KLJUČNA POREZNA PITANJA VEZANA UZ TRŽIŠTE NEKRETNINA

[vc_row][vc_column width=”1/6″][ultimate_info_table color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”rgba(207,187,87,0.8)” package_heading=”1.4.” icon_type=”selector” icon=”Defaults-calendar” icon_color=”#3a3a3a” heading_font_color=”#3a3a3a” features_font_color=”#3a3a3a” heading_font_style=”font-weight:bold;” heading_font_size=”desktop:40px;” features_font_size=”desktop:18px;”]08:30

16:00[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

KLJUČNA POREZNA PITANJA VEZANA UZ TRŽIŠTE NEKRETNINA

Kristijan Cinotti, ovl.por.savj., Pere Mioč, Nikola Biloglav, djelatnik drugostupanjskog upravnog tijela Min. financija
prostor Veleučilišta Vern, Iblerov trg 10, Zagreb

Specijalistički seminar o ključnim poreznim pitanjima vezanim uz tržište nekretnina uključujući porez na dodanu vrijednost, porez na promet, porez na dohodak i porez na dobit sa računovodstvenim aspektima optimizacije.

1.350,00 kn + PDV
20% popust ostvarite prijavom do 29.03.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Opis” modal_on=”text” modal_on_align=”left” read_text=”Saznaj više…” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ content_text_color=”#4c4c4c” txt_color=”#3a3a3a” trigger_text_font_style=”text-decoration:underline;”]

CILJ SEMINARA

Seminar „Ključna porezna pitanja vezana uz tržište nekretnina“ se bavi svim poreznim pitanjima koja se mogu pojaviti u poslovanju s nekretninama. Naglasak seminara je na novim pravilima oporezivanja pri prodaji nekretnina koja su stupila na snagu 01.01.2015. godine, a koja nude mogućnost ostvarenja određenih poreznih ušteda, ali i otvaraju brojna pitanja u praktičnoj primjeni.

Osim navedenog, seminar pruža odgovore na pitanja oporezivanja najma i prodaje nekretnina od strane fizičkih osoba sa aspekta poreza na dohodak, a sve je popraćeno sa sudskom praksom u Hrvatskoj koju će prezentirati djelatnik drugostupanjskog suda.

Cilj seminara je uputiti polaznike u specifična znanja potrebna kako bi se ispravno primijenila pravila oporezivanja, ali i kako bi ostvarili svoje zakonske dozvoljene mogućnosti poreznih ušteda pri poslovanju s nekretninama.

SYLLABUS

 • Uvod – što se sve smatra nekretninom sukladno određenom Zakonu;
 • Računovodstveni tretman nekretnina;
 • Računovodstveni tretman revalorizacije nekretnina i povezani porezni efekti;
 • Porezi pri prodaji nekretnina;
 • PDV i porez na promet nekretnina pri prodaji nekretnina od 01.01.2015. godine;
 • Kada izabrati opcijsko oporezivanje nekretnina?;
 • Oporezivanje prodaje zemljišta od 01.01.2015. godine;
 • PDV pri gradnji – tuzemni prijenos porezne obveze;
 • Aspekt poreza na dohodak – što morate znati ukoliko iznajmljujete nekretnine;
 • Aspekt poreza na dohodak – što morate znati kada prodajete nekretnine;
 • Porezni tretman nekretnina pri specifičnim radnjama – podjela društva, unos nekretnina u temeljni kapital i slično;
 • Kako porezno optimizirati prodaju i nabavu nekretnina;
 • Porezna osnovica i osnovne značajke postupka procjene tržišne vrijednosti nekretnine;
 • Porezna oslobođenja s naglaskom na oslobođenje kod kupnje prve nekretnine kojom se rješava vlastito stambeno pitanje;
 • Nastanak porezne obveze, prijava i saznanje poreznog tijela za nastanak porezne obveze – sudska praksa u Hrvatskoj;

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Bankari, financijski analitičari, građevinari, sudski vještaci, arhitekti, procjenitelji, posrednici na tržištu nekretnina, investicijski savjetnici, financijski manageri u poduzećima, poslovni konzultanti, project manageri, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, računovođe, revizori, urbanisti, geodeti, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama, fizičke osobe koje se bave prodajom i najmom nekretnina.

.[/ultimate_modal][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ btn_txt_color=”#3a3a3a”][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″]

[/ultimate_modal][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj