ESPD OBRAZAC – KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA NA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA

[vc_row][vc_column width=”1/6″][ultimate_info_table color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”rgba(209,209,209,0.8)” package_heading=”07.06.” icon_type=”selector” icon=”Defaults-calendar” icon_color=”#3a3a3a” heading_font_color=”#3a3a3a” features_font_color=”#3a3a3a” heading_font_style=”font-weight:bold;” heading_font_size=”desktop:40px;” features_font_size=”desktop:18px;”]08:30

16:00[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

ESPD OBRAZAC – KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA NA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA

Nikolina Bačurin, Iva Šuler
prostor Veleučilišta Vern, Iblerov trg 10, Zagreb

Specijalistički seminar iz područja javne nabave.

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50kn)
20% popust ostvarite prijavom do 01.06.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Opis” modal_on=”text” modal_on_align=”left” read_text=”Saznaj više…” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ content_text_color=”#4c4c4c” txt_color=”#3a3a3a” trigger_text_font_style=”text-decoration:underline;”]

CILJ SEMINARA

Seminar se bavi novinama kod određivanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata te kriterija za odabir ponude koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi koji je objavljen u Narodnim novinama br. 120/16 te je stupio na snagu 01.01.2017.
Cilj seminara je uputiti polaznike kroz praktične primjere kako pravilno odrediti kriterije za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata te ispuniti i dostaviti ESPD obrazac te kako pravilno odrediti kriterije za odabir ponude i ocijeniti pristigle ponude.
Seminar se temelji i na praktičnim iskustvima predavača, a zamisao organizatora je i poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju učinkovitije provedbe postupaka javne nabave.

SYLLABUS

 • Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata prema ZJN 2016
 • Kako propisati osnove za isključenje te kako ih dokazati?
 • Kako propisati kriterije za odabir gospodarskih subjekata te kako ih dokazati?
 • Samokorigiranje
 • Što je ESPD obrazac?
 • Kako se popunjava te kako predaje ESPD obrazac?
 • Tko potpisuje ESPD i za koga se sve dostavlja?
 • Vježba za polaznike
 • Kriteriji za odabir ponude
 • Trošak životnog vijek
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Kako odrediti kriterije ekonomski najpovoljnije ponude?
 • Primjeri određivanja kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
 • Praksa DKOM-a vezano uz dosadašnju primjenu ekonomski najpovoljnije ponude

PREDAVAČI

Nikolina Bačurin, dipl., oec. – stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 6/12 i 125/14).
Trenutno radi kao voditeljica Službe za javnu nabavu u Hrvatskoj lutriji d.o.o., a prethodno je radila kao direktorica sektora za pravne i opće poslove u Agenciji za ugljikovodike, kao savjetnica za javnu nabavu u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija te kao voditeljica odsjeka za poslove javne nabave u Gradu Velika Gorica. Javnom nabavom bavi se od 2004. godine te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Završila je program “Trening trenera u području javne nabave“ organiziran u sklopu EU projekta“Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Predavačica je na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave te je autorica i koautorica niza stručnih članaka iz područja javne nabave.

Iva Šuler, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 6/12 i 125/14).
Trenutno radi kao direktorica društva NABAVA d.o.o. čiji je vlasnik i osnivač, a koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave. Uspješno je završila obuku za trenera javne nabave u organizaciji EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Kao trener u sustavu javne nabave, redoviti je predavač u specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave pri nekoliko različitih institucija te je predavač na raznim seminarima, radionicama i konferencijama na temu javne nabave. Autorica je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautor knjiga.). Osoba je sa više od 13 godina iskustva u području javne nabave te je sudjelovala u pripremi i provedbi više od 1.000 postupaka javne nabave od kojih je dio financiran iz EU fondova.

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave odnosno osobama koje provode postupke javne nabave; osobama koje prate realizaciju ugovora o javnoj nabavi; osobama koje rade na tajničkim poslovima i poslovima financijsko materijalnog poslovanja proračuna, proračunskog korisnika i javnog trgovačkog društva; državnim, županijskim, gradskim i općinskim dužnosnicima i zaposlenicima; direktorima velikih, srednjih i malih kompanija; ravnateljima, upraviteljima, pročelnicima; revizorima; predstavnicima privatnog sektora koji dostavljaju ponude; osobama koje su zainteresirane za poticanje ekonomskog razvoja hrvatskog gospodarstva.

Sudjelovanjem na seminaru ne ostvaruju se bodovi tj. sati potrebni za obnovu certifikata.[/ultimate_modal][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ btn_txt_color=”#3a3a3a”][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″]

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50 kn)
do 01.06.2017. 1.080,00 kn + PDV

žiro račun Xenon savjetovanja
HR0623600001101988744

[/ultimate_modal][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj