EU FONDOVI U 2013.-KOJE MOGUĆNOSTI OTVARA ULAZAK U EU?

Specijalistički seminar na temu EU fondova s naglaskom na mogućnosti koje se otvaraju ulaskom Hrvatske u EU sredinom 2013. za javni i privatni sektor.

 

Datum: 25. siječnja 2013. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentor: Ana Fresl, MBA

CILJ SEMINARA

Ulazak Hrvatske u Europsku Uniju donosi mnoge promjene, ali što je puno važnije i mnoge prilike. Prvenstveno se to odnosi na mogućnosti korištenja kohezijskog fonda i strukturnih fondova EU. Smatramo izrazito važnim da se sve pravne osobe informiraju i pripreme za potencijal tih mogućnosti. Korištenje EU fondova pretpostavlja složen sustav u kojemu se svi mi moramo potruditi da ulazak u Europsku Uniju za Hrvatsku bude uspješna priča.
Kroz praktične primjere, prezentacijom i osobnim iskustvom u području pripreme i provedbe EU projekata, nastojat će se polaznicima prikazati najvažniji elementi sustava financiranja EU fondovima.
Seminar je zamišljen s osnovnim ciljem da se polaznicima razjasni u kojim se sve ulogama mogu naći različite vrste organizacija, kako javne tako i privatne. Osim toga razgovarati će se o tomu kako se za pojedine situacije pripremiti, što to svaki EU projekt mora imati i koje korake mora poduzeti potencijalni korisnik sredstava kako bi bio uspješan u povlačenju sredstava EU.
Jedan od ishoda seminara biti će i istražiti potencijal za razvojne projekte samih polaznika, sakupiti ideje, grupirati ih prema sličnostima te tijekom čitave 2013. godine pripremati specijalističke seminare temeljene na evidentiranim potrebama pojedinih grupa polaznika.

 

SYLLABUS

1. Kako funkcionira sustav EU fondova?
a. Pretpostavke za korištenje fondova EU
b. Kohezijska politika EU i osnovna pravila fondova
c. Ključni dokumenti i uloge pojedinih institucija
d. Predstavljanje strukturnih fondova i kohezijskog fondova
e. Vrste programa i projekata

2. Raspodjela sredstava i tijek ciklusa projekata

a. Statističke regije i način raspodjele sredstava
b. Razlike pretpristupnih i strukturnih fondova
c. Kako postići visoku razinu kapaciteta iskorištenosti fondova

3. Načini prijave projekata

a. Sektorski i nacionalni projekti
b. Regionalni i lokalni projekti
c. Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava

4. Smjernice za pripremu projekata
a. Kriteriji odabira projekata
b. Što svaki EU projekt mora imati
c. Potrebna dokumentacija i savjeti u pripremi dokumentacije
d. Primjeri natječaja i financiranih projekata

5. Evaluacija i anketa o specifičnim daljnjim potrebama
polaznika u razvoju ideja

 

PREDAVAČ

Ana Fresl je direktorica tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. koja se bavi edukacijom, savjetovanjem, razvojem i provedbom projekata koji se financiraju iz sredstava fondova EU.
Napisala / konzultirala pri izradi više od 40 projekata, a o sustavu upravljanja EU fondovima, načinu kako aplicirati projekt na EU fondove ili uspješno ga provesti educirala preko od 3.500 ljudi iz raznih hrvatskih institucija i tvrtki.
Znanja i iskustva o strukturnim fondovima crpi iz stručnih seminara i praktičnih posjeta sustavima fondova Nizozemske, Sj.Irske, Češke, Danske i Slovenije.
Institucionalno iskustvo crpi iz višegodišnjeg rada u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, gdje je imala priliku samostalno voditi preko 50 projekata i upravljati portfeljem odjela od preko 200 projekata koje su financirali pretpristupni fondovi EU.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Eksperti iz korporativnog sektora s interesom za EU fondove, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te državnim i lokalnim ustanovama povezani sa EU fondovima, neprofitne organizacije, poslovni konzultanti, project manageri, bankari itd.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.390,00 kn 

 

plativo na žiro račun Hrvatskog instituta za financije broj: 2360000-1102313779, poziv na broj 05-6301-0113, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.251,00kn). Poseban popust za fizičke osobe.

POSEBAN POPUST OD 20% MOŽETE OSTVARITI UPLATOM DO 31.12.2012. (U TOM SLUČAJU KOTIZACIJA IZNOSI 1.112,00kn).

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

Komentiraj