EU FONDOVI U 2015. GODINI

Specijalistički seminar na temu EU fondova u 2015.g. i mogućnosti koje će se otvoriti novim valom natječaja tijekom 2015. godine sa osvrtom na otvorena pitanja pripreme i provedbe EU projekata.

Datum: 29. siječnja 2015. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentori: Ana Fresl, MBA; Mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA; Petar Sopek

CILJ SEMINARA

Mogućnosti korištenja kohezijskog fonda i strukturnih fondova EU nikad nisu bile veće. 2015. godina donosi mnogo novih natječaja i prilika za financiranje razvojnih projekata. Smatramo izrazito važnim da se sve pravne osobe informiraju i pripreme za potencijal tih mogućnosti. Korištenje EU fondova pretpostavlja složen sustav u kojemu se svi mi moramo potruditi da ulazak u Europsku Uniju za Hrvatsku bude i financijski uspješna i održiva priča kako bismo ovećali korisnost uloženih javnih sredstava u zajednički proračun EU.

Kroz praktične primjere, prezentacijom i osobnim iskustvom u području pripreme i provedbe EU projekata, nastojat će se polaznicima prikazati dostupna pravna osnova i najvažniji elementi sustava financiranja EU fondovima.

Seminar je zamišljen s osnovnim ciljem da se polaznicima razjasne uloge uključenih institucija, mogućnosti financiranja, što to svaki EU projekta mora imati i koje korake mora poduzeti potencijalni korisnik sredstava kako bi bio uspješan u povlačenju sredstava EU. Posebna pažnja bit će posvećena proceduri prijavljivanja projekata i objavljenim natječajima.

Cilj dijela edukacije o državnim potporama je upoznati polaznike s relevantnom pravnom stečevinom na području potpora te donijeti jasan, teoretski i praktični uvid u problematiku sustava državnih potpora.

Studija izvodljivosti te njenametodolgija, kao i rješavanje ključnih pitanja i potencijalnih problema pridonosi kvaliteti pripreme projekta, povećava šanse za financiranje i stvara bitne preduvjete za kvalitetniju i lakšu kasniju provedbu projekta.

 

SYLLABUS

1. Kako funkcionira sustav EU fondova?

a. Koja će područja Hrvatska financirati fondovima EU?

b. Ključni strateški dokumenti i uloge pojedinih institucija

c. Dostupna pravna osnova za korištenje EU fondova u Hrvatskoj

 

2. Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava

a. Kako funkcioniraju natječaji koji pozivaju projektne prijedloge za financiranje

b. Kriteriji odabira projekata

c. Primjeri dostupnih natječaja

 

3. Smjernice za pripremu i provedbu projekata

a. Što svaki EU projekt mora imati

b. Potrebna dokumentacija i savjeti u pripremi dokumentacije na primjerima dostupnih natječaja

c. Primjeri financiranih projekata

d. Koja su osnovna pravila koja dočekaju svaki financirani EU projekt

e. Javna nabava vezana uz EU projekte

 

4. Državne potpore

a. Instrumenti za korištenje državnih potpora

b. Vrste potpora, dopuštene državne potpore i prijava potpore Europskoj komisiji

c. Dopuštene državne potpore

 

5. Studija izvodljivosti i cost-benefit analiza (CBA)

a. Pretpostavke financijske analize

b. Financijski povrat investicije i kapitala

c. Praktični problemi vezani uz financijsku analizu

d. Ekonomska analiza i njezine karakteristike

e. Praktični problemi vezani uz ekonomsku analizu

 

PREDAVAČ

Ana Fresl, direktorica tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. koja se bavi edukacijom, savjetovanjem, razvojem i provedbom projekata koji se financiraju iz sredstava fondova EU. Konzultirala pri izradi više od 200 EU projekata, a o sustavu upravljanja EU fondovima, načinu kako aplicirati projekt na EU fondove ili uspješno ga provesti educirala preko od 5.000 ljudi iz raznih hrvatskih institucija i tvrtki.

 

O strukturnim fondovima znanja i iskustva crpi ne samo iz domaćih projekata koje financiraju strukturni fondovi, nego i iz stručnih seminara i praktičnih posjeta sustavima fondova Nizozemske, Sj.Irske, Češke, Danske i Slovenije, a sudjelovala je i u izradi procedura za operativnu strukturu koja upravlja strukturnim fondovima programa regionalne konkurentnosti. Institucionalno iskustvo davatelja sredstava stekla je u višegodišnjem radu u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, gdje je imala priliku samostalno voditi preko 50 projekata i upravljati portfeljem odjela od preko 200 projekata koje su financirali pretpristupni fondovi EU

 

Mr.sc. Edin Hadžavdić (CFA) savjetnik je sa izuzetno širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija. Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u i Privrednoj banci. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst). 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Radi na nizu EU projekata specijaliziran za studiju izvodljivosti i cost-benfit analizu (CBA).

 

Petar Sopek je diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu na smjeru financijska i poslovna matematika. Od 2009. radi u jednoj od najvećih poslovnih banaka u Hrvatskoj na poslovima upravljanja rizicima. Trenutno je na poziciji glavnog analitičara te vodi tim koji se bavi praćenjem kreditnog portfelja. Paralelno se aktivno bavi znanstvenim i stručnim istraživanjima iz šireg područja ekonomije, autor je četiri znanstvena i nekoliko stručnih radova, surađivao je na 15-ak projekata s nekima od vodećih domaćih stručnjaka, sudjelovao je kao predavač na domaćim i inozemnim koneferencijama, a pojavljuje se i kao koautor knjige Studija isplativosti profesionalne rehabilitacije u RH.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Eksperti iz korporativnog sektora s interesom za EU fondove, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te državnim i lokalnim ustanovama povezani sa EU fondovima, poslovni konzultanti, project manageri, bankari itd.

KOTIZACIJA SEMINARA

1.190,00kn

plativo na žiro račun Hrvatskog instituta za financije broj: HR3923600001102313779, poziv na broj 05-6302-0115, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 20% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 990,00 kn). Poseban popust od 20% možete ostvariti i prijavom do 23.01.2015. (kotizacija u tom slučaju iznosi 990,00 kn).

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Polaznicima je osiguran besplatan parking uz prethodnu najavu. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj