EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA I ESPD OBRAZAC

[vc_row][vc_column width=”1/6″][ultimate_info_table color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”rgba(209,209,209,0.8)” package_heading=”29.03.” icon_type=”selector” icon=”Defaults-calendar” icon_color=”#3a3a3a” heading_font_color=”#3a3a3a” features_font_color=”#3a3a3a” heading_font_style=”font-weight:bold;” heading_font_size=”desktop:40px;” features_font_size=”desktop:18px;”]08:30

16:00[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA I ESPD OBRAZAC

Nikolina Bačurin, Iva Šuler
prostor Veleučilišta Vern, Iblerov trg 10, Zagreb

Specijalistički seminar iz područja javne nabave.

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50kn)
20% popust ostvarite prijavom do 24.03.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Opis” modal_on=”text” modal_on_align=”left” read_text=”Saznaj više…” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ content_text_color=”#4c4c4c” txt_color=”#3a3a3a” trigger_text_font_style=”text-decoration:underline;”]

CILJ SEMINARA

Europska komisija je 5. siječnja 2016. usvojila Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.
Jedan od najvažnijih ciljeva direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU smanjenje je administrativnog opterećenja javnih naručitelja, naručitelja i gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) ključni je element tog nastojanja. Standardni obrazac za ESPD trebao bi se stoga izraditi na način da se otkloni potreba za dostavom znatnog broja potvrda i drugih dokumenata povezanih s kriterijima za isključivanje i odabir gospodarskog subjekta. Nadalje, stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi jedini kriterij odabira ponude u postupcima javne nabave jest ekonomski najpovoljnija ponuda. Ekonomski najpovoljnija ponuda dosta je kompleksan posao koji zahtjeva poznavanje metoda razvijenih u praksi kojima se određuju kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude

Cilj seminara je uputiti polaznike kako pravilno ispuniti i dostaviti ESPD obrazac, kako pravilno odrediti kriterije za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata te kroz praktične primjere kako propisati kriterije ekonomski najpovoljnije ponude u dokumentaciji o nabavi.

Seminar se temelji i na praktičnim iskustvima predavača, a zamisao organizatora je i poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju učinkovitije provedbe postupaka javne nabave.

SYLLABUS

 • Što je ESPD obrazac
 • ESPD obveza ili mogućnost
 • Kako se popunjava te kako predaje ESPD obrazac
 • Tko potpisuje ESPD i za koga se sve dostavlja
 • Popratni dokumenti
 • Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata prema ZJN 2016
 • Kako propisati osnove za isključenje te kako ih dokazati
 • Kako propisati kriterije za odabir gospodarskih subjekata te kako ih dokazati
 • Samokorigiranje
 • Kriteriji za odabir ponude
 • Trošak životnog vijeka
 • Kako odrediti kriterije ekonomski najpovoljnije ponude
 • Primjeri određivanja kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
 • Zeleni kriteriji
 • Praksa DKOM-a vezano uz dosadašnju primjenu ekonomski najpovoljnije ponude

PREDAVAČI

Nikolina Bačurin, dipl., oec. – stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 6/12 i 125/14).
Trenutno radi kao voditeljica Službe za javnu nabavu u Hrvatskoj lutriji d.o.o., a prethodno je radila kao direktorica sektora za pravne i opće poslove u Agenciji za ugljikovodike, kao savjetnica za javnu nabavu u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija te kao voditeljica odsjeka za poslove javne nabave u Gradu Velika Gorica. Javnom nabavom bavi se od 2004. godine te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Završila je program “Trening trenera u području javne nabave“ organiziran u sklopu EU projekta“Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Predavačica je na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave te je autorica i koautorica niza stručnih članaka iz područja javne nabave.

Iva Šuler, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 6/12 i 125/14).
Trenutno radi kao direktorica društva NABAVA d.o.o. čiji je vlasnik i osnivač, a koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave. Uspješno je završila obuku za trenera javne nabave u organizaciji EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Kao trener u sustavu javne nabave, redoviti je predavač u specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave pri nekoliko različitih institucija te je predavač na raznim seminarima, radionicama i konferencijama na temu javne nabave. Autorica je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautor knjiga.). Osoba je sa više od 13 godina iskustva u području javne nabave te je sudjelovala u pripremi i provedbi više od 1.000 postupaka javne nabave od kojih je dio financiran iz EU fondova.

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Sudjelovanjem na seminaru ne ostvaruju se bodovi tj. sati potrebni za obnovu certifikata.[/ultimate_modal][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ btn_txt_color=”#3a3a3a”][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″]

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50 kn)
do 24.03.2017. 1.080,00 kn + PDV

žiro račun Xenon savjetovanja
HR0623600001101988744

[/ultimate_modal][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj