EU FONDOVI U 2014. – KOJE MOGUĆNOSTI OTVARAJU PRVI NATJEČAJI?

Specijalistički seminar na temu EU fondova u 2014.g. i mogućnosti koje su se otvorile prvim natječajima za javni i privatni sektor.

Datum: 31. siječnja 2014. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentor: Ana Fresl, MBA

CILJ SEMINARA

Ulazak Hrvatske u Europsku Uniju donio je mnoge promjene, ali što je puno važnije i mnoge prilike. Prvenstveno se to odnosi na mogućnosti korištenja kohezijskog fonda i strukturnih fondova EU. Smatramo izrazito važnim da se sve pravne osobe informiraju i pripreme za potencijal tih mogućnosti. Korištenje EU fondova pretpostavlja složen sustav u kojemu se svi mi moramo potruditi da ulazak u Europsku Uniju za Hrvatsku bude i financijski uspješna i održiva priča kako bismo ovećali korisnost uloženih javnih sredstava u zajednički proračun EU.

Kroz praktične primjere, prezentacijom i osobnim iskustvom u području pripreme i provedbe EU projekata, nastojat će se polaznicima prikazati dostupna pravna osnova i najvažniji elementi sustava financiranja EU fondovima.

Seminar je zamišljen s osnovnim ciljem da se polaznicima razjasni u kojim se sve ulogama mogu naći različite vrste organizacija, kako javne tako i privatne. Osim toga razgovarati će se o tomu kako se za pojedine situacija pripremiti, što to svaki EU projekta mora imati i koje korake mora poduzeti potencijalni korisnik sredstava kako bi bio uspješan u povlačenju sredstava EU.

Natječaji iz strukturnih fondova konačno su pokrenuti. Posebna pažnja bit će posvećena pravnoj osnovi prijavljivanja projekata i dostupnim najavama natječaja ili samim objavljenim natječajima.

Jedan od ishoda seminara biti će i istražiti potencijal za razvojne projekte samih polaznika, sakupiti ideje, grupirati ih prema sličnostima te tijekom čitave 2014. godine pripremati specijalitičke seminare temeljene na evidentiranim potrebama pojedinih grupa polaznika.

 

SYLLABUS

1. Kako funkcionira sustav EU fondova?
 
a. Koja će područja Hrvatska financirati fondovima EU?

b. Pretpostavke za korištenje fondova EU

c. Kohezijska politika EU i osnovna pravila fondova

d. Ključni strateški dokumenti i uloge pojedinih institucija

e. Predstavljanje struktunih fondova i kohezijskog fonda
 
2. Pravna osnova EU fondova
 
a. Dostupna regulativa Euoprske Komisije koja uređuje fondove
b. Dostupna pravna osnova za korištenje EU fondova u Hrvatskoj,
ključno za razumijevanje sustava funcioniranja EU fondova
c. Razlike pretpristupnih i strukturnih fondova
 
3. Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava
 
a. Kako funkcioniraju natječaji koji pozivaju projektne prijedloge za
financiranje
b. Kriteriji odabira projekata
c. Primjeri dostupnih natječaja
 
4. Smjernice za pripremu projekata
 
a. Što svaki EU projekt mora imati
b. Potrebna dokumentacija i savjeti u pripremi dokumentacije na
primjerima dostupnih natječaja
c. Primjeri financiranih projekata
d. Savjeti za praćenje vlastitih prilika
 
5. Evaluacija i anketa o specifičnim daljnjim potrebama polaznika u razvoju ideja
 
 

PREDAVAČ

Ana Fresl, direktorica tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. koja se bavi edukacijom, savjetovanjem, razvojem i provedbom projekata koji se financiraju iz sredstava fondova EU.

Konzultirala pri izradi više od 200 EU projekata, a o sustavu upravljanja EU fondovima, načinu kako aplicirati projekt na EU fondove ili uspješno ga provesti educirala preko od 5.000 ljudi iz raznih hrvatskih institucija i tvrtki.

O strukturnim fondovima znanja i iskustva crpi iz stručnih seminara i praktičnih posjeta sustavima fondova Nizozemske, Sj.Irske, Češke, Danske i Slovenije, a sudjelovala je i u izradi procedura za operativnu strukturu koja upravlja strukturnim fondovima programa regionalne konkurentnosti.

Institucionalno iskustvo davatelja sredstava stekla je u višegodišnjem radu u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, gdje je imala priliku samostalno voditi preko 50 projekata i upravljati portfeljem odjela od preko 200 projekata koje su financirali pretpristupni fondovi EU.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Eksperti iz korporativnog sektora s interesom za EU fondove, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te državnim i lokalnim ustanovama povezani sa EU fondovima, poslovni konzultanti, project manageri, bankari itd.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn 

 

plativo na žiro račun Hrvatskog instituta za financije broj: 2360000-1102313779, poziv na broj 05-6305-0114, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00kn). Poseban popust od 20% možete ostvariti uplatom do 31.12.2013. (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.080,00kn).

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Polaznicima je osiguran besplatan parking uz prethodnu najavu. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj