FINANCIJSKA AKADEMIJA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Financijska Akademija

Jedinstveni praktični program iz financija, bankarstva, projektnog financiranja i investiranja

 

Teme modula Financijske Akademije

Predavači: renomirani stručnjaci iz korporacija i banaka kao i inozemni predavači

MODUL.1   (1-dnevni seminar/radionica)   24. ožujka 2017.

NAPREDNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA – KAKO ČITATI BILANCU, RDG I FINANCIJSKE POKAZATELJE IZMEĐU REDAKA

MODUL.2   (1-dnevni seminar)   11. travanj 2017.

VALUTNI I KAMATNI RIZIK – METODE EFIKASNE ZAŠTITE (HEDGINGA)

MODUL 3. (1-dnevni seminar)   27. travanj 2017.

KAKO MOŽETE OPTIMALNO FINANCIRATI BUSINESS? – KREDITI, GARANCIJE, LEASING

MODUL.4   (1-dnevni seminar/radionica)   04. svibnja 2017.

ANALIZA NOVČANOG TOKA I VREDNOVANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA

MODUL.5   (1-dnevni seminar/radionica)   12. svibnja 2017.

TEHNIČKA I FUNDAMENTALNA ANALIZA ULAGANJA U DIONICE I  OBVEZNICE  

IZBORNI MODUL   (1-dnevni seminar/radionica)   25. svibnja 2017.

5 ZLATNIH PRAVILA FINANCIJSKOG MODELIRANJA U EXCELU   

 

MODUL 1: NAPREDNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA-KAKO ČITATI BILANCU, RDG I FINANCIJSKE POKAZATELJE IZMEĐU REDAKA (24.03.2017.)

Seminar „Napredna analiza financijskih izvještaja – kako čitati bilancu, RDG i financijske pokazatelje između redaka“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem financijskih izvještaja. Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za računovodstvene i porezne manipulacije.

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja možemo izvući ključne informacije vezane uz poslovanje.

U prvom dijelu modula cilj je proći kroz ključne financijske pokazatelje i tumačenje istih. Pri tome je potrebno sagledavati financijske izvještaje u cjelini i prikazati povezanost računovodstvenih kategorija. Fokus će biti na tome kako financijske pokazatelje iskoristiti za donošenje konkretnih odluka.

Tijekom seminara će se nastojati prezentirati tehnike dubinske analize (due dilligencea) koji nam otkriva stvarno poslovanje tvrtke te eventualne skrivene činjenice bitne za poslovanje i procjenu vrijednosti poduzeća.

 

SYLLABUS SEMINARA:

 • Prezentacija financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku) te njihovih ključnih dijelova i poveznica
 • Upoznavanje sa naprednom financijskom analizom izvještaja
 • Tehnike due dilligencea (dubinskog snimanja) poslovanja poduzeća
 • Teorija o Ekvilibriju računovodstvenih kategorija
 • Kako financijske pokazatelje pretvoriti u konkretne korake u odlučivanju?
 • KPI – ključni financijski pokazatelji – razumijevanje i tumačenje
 • Kako prepoznati računovodstvene i porezne manipulacije?
 • Kako ustanoviti koji su dijelovi financijskih izvještaja i financijskih pokazatelja ključni za stvaranje realne slike o poduzeću te o procjeni vrijednosti poduzeća?

 

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici na konkretnim primjerima pokušati primijeniti stečeno znanje sa seminara.

 

MODUL 2: VALUTNI I KAMATNI RIZIK – METODE EFIKASNE ZAŠTITE (HEDGINGA) (11.04.2017.)

Seminar na temu valutnog i kamatnog rizika te načinima zaštite od istih ima dvojaku funkciju: s jedne strane analizira kamatne i valutne rizike s kojima se banke i moderne korporacije suočavaju u Hrvatskoj, a s druge strane objašnjava ključne tehnike i financijske proizvode kojima se poslovni subjekti mogu zaštititi od navedenih rizika, ponajprije na hrvatskom tržištu.

Obzirom na sve kompleksniju regulativu s kojom se banke i kompanije na financijskim tržištima susreću u posljednje vrijeme, seminar ukratko objašnjava značaj i praktičnu primjenu regulatornih promjena, s naglaskom na EMIR regulativu.

Radi kvalitetnijeg uvida u instrumente zaštite polaznicima će biti prezentiran i pristup evidentiranja transakcija sa korporativnog aspekta.

Kroz praktične primjere, prezentacijom i osobnim iskustvom polaznicima će se približiti tehnike zaštite od valutnog i kamatnog rizika te realni, praktični primjeri iz poslovnog svijeta.

 

SYLLABUS SEMINARA:

 1. Valutni rizik

-Uvod

-Spot tečaj

 1. Dostupni instrumenti za zaštitu

-FX forward

-Fx swap

-Flexi forward

-Fx opcija

 1. Kamatni rizik

-Uvod, identifikacija i mjerenje rizika, dostupni instrumenti za zaštitu

-Fra, kamatni swap, valutni swap, opcija na kamatnu stopu

 1. Regulativa
 2. Uvod
 3. ZTK – Razvrstavanje klijenata (MiFid)
 4. EMIR
 5. Korporativno korištenje instrumenata zaštite te računovodstveno praćenje derivativa

 

MODUL 3: KAKO MOŽETE OPTIMALNO FINANCIRATI BUSINESS? – KREDITI, GARANCIJE, LEASING (27.04.2017.)

U Hrvatskoj djeluje veliki broj institucija koje nude raznolike financijske proizvode. Iako mnogi proizvodi nose slično ili čak isto ime, često se razlikuju u nijansama koje utječu na troškove ili rizični profil transakcije. Uspješno prepoznavanje pravog proizvoda koji koristiti u poslovanju, omogućava lakše i sigurnije poslovanje firme.

Seminar je zamišljen s osnovnim ciljem da se polaznicima razjasni na koje sve proizvode mogu naići na hrvatskom tržištu, njihove prednosti i primjenjivosti u pojedinim slučajevima.

Kroz praktične primjere, prezentacijom i osobnim iskustvom u području prodaje i razvoja financijskih proizvoda, polaznicima će se približiti adekvatnosti financijskog instrumenta u praksi. Isto tako približiti će se način razmišljanja odobravatelja financijskog rizičnog proizvoda, i njegov pogled na transakcije u kojima sudjeluju.

SYLLABUS SEMINARA:

 1. Financijski proizvodi na tržištu
 2. Dugoročno i kratkoročno financiranje
 3. Projektno financiranje
 4. Otplata kredita
 5. Kamatne stope
 6. Valuta kredita
 7. Dokumentarno poslovanje
 8. Garancije
 9. Akreditivi
 10. Leasing i factoring proizvodi
 11. Specifičnosti leasing transakcija
 12. Faktoring poslovanje
 13. Ostali proizvodi
 14. Kartice
 15. Okviri
 16. Subvencionirano financiranje

 

MODUL 4: ANALIZA NOVČANOG TOKA I VREDNOVANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA (04.05.2017.)

Cilj ovog modula je prikazati temeljne koncepte vezane za analizu i vrednovanje novčanih tokova, specifičnosti projektnog financiranja te složenije teme, uključujući najčešće pogreške i problematične elemente analize. Tijekom predavanja nastojat će se prikazati konkretne probleme iz prakse („stvarne priče iz života“), ali i pregled problematičnih detalja teorije.

PREGLED TEMA:

 • Podsjetnik – specifičnosti projektnog financiranja; klasično kreditiranje vs. projektno financiranje.
 • Priprema novčanih tokova za vrednovanje / analizu isplativosti projekata:
  • Isplativost s aspekta investicijskih troškova.
  • Financijska stabilnost projekta i sposobnost otplate kredita.
  • Isplativost projekta s aspekta vlasnika.
 • Smisao neto sadašnje vrijednosti, interne stope povrata, razdoblja povrata … te što nam ovi pokazatelji (ne)pokazuju; je li interna stopa povrata (IRR) dovoljan pokazatelj i možemo li izbjeći izračun diskontne stope i NPV-a?
 • Najčešći problemi i pogreške u pripremi novčanih tokova za vrednovanje:
  • Inkrementalni novčani tokovi, (ne)uključenje inflacije, novčani tokovi PDV-a, povijesni/nepovratni (sunk costs) troškovi, ostatak vrijednost/terminalna vrijednost, pogrešno uključenje poreznog štita kamata …
  • Nerazumijevanje problematike ulaganja u radni (obrtni) kapital / trajna obrtna sredstva.
  • Diskontna stopa – trebamo li (i koliko) trošiti vrijeme na pokušaje njenog (“točnog i preciznog”) izračunavanja?
 • Podsjetnik na raskorak u percepciji poduzetnika (inicijatora, vlasnika projekta) i kreditora/bankara) te suinvestitora … podsjetnik na „Popis sastojaka za pripremu savršenog projekta* (LJUDI – RIZICI – DOKAZI)“.

 

MODUL 5: TEHNIČKA I FUNDAMENTALNA ANALIZA ULAGANJA U DIONICE I  OBVEZNICE   (12.05.2017.)

Seminar „Tehnička i fundamentalna analiza ulaganja u dionice i obveznice“ se bavi analizom vrijednosti dionica fundamentalnom procjenom vrijednosti poduzeća i to primjenom metode diskontiranih novčanih tokova te statičnom metodom kao i metodom multiplikatora. S druge strane tržišta kapitala se analiziraju i primjenom ključnih pokazatelja tehničke analize. Pritom će se naglasiti trenutno stanje na tržištu kapitala u RH  i u svijetu. Poseban dio će se posvetiti analizi obveznica te određivanju njihove cijene i karakteristika.

Seminar je koncipiran na način da predstavi osnovne pristupe u tehničkoj analizi tržišta. Cilj je da se investitori pripreme za uočavanje prednosti i nedostataka korištenja tehničke analize te primjene tehničke analize u prognoziranju kretanja tržišta. Pritom će se navesti određeni primjeri iz prakse kako bi se što realnije prikazalo korištenje tehničke analize.

PREGLED TEMA:

 • Odnos tehničke i fundamentalne analiza dionica i obveznica
 • Obveznice (cijene, duration, konveksnost)
 • Fundamentalna analiza dionica
 • DCF metoda:

o       Analiza operativnog poslovanja i utjecaj na procjenu;

o       Analiza radnog kapitala i utjecaj na procjenu;

o       Analiza dugotrajne imovine i CAPEX-a i utjecaj na procjenu;

o       Diskontna stopa  – WACC i kako ga računamo;

o       Pitanje terminalne vrijednosti;

o       Analiza osjetljivosti – zašto je bitna?

o       Nefinancijski parametri koji značajno utječu na DCF

 • Statička metoda

o       Kada je primjereno koristiti statičke metode, ukratko o tehničkoj provedbi same procjene; specifičnosti na koje je potrebno pripaziti

 • Općenito o metodi multiplikatora
 • Tehnička analiza dionica (Trend, support i resistance, Dow teorija, Fibonaccijevi brojevi, pomični prosjeci i RSI, primjena na tržištima kapitala)
 • Psihologija trgovanja

 

IZBORNI MODUL: 5 ZLATNIH PRAVILA FINANCIJSKOG MODELIRANJA U EXCELU (s naglaskom na modeliranje financijskih izvješća, projektno financiranje i analizu investicijskih projekata) (25.05.2017.)

Na seminaru će biti prikazan (pojednostavljeni) postupak izrade financijskog modela za analizu investicijskog projekta (priprema financijskih izvješća projekta za primjerice – pripremu poslovnog plana /investicijske studije).

Seminar (radionica) predviđa praktičan rad na računalima – polaznici će kroz desetak koraka odnosno zadataka izraditi svoj pojednostavljeni financijski model u Excelu. Svaki korak/zadatak predviđa ograničeno vrijeme (individualan rad ili u parovima, uz naputke i pomoć voditelja radionice). Nakon svakog koraka svi polaznici dobivaju riješen zadatak (Excel predložak s odrađenim korakom) kako bi svi polaznici na početku svakog koraka/zadatka imali istu početnu poziciju.

 

GLAVNA TEMA (modeliranje financijskih izvješća)

Kroz izradu modela, polaznici će se upoznati sa sljedećim konceptima:

 • Dobra praksa rada u Excelu (pet „zlatnih“ pravila / pravila urednosti rada u Excel-u: separacija podataka, vertikalna i horizontalna konzistentnost itd.).
 • Primjeri jednostavnih, ali čestih izračuna kao primjerice: diskontiranje novčanih tokova, korištenje funkcija NPV/XNPV, IRR/XIRR , izračun inflacije, izračun „CAGR“ rasta i sl.
 • Korisne strukture / „algoritmi“ u modeliranju financijskih izvješća za analizu investicijskog projekta (za izradu poslovnog plana): “cik-cak strukture” za izračun otplate kredita, izračun vrijednosti zaliha, amortizacije, vrijednosti imovine na bilanci, izračun potraživanja i obveza za kupce i dobavljače, primjer ugradnje analize scenarija (bez korištenja ugrađenih Excel alata) itd.

 

DODATNE TEME (manipulacija podacima)

Osim gore spomenutih tema, na radionici ćemo se osvrnuti i na probleme vezane za pripremu i manipulaciju podacima („priprema / čišćenje“ podataka za korištenje u izračunima) te priprema izvješća (pivot tablice, izrada grafova i sl.).

 

PRIPREMA (DOMAĆA ZADAĆA)

Polaznicima će također (nekoliko dana prije početka seminara) biti ponuđen Excel predložak sa jednostavnim zadacima koji će poslužiti kao priprema odnosno kao kratak podsjetnik na osnovna pravila rada u Excelu. Od polaznika se očekuje određena razina predznanja koja uključuje: unos osnovnih računskih operacija na podacima u ćelijama (korištenje referenciranja ), kopiranje podataka („copy/paste“ funkcije), umetanje i dodavanje redaka i stupaca, oblikovanje polja/redaka/stupaca i sl.

 

(Prvih tridesetak minuta seminara predviđeno je za pitanja / probleme vezane uz „domaću zadaću“)

 

MOLIMO POLAZNIKE PONESU PRIJENOSNA RAČUNALO SA PRIPADAJUĆIM PUNJAČEM.

UKOLIKO NEMATE RAČUNALO, OBAVIJESTITE NAS KAKO BISMO VAM GA OSIGURALI.

 

Kotizacija

 Kotizacija
Redovna kotizacija Financijske Akademije6.990kn+PDV
Prijava na program do 15.03.2017. (popust od 20%)5.990kn+PDV
Sudjelovanje dvoje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

 

Moguće plaćanje kotizacije u ratama

5.990kn+PDV
Fizičke osobePoseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine moduleKotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744,  prije početka edukacije. 

 

Napomena

  
Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 16.00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara te CERTIFIKAT.

Polaznicima je osiguran besplatan parking u garaži Importanne Gallerije uz prethodnu najavu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ btn_txt_color=”#333333″][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″][/ultimate_modal][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj