovanju hrvatskih poduzeća. Tijekom seminara predviđeno je da bude prikazano nekoliko primjera vrednovanja domaćih i stranih poduzeća korištenjem različitih modela vrednovanja čime će analitičari dobiti kvalitetan alat pri odabiru dionica, što je naročito interesantno u vrijeme povoljnih cijena dionica.
 

SYLLABUS

1. Strategije ulaganja u dionice
• Strategije te prateći indikatori za pojedine strategije
• Odrednice modela vrednovanja
• Utvrđivanje prosječnog ponderiranog troška kapitala – WACC-a
• Beta – utvrđivanje Beta-e
• Utvrđivanje troška duga
3. Fundamentalna analiza kao temelj za izradu modela vrednovanja
• Pokazatelji na kojima se temelje financijske projekcije
– horizontalna i vertikalna analiza
– pokazatelji profitabilnosti
– pokazatelji likvidnosti
– pokazatelji aktivnosti
– pokazatelji solventnosti
4. Ulaganje u dionice i njihovo vrednovanje
• Relativno vrednovanje (Multiples)

– P/E
– P/Sales
– P/B
• DDM – Model diskontiranja dividendi
– Primjer vrednovanja strane i hrvatske tvrtke
• DCF – Model diskontiranja novčanih tokova
– Primjer vrednovanja strane i hrvatske tvrtke
 

PREDAVAČ

Marko Tisovec, MFM je predavač poslovnih financija na prestižnom privatnom fakultetu i investicijski bankar koji izrađuje analize poduzeća, kao i modele za vrednovanje tvrtki i ocjenu investicijskih projekta.
 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Bankari, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, brokeri, individualni i portfolio investitori, financijski manageri u poduzećima
 

Komentiraj