EU FONDOVI U 2013.- PRAKTICNA PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE

Specijalistički seminar na temu EU fondova s naglaskom na razumijevanje prilika i načina slaganja projektnog prijedloga za mogućnosti koje se otvaraju ulaskom Hrvatske u EU sredinom 2013. za javni i privatni sektor.

 

Datum:
– 8. ožujka 2013. s početkom u 8,30 sati
Mjesto:
– prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentor:
– Ana Fresl, MBA

CILJ SEMINARA

Cilj seminara je ukratko pojasniti polaznicima koje prilike u strukturnim fondovima postoje i kakvi su natječaji do sada napravljeni od strane državnih institucija kako bi se planirali prioriteti financiranja i sakupili projektni prijedlozi.

 

Polaznicima će se ukazati na mogućnosti koje postoje kroz strukturne fondove, a najveći naglasak će biti radionica u kojoj bi se vježbalo kako osmisliti projekte i kako ispuniti aplikacije.

Također, pojasniti će se i niz primjera i dovesti u vezu ključni elementi koji su dio većine natječaja za EU fondove, odnosno konkretne specifičnosti EU projekata.

 

Posebna pažnja bit će posvećena onim karakteristikama projekata koji su specifični za EU financiranje, a polaznici će na predavanju vježbati izradu projektnog prijedloga za 2 konkretna primjera:

 

–       natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koji je otvoren do 10. travnja 2013.g. (http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1232),

–       natječaj Izvršne Europske agencije za konkurentnost i inovacije  otvoren do 8. svibnja 2013.g. (http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm)

 

Polaznici će dobiti čvrstu teoretsku osnovu, konkretnu informaciju o tomu što sve treba pratiti (listu svih natječaja), niz primjera relevantnih natječaja te znanje o metodologiji koja se koristi u izradi projekata.

 
AKTUALNI PROJEKTI

IEE CIP sažetak_PJR

MRRFEU sažetak_PJR

 

SYLLABUS

1.           Uvod: Kako funkcionira sustav EU fondova?

a.           Kohezijska politika EU i osnovna pravila fondova

b.           Ključni strateški dokumenti i uloge pojedinih institucija

c.           Vrste programa i projekata, razlike pretpristupnih i strukturnih fondova

d.           Način raspodjele sredstava

 

2.           Načini prijave projekata

a.           Sektorski i nacionalni projekti

b.           Regionalni i lokalni projekti

c.           Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava

 

3.           Primjeri relevantnih natječaja za dostavu projekata

a.           Natječaj MRRFEU za pripremu regionalnih razvojnih projekata

b.           Sektorski natječaji (primjeri MZOS, MINT)

c.           Natječaji županijskih projekata (primjeri županijskih razvojnih agencija)

d.           Natječaji programa IPA i programa Unije (primjeri HZZ, SAFU, EACI itd.)

 

4.           Radionica za pripremu projekata

a.           Kriteriji odabira projekata

b.           Što svaki EU projekt mora imati

c.           Uklapanje u tematske ciljeve i prioritete

d.           Opis i metodologija projekta

e.           Lista potrebne tehničke dokumentacije

f.           Opravdanost projekta

g.           Održivost projekta

h.           Primjeri projekata

 

PREDAVAČ

Ana Fresl, direktorica tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. koja se bavi edukacijom, savjetovanjem, razvojem i provedbom projekata koji se financiraju iz sredstava fondova EU.

 

Napisala / konzultirala pri izradi više od 40 projekata, a o sustavu upravljanja EU fondovima, načinu kako aplicirati projekt na EU fondove ili uspješno ga provesti educirala preko 3.500 ljudi iz raznih hrvatskih institucija i tvrtki.

 

O strukturnim fondovima znanja i iskustva crpi iz stručnih seminara i praktičnih posjeta sustavima fondova Nizozemske, Sj.Irske, Češke, Danske i Slovenije.

 

Institucionalno iskustvo crpi iz višegodišnjeg rada u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, gdje je imala priliku samostalno voditi preko 50 projekata i upravljati portfeljem odjela od preko 200 projekata koje su financirali pretpristupni fondovi EU.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Eksperti iz korporativnog sektora s interesom za EU fondove, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te državnim i lokalnim ustanovama povezani sa EU fondovima, poslovni konzultanti, project manageri, bankari itd.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.390,00 kn 

 

plativo na žiro račun Hrvatskog instituta za financije broj: 2360000-1102313779, poziv na broj 05-6306-0313, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.251,00kn). Poseban popust za fizičke osobe. Polaznicama odobravamo popust od 10% povodom Međunarodnog dana žena.

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj