FINANCIJSKO I POSLOVNO PLANIRANJE, MODERNO BUDŽETIRANJE I IZRADA KPI-A

03.10.

08:30 – 16:00

FINANCIJSKO I POSLOVNO PLANIRANJE, MODERNO BUDŽETIRANJE I IZRADA KPI-A

Kristijan Cinotti, ovl.por.svj., Mirela Copot Marjanović, Ivan Bilić, ACCA, Iva Marjanović Kavanagh

Specijalistički seminar na temu izrade poslovnog i financijskog plana sa osvrtom na uspostavljanje sustava KPI-a i budžetiranje.

1.390,00 kn + PDV (ukupno 1.737,50kn)
15% popust ostvarite prijavom do 27.09.

Komentiraj