INVESTICIJSKI PROJEKTI – teorijski okvir i praktični primjeri

Specijalistički seminar na temu analize, ocjene uspješnosti i donošenja odluka vezano za ulaganje u dugoročne investicijske projekte te pripreme projekata za traženje financiranja.
 
Datum: 14. travnja 2011., s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA
 

CILJ SEMINARA

Prezentacijom uobičajenih koraka planiranja i pripreme investicijskih projekata te metoda ocjene projekata koje koriste korporacije u procesu budžetiranja kapitala, nastojat će se polaznike informirati o modalitetima planiranja investicijskih projekata, pripreme i analize novčanih tokova projekta, ocjeni profitabilnosti projekata te donošenju investicijskih odluka. Polaznici će kroz stručno predavanje obnoviti znanja o utjecaju prihoda, operativnih troškova i kapitalnih ulaganja na novčane tokove projekta, te načinima analize financijske efikasnosti projekata. Posebna pažnja bit će posvećena metodama vrednovanja i ocjene uspješnosti projekata te ključnim elementima pripreme zahtjeva za pronalaženjem izvora financijskih sredstava (kredita ili vlasničkog kapitala) te različitostima u perspektivi kreditora i investitora. Također, ponudit će se i kratak osvrt na projekte javno privatnih partnerstva (JPP).

Seminar je zamišljen kao kombinacija predavanja i praktičnog rada polaznika u kojem će polaznici, na temelju primjera i analize slučaja imati priliku samostalno analizirati projekte i naučiti kriterije za donošenje investicijske odluke.
 

SYLLABUS

1. Što zanima bankare, a što investitore?

a. Različiti sudionici investicijskih projekata i njihove perspektive

2. Osnove financijske analize kompanija i projekata:

a. Kratak pregled strukture osnovnih financijskih izvješća

b. Pregled osnovnih financijskih pokazatelja (Ratio Analysis)

c. Pokazatelji bitni za analizu sposobnosti zaduženja kompanije

d. Pokazatelji važni za projektno financiranje (LLCR, DSCR)

3. Analitički alati i koncepti u analizi investicijskih projekata:

a. Vremenska vrijednost novca i problematika diskontne stope

b. Neto sadašnja vrijednost (NPV)

c. Interna stopa povrata (IRR)

d. Period povrata (Payback period) i drugi pokazatelji

e. Klasifikacija projekata u kontekstu pripreme inkrementalnih novčanih tokova

f. Nepovratni troškovi (Sunk costs), eksternalije, racioniranje kapitala, oportunitetni trošak i inkrementalni novčani tok

4. Primjena analize diskontiranih novčanih tokova:

a. Utvrđivanje prihoda i operativnih troškova (OPEX)

b. Utvrđivanje kapitalnih izdataka projekta (CAPEX)

c. Utvrđivanje utjecaja radnog kapitala te rezidualnih vrijednosti

d. Priprema (ekonomskog) inkrementalnog novčanog tijeka projekta i njegova ocjena

e. Usporedba ekonomskog i financijskog novčanog toka

5. Praktični primjeri (Case study):

a. Analiza zadanih ulaznih podataka i priprema inkrementalnih novčanih tokova projekta

b. Ocjena novčanih tokova te obrazloženje investicijske odluke

c. Osvrt na standardnu strukturu investicijskih studija

d. Osvrt na stvarne probleme u praksi (“nije sve u kalkulacijama”)

6. Kratak pregled specifičnosti Javno privatnih partnerstva (JPP)
 

PREDAVAČ

Edin Hadžavdić (CFA) savjetnik je sa izuzetno širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija.
Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u i Privrednoj banci. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst). 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.
 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Poslovni konzultanti, project manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.
 

Komentiraj