IFRS 9, 15, 16 – PRIMJENA MEĐUNARODNIH STANDARDA IZVJEŠTAVANJA

[vc_row][vc_column width=”1/6″][ultimate_info_table color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”#dbdbdb” package_heading=”08.03.” icon_type=”selector” icon=”Defaults-calendar” icon_color=”#3a3a3a” heading_font_color=”#3a3a3a” features_font_color=”#3a3a3a” heading_font_style=”font-weight:bold;” heading_font_size=”desktop:30px;” features_font_size=”desktop:18px;”]

08:30- 16:00

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

IFRS 9, 15, 16 – PRIMJENA MEĐUNARODNIH STANDARDA IZVJEŠTAVANJA

Ivan Bilić, ACCA, Iva Marjanović Kavanagh

Specijalistički seminar na temu primjene međunarodnih standarda izvještavanja.

1.390,00kn + PDV (ukupno 1.737,50kn)
15% popust ostvarite prijavom do 01.03.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Opis” modal_on=”text” modal_on_align=”left” read_text=”Saznaj više…” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ img_size=”80″ content_text_color=”#4c4c4c” txt_color=”#3a3a3a” trigger_text_font_style=”text-decoration:underline;”]

CILJEVI SEMINARA

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je opsežan odgovor na financijsku krizu izdavanjem MSFI 9 financijski instrumenti. Novi standard stupio je na snagu početkom 2018., uz dopuštenu raniju primjenu. Glavni cilj i najveća promjena u odnosu na Međunarodni računovodstveni standard 39: ‘Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje’ MRS 39 su pristup izračunu kreditnih gubitaka, kao pokušaj predviđanja gubitaka umjesto njihova identificiranja tek u trenutku njihova nastajanja i novi način klasificiranja i mjerenja koji nas približava tržišnoj vrijednosti financijskih instrumenata. Sada kada je novi standard primjenjiv, naši će vam predavači pomoći da razumijete nove zahtjeve i odlučite kako vaša tvrtka može ostvariti prijelaz. Cilj programa je približiti novitete i zahtjeve MSFI 9, na praktičnim primjerima pokazati očekivane utjecaje na nebankovne financijske subjekte i trgovačka društva raznih djelatnosti koja imaju u bilanci financijsku imovinu.

Novi globalni standard za priznavanje prihoda (MSFI 15) utjecati će na način na koji priznajete svoje prihod. Zamjenjuje postojeće MSFI-eve i njegove smjernice i uvodi novi model priznavanja za ugovore s kupcima. Za neka društva, novi standard ima značajan utjecaj na to kako i kada prepoznaju prihod. Sve tvrtke će podlijegati opsežnim zahtjevima za objavljivanje. Naši predavači pomoći će Vam u razumijevanju novih zahtjeva, procjeni utjecaja na vašu tvrtku i održavanju najnovijih mišljenja o novom standardu.

Glavni cilj novog standarda MSFI 16 je pružiti vjerodostojnije informacije o najmovima koje se objavljuju u financijskim izvještajima. Ključne novosti koje uvodi novi MSFI 16 posebno se odnose na najmoprimce koji će prema novom standardu biti obvezni priznati imovinu i obveze u bilanci po svim najmovima (poslovnim i financijskim). Standard definira jedinstveni model za računovodstvo najmova kod korisnika najma, propisuje obvezu korisnika najma da po svim najmovima iskazuju imovinu i obveze, osim kod najmova kroz razdoblje od 12 mjeseci ili kraće ili predmeta najma male vrijednosti.

SYLLABUS

 1. MSFI 9
 • MSFI 9 uvod
  • Razlozi za uvođenje MSFI 9
  • MRS 39 – sličnosti i razlike
  • Izazovi implementacije
 • Klasifikacija i mjerenje
  • MRS 39 – klasifikacija i mjerenje
  • MSFI 9 – klasifikacija i mjerenje
  • Kriteriji ugovorenih novčanih tokova
  • Novi poslovni modeli i indikatori
 • Umanjenje vrijednosti
  • Umanjenje vrijednosti prema MRS 39
  • Novi model umanjenja vrijednosti prema MSFI 9
  • Očekivani efekti novog modela umanjenja vrijednosti
  • Ključni utjecaji na trgovačka društva s primjerima
  • Ključni utjecaji na nebankovne financijske subjekte s primjerima
 • Računovodstvo zaštite
  • Uvod u računovodstvo zaštite
  • Uloga računovodstva zaštite u poslovanju
 • MSFI 9 i objave u financijskim izvještajima
  • MSFI 9, utjecaji na MSFI 7
  • Primjeri računovodstvenih politika i objava

 

 1. MSFI 15
 • Osnovni principi MSFI 15
  • Razlog promjene standarda
  • Što se mijenja?
  • Osnovni principi
 • Pristup u 5 koraka
  • utvrditi ugovor(e) s kupcem
  • utvrditi obvezu na činidbe iz ugovora
  • odrediti cijenu transakcije
  • cijenu transakcije razdijeliti na ugovorene obveze na činidbu
  • prihode priznati kada, odnosno kako subjekt ispunjava svoju obvezu na činidbu.
 • Fokus na specifične teme
  • Aktivnosti koje počinju prije proizvodnje
  • Garancije
  • Loyalty programi
  • Prava povrata
  • Dani rabati kupcima
 • Koje su očekivane posljedice?
 • Objave u financijskim izvještajima
 • Prva primjena MSFI-a 15
  • Potpuni retrospektivni pristup
  • Modificirani retrospektivni pristup

 

 1. MSFI 16
 • Opseg primjene
  • Izuzeća od primjene
 • Računovodstveni, operativni i financijski izazovi kod prijelaza na MSFI 16
  • Jedinstveni model za najmoprimce
  • Utjecaj na financijske izvještaje
  • Utjecaj na pokazatelje uspješnosti
 • Nova definicija najma i temeljno računovodstveno načelo
  • Identificiranje imovine i tko kontrolira imovinu – stablo odlučivanja
  • Plaćanja najma
  • Trajanje ugovora
  • Kamatna stopa
 • Kompleksni slučajevi
  • Ugovori s više elemenata i kombinirajući ugovori
  • Promjene ugovora
  • Sale i lease back aranžmani

PREDAVAČI

Ivan Bilić, ACCA je novoizabrani direktor revizije Mazarsa u Hrvatskoj. Kao direktor zadužen je za daljnji razvoj odjela revizije te jačanje Mazarsa u području kontrolinga. Ima bogato dugogodišnje iskustvo u poslovima revizije i financijskog savjetovanja, a stručnjak je za IFRS, reviziju financijskih institucija i kontroling.

Ivan je karijeru započeo u jednoj velikoj međunarodnoj revizorskoj kući radeći na revizijama financijskih institucija, due diligence projektima i valuacijama. Osim toga bio je jedan od stručnjaka zaduženih za edukaciju na području IFRS-a u CEE regiji. Nakon toga karijeru je nastavio u Addiko banci (bivša Hypo banka), u kojoj je kao direktor financijskog kontrolinga bio uključen u restrukturiranje i postavljanje sustava kontrolinga za međunarodni private equity fond. Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe Velike Britanije (ACCA). Svoje školovanje je završio u Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA u području međunarodnih financija.

 

Iva Marjanović Kavanagh dipl. oec., karijeru započela u Coca-Cola Hellenic Bottling company u odjelu kontrolinga i financijskih projekata. Radila na projektima uvođenja SAP-a te cross country financijskim projektima kao član tima. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u reviziji financijskih izvještaja. Trenutačno je manager u reviziji u društvu Mazars Cinotti Audit d.o.o. gdje obavlja poslove revizije financijskih izvještaja za niz klijenata u različitim sektorima gospodarstva. Posjeduje položeni ispit za ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj revizorskoj komori, kao i certifikat internog revizora pri RiF-u.  Dodiplomski studij ekonomije (smjer računovodstvo) završila je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, 2006. godine.

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Financijaši, računovođe, revizori, poslovni konzultanti, project manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama

ADRESA

Prostor Veleučilišta Vern, Iblerov trg 10, Zagreb[/ultimate_modal][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#3a3a3a”][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″]

KOTIZACIJA SEMINARA

1.390,00kn + PDV (ukupno 1.737,50kn)
do 01.03.2019. 1.190kn + PDV

žiro račun Xenon savjetovanja
HR0623600001101988744[/ultimate_modal][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj