FINANCE IN BUSINESS – Financiranje poslovanja

27.01.

08:30

16:00

FINANCE IN BUSINESS – Financiranje poslovanja

mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA

prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb

Specijalistički seminar sa praktičnim pristupom problematici financiranja poslovanja.

1.350,00 kn + PDV
25% popust ostvarite prijavom do 31.12.

Komentiraj