EU FONDOVI – identifikacija i izrada projekata

Specijalistički seminar na temu oblikovanja projekata i identifikacije mogućnosti financiranja istih kroz natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Europske Unije, s praktičnim primjerima izrade i ocjenjivanja uspješnosti projekata.
 
Datum: 04. ožujka 2011., s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: Andrija Vranić
 

CILJ SEMINARA

Seminar će sudionicima predstaviti mehanizme financiranja projekata u Hrvatskoj iz fondova Europske Unije, putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava. Sudionici će dobiti uvid u mogućnosti financiranja projekata kroz natječaje EU, kriterije koje je potrebno ispuniti za prijavljivanje na natječaje, metode oblikovanja projekata te standarde kvalitete i mehanizme procjene projekata.

Prezentacije će obuhvatiti Predpristupni fond (IPA – Instrument for Pre-accession) namijenjen Hrvatskoj, kao i niz programa za financiranje namijenjenih članicama Europske Unije u kojima mogu sudjelovati i organizacije iz Hrvatske (FP7, ICT PSP, EU Culture).

Također, seminar će polaznicima pružiti uvid u procese planiranja natječaja na razini Europske Komisije i Republike Hrvatske te instrumente tehničke pomoći koji stoje na raspolaganju organizacijama i institucijama u Hrvatskoj.

Seminar će biti organiziran kao kombinacija predavanja i praktičnog rada, u kojem će polaznici imati priliku samostalno dizajnirati i procjenjivati projekte.
 

SYLLABUS

1. Pregled EU fondova

a. Predpristupni fond (IPA)

b. Programi zajednice (FP7, CIP, EU Culture)

2. Mehanizmi financiranja projekata

a. Programski dokumenti

b. Natječaji za dodjelu sredstava

3. Metode oblikovanja projekata

a. Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)

b. Tehnika evaluacije i prilagodbe projekta (PERT)

Predviđene su i dva praktična rada u okviru kojih će sudionici praktično primjenjivati stečena znanja:

1. Oblikovanje projekta na osnovu kauzalno strukturirane analize problema

2. Procjenjivanje projekta pomoću indikatora kvalitete projektne aplikacije
 

PREDAVAČ

Andrija Vranić je trener i konzultant s 13 godina iskustva u pripremi projektnih aplikacija za fondove Europske Unije i drugih međunarodnih donatora, i uspješnošću prijavljenih aplikacija većom od 90%.

Studirao je filozofiju i lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te završio edukacijski program za upravljanje organizacijama usmjerenim na financiranje iz međunarodnih fondova konzultantske kuće ETC (Nizozemska). Kao konzultant u programima tehničke pomoći namijenjenim Ministarstvu financija RH uspješno je proveo procjenu više desetaka razvojnih projekata financiranih iz fondova EU.

Direktor je tvrtke Kabiri Savjetovanja, koja pruža usluge savjetovanja za prikupljanje sredstava brojnim organizacijama iz Hrvatske. Uz komercijalnu djelatnost, filantropski djeluje pružajući usluge prikupljanja sredstava udruzi “Roditelji za djecu”.
 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Poslovni konzultanti, project manageri, rukovoditelji profitnih i neprofitnih organizacija, mali i srednji poduzetnici, bankari, korporativni manageri, financijski analitičari, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.
 

Komentiraj