FINANCIJE ZA INŽENJERE I IT STRUČNJAKE

Specijalistički seminar/radionica na temu financija za nefinacijaše poput inženjera i IT stručnjaka.

Datum: 8. svibnja 2014. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentor: Mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA, Kristijan Cinotti, ovl. por. savjetnik

CILJ SEMINARA

Seminar Financije za inženjere i IT stručnjake nastoji polaznicima približiti financije s aspekta svakodnevne poslovne prakse. Polaznici će kroz seminar dobiti širu sliku poslovanja poduzeća, ali i vrlo praktične detalje vezane uz financije i računovodstvo.

 

U prvom dijelu seminara analiziraju se financijski izvještaji poput bilance, računa dobiti i gubitka te izvještaja o novčanom toku te se prikazuje njihova međusobna povezanost kroz koju polaznici uočavaju cjelokupni tok modernog poslovanja. Pritom će se navesti i određene pojedinosti iz računovodstva koje olakšavaju razumijevanje poslovnih procesa.

 

U drugom dijelu seminara bit će riječi o projektima, investicijskim aktivnostima poduzeća te o pokazateljima uspješnosti investicijskih projekata. Također će se obraditi matematički dio vrednovanja novčanih tokova i isplativosti projekta. Na kraju će se spomenuti korisni financijski instrumenti koji mogu pomoći u zaštiti od valutnog i kamatnog rizika.

 

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, postavljati pitanja predavačima te će imati priliku vidjeti značajan broj primjera iz financijske i računovodstvene prakse.

 

SYLLABUS

 

 • Kako računovodstvo može koristiti inženjerima i zašto se govori da je računovodstvo jezik biznisa?
 • Što se događa kad pokrenemo posao – knjiženje i razumijevanje kako se poslovni događaji odražavaju na bilancu i račun dobiti i gubitka
 • Pretvaranje jednog oblika imovine u drugi i kretanje kroz bilancu
 • Povezanost računa dobiti i gubitka s bilancom
 • Veza izvještaja o novčanom tijeku s bilancom i računom dobiti i gubitka
 • Kako koristiti pokazatelje
 • Što manageri i inženjeri trebaju znati o financijama
 • Razlike u razmišljanju poduzetnika i bankara – kako se (ne)treba obraćati bankama.
 • Ključni elementi „bankanbilnog“ projekta – „recept“ za dobivanje financiranja.
 • Projektno financiranje kao jedan od načina financiranja projekata.
 • Matematika vrednovanja novčanih tokova i ocjena isplativosti projekata.
 • Kamatni swap i valutni hedge na primjerima
 • Saznajte na konkretnim PRIMJERIMA praktični dio financija primjenjiv u svakodnevnom poslovnom životu

 

PREDAVAČ

Mr.sc. Edin Hadžavdić (CFA) savjetnik je sa izuzetno širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija kao i izrade financijskog dijela EU projekata. Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u i Privrednoj banci. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst). 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

 

Kristijan Cinotti je direktor Mazars Cinotti društava koja se bave revizijom, poreznim savjetovanjem i računovodstvom. Dio karijere je proveo u internacionalnim revizorskim kućama na poslovima revizije i poreznog savjetovanja. Revizijom, porezima i računovodstvom se bavi od 1998. godine. Kao direktor internacionalne revizorske kuće bio je odgovoran za poslove revizije u Hrvatskoj i razvoj poslovanja u Srbiji.
Specijalist je za područje optimiranja poreznog položaja u zemlji i inozemstvu. Posjeduje licence za ovlaštenog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja i računovođu. Glavni je autor knjiga: „Što poduzetnici moraju znati o financijama?“,Kako platiti manje poreza?”, te knjige „Leasing u praksi“. Autor je nekoliko članaka iz područja spajanja poduzeća, leasinga i Due Diligenca. Tijekom svoje poslovne karijere, Kristijan je obavljao čitav niz poslova revizije banaka, osiguravajućih društava, proizvodnih i drugih trgovačkih društava. Osim revizije, sudjelovao je u provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) i savjetovanjima prilikom prodaje i kupnje društava, tprocjenama vrijednosti društava.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Inženjeri (strojarstva, elektrotehnike, građevine…), IT stručnjaci, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama, općenito nefinancijaši ili polaznici koji bi htjeli dobiti koristan i praktičan pregled primjenjivih financijskih tema u poslovnom životu.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50 kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanja broj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6324-0514, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 20% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.080,00+PDV).

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze, te besplatan parking uz prethodnu najavu. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj