CORPORATE FINANCE AKADEMIJA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Corporate Finance Akademija

Jedinstveni program o poslovnim financijama i financijskom managementu u praksi

 

Teme modula Corporate Finance Akademije

Predavači: eminentni stručnjaci iz bankarstva i korporativnih financija

MODUL.1   –  19. travnja 2016.

VALUTNI I KAMATNI RIZIK, MODALITETI HEDGIRANJA RIZIKA TE RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE DERIVATIVA

MODUL.2   – 28. travnja 2016.

PROCJENA VRIJEDNOSTI PODUZEĆA I IMOVINE

MODUL.3 – 06. svibnja 2016.

OPTIMALNI PROIZVODI FINANCIRANJA PODUZEĆA-KREDITI, LEASING, FAKTORING TE PROCJENA KREDITNOG RIZIKA

MODUL.4   – 20. svibnja 2016.

FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO

 

 

 

MODUL 1: VALUTNI I KAMATNI RIZIK, MODALITETI HEDGIRANJA RIZIKA TE RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE DERIVATIVA (19. travnja 2016.)

Cilj prvog modula je prezentirati valutni i kamatni rizik te načine hedgiranja valutnog i kamatnog rizika.

CILJ SEMINARA
Seminar na temu valutnog i kamatnog rizika te načinima zaštite od istih ima dvojaku funkciju: s jedne strane analizira kamatne i valutne rizike s kojima se banke i moderne korporacije suočavaju u Hrvatskoj, a s druge strane objašnjava ključne tehnike i financijske proizvode kojima se poslovni subjekti mogu zaštititi od navedenih rizika, ponajprije na hrvatskom tržištu.

Obzirom na sve kompleksniju regulativu s kojom se banke i kompanije na financijskim tržištima susreću u posljednje vrijeme, seminar ukratko objašnjava značaj i praktičnu primjenu regulatornih promjena, s naglaskom na EMIR regulativu.

Radi kvalitetnijeg uvida u instrumente zaštite polaznicima će biti prezentiran i pristup evidentiranja transakcija sa korporativnog aspekta.

Kroz praktične primjere, prezentacijom i osobnim iskustvom polaznicima će se približiti tehnike zaštite od valutnog i kamatnog rizika.

SYLLABUS
 

1. Valutni rizik

a. Uvod

b. Spot tečaj

c. Forward tečaj

c. Analiza tečajnih razlika

d. FX forward, currency swap, FX swap, futures

d. Dostupni instrumenti i tehnike zaštite na svjetskim financijskim tržištima

e. Dostupni instrumenti i tehnike zaštite na hrvatskom financijskom tržištu

f. Fair vrednovanje (pricing) instrumenata zaštite

2. Kamatni rizik

a. Uvod

b. Identifikacija i mjerenje rizika

c. Dostupni instrumenti za zaštitu od kamatnog rizika na svjetskim financijskim tržštima

d. Dostupni instrumenti za zaštitu od kamatnog rizika na hrvatskom financijskom tržštu

e. Fair vrednovanje (pricing) instrumenata zaštite

 

 

 

MODUL 2: PROCJENA VRIJEDNOSTI PODUZEĆA I IMOVINE (28. travnja 2016.)

Cilj ovog modula je objašnjenje procesa procjene vrijednosti poduzeća te analize financijskog izvještavanja.

CILJ SEMINARA
Seminar „Procjena vrijednosti poduzeća i imovine“ se bavi konkretnim primjerom procjene vrijednosti poduzeća na modelu i primjenom metode diskontiranih novčanih tokova kao i detaljnom analizom financijskih izvještaja poduzeća.

 

Cilj seminara je uputiti polaznike o primjeni metode kod procjenjivanja vlastitog poduzeća, konkurenata na tržištu, poduzeća u kojima radite, ali i potencijalnih investicija u budućnosti. Također, saznajte kada je potrebno pristupiti restrukturiranju poduzeća te kojim smjernicama se voditi kod plana restrukturiranja.

 

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, postavljati pitanja predavačima, imati priliku vidjeti korištenja modela za procjenu vrijednosti i saznati mnoge druge informacije.

 

SYLLABUS
 

 

•             Uvod u procjenu vrijednosti;

•             Temeljne metode procjene vrijednosti;

•             Računovodstvena priprema procjene;

•             Analiza prihoda i potrebni CAPEX kod DCF procjene;

•             Analiza operativnih rashoda, te operativnih marži i NOPLAT-a;

•             Primjena modela za procjenu – izrada procjene vrijednosti na primjeru stvarnog poduzeća;

•             Izrada cash flowa poduzeća (FCF);

•             Izračun WACC-a i izvori podataka;

•             Rezidualna vrijednost;

•             Analiza osjetljivosti procjene;

•             Ukratko o metodi multiplikatora, te statičkim procjenama;

•             Uvod u procjenu vrijednosti nematerijalne imovine

•             Primjer procjene vrijednosti nematerijalne imovine

•             Radionica s praktičnim primjerima

 

 

 

MODUL 3: OPTIMALNI PROIZVODI FINANCIRANJA PODUZEĆA -KREDITI, LEASING, FAKTORING TE PROCJENA KREDITNOG RIZIKA (06. svibnja 2016.)

Cilj ovog modula je detaljno objašnjenje financijskih proizvoda na tržištu kojim poduzeća mogu financirati svoje poslovne aktivnosti.

CILJ SEMINARA
U Hrvatskoj djeluje veliki broj institucija koje nude raznolike financijske proizvode. Iako mnogi proizvodi nose slično ili čak isto ime, često se razlikuju u nijansama koje utječu na troškove ili rizični profil transakcije. Uspješno prepoznavanje pravog proizvoda koji koristiti u poslovanju, omogućava lakše i sigurnije poslovanje firme.

Seminar je zamišljen s osnovnim ciljem da se polaznicima razjasni na koje sve proizvode mogu naići na hrvatskom tržištu, njihove prednosti i primjenjivosti u pojedinim slučajevima.

 

Kroz praktične primjere, prezentacijom i osobnim iskustvom u području prodaje i razvoja financijskih proizvoda, polaznicima će se približiti adekvatnosti financijskog instrumenta u praksi. Isto tako približiti će se način razmišljanja odobravatelja financijskog rizičnog proizvoda, i njegov pogled na transakcije u kojima sudjeluju.

Tijekom seminara će se s jedne strane analizirati kreditni i tržišni rizici s kojima se banke i moderne korporacije susreću, a s druge strane nastojati će se prikazati tehnike zaštite od navedenih rizika, ponajprije na hrvatskom tržištu.

SYLLABUS
1.            Financijski proizvodi na tržištu

a.            Dugoročno i kratkoročno financiranje

b.            Projektno financiranje

c.             Otplata kredita

d.            Kamatne stope

e.            Valuta kredita

2.            Dokumentarno poslovanje

a.            Garancije

b.            Akreditivi

3.            Leasing i factoring proizvodi

a.            Specifičnosti leasing transakcija

b.            Faktoring poslovanje

4.            Ostali proizvodi

a.            Kartice

b.            Okviri

5.            Subvencionirano financiranje

 

 

MODUL 4: FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO (20. svibnja 2016.)

Cilj modula je detaljno prikazivanje metoda forenzičnog računovodstva.

CILJ SEMINARA
Seminar Forenzično računovodstvo i due dilligence govori kako lažiranja i prijevare u financijskim izvještajima utječu na poslovni rezultat. Činjenica je da financijsko računovodstvo, interna i eksterna revizija ne daju sve pretpostavke te objektivnu sliku poslovanja. Stoga su potrebna specijalizirana znanja forenzičnog računovodstva kako bi utvrdili stvarno stanje kompanije.

Cilj forenzičnog računovodstva je otkriti sve nepravilnosti poslovanja. Pretpostavka je poznavanje računovodstva, standarda financijskog izvještavanja, kao i tehnike financijske analize.

Prilikom kupovine poduzeća potrebna je pomoć pri vrednovanju i procjeni isplativosti kupovine. Stoga je preduvjet utvrđivanja objektivne vrijednosti korporacije dubinsko snimanje poslovanja. Due dilligence omogućava prikupljanje relevantnih informacija o poduzeću, otkrivanje rizika te procjenjivanja fair vrijednosti koporacije.

 

Kroz praktične primjere, prezentacijom i osobnim iskustvom u području forenzičnog računovodstva i due dilligencea polaznicima će se približiti tehnike i modeli.

SYLLABUS
 

1.            Općenito o forenzičnom računovodstvu

·         Forenzično računovodstvo i odnos sa financijskim i upravljačkom računovodstvu

·         Forenzično računovodstvo te odnos sa eksternom i internom revizijom

·         Poznavanja MSFI-a i HSFI-a kao pretpostavka efikasnog prepoznavanja manipulacija financijskim izvještajima

·         Procjena financijskog položaja konkurenata i prognoziranje budućih rezultata

·         Nefinancijsko izvještavanje i njegova važnost u modernom izvještavanju

·         Primjeri globalnih i lokalnih računovodstvenih prijevara i metoda uočavanja prijevara

 

2.            Due dilligence

·         Razvoj solidnog due diligence plana

·         Postavljanje ključnih pitanja, otkrivanje bitnih podataka vezano uz poslovanje poduzeća

·         Prepoznavanje „red flag“ indikatora

 

 

 

 

Predavači

 

Kristijan Cinotti – ovlašteni revizor, ovlašteni procjenitelj i porezni savjetnik

Kristijan Cinotti je direktor Mazars Cinotti društava koja se bave revizijom, poreznim savjetovanjem i računovodstvom. Dio karijere je proveo u internacionalnim revizorskim kućama na poslovima revizije i poreznog savjetovanja. Revizijom, porezima i računovodstvom se bavi od 1998. godine. Kao direktor internacionalne revizorske kuće bio je odgovoran za poslove revizije u Hrvatskoj i razvoj poslovanja u Srbiji.

Specijalist je za područje optimiranja poreznog položaja u zemlji i inozemstvu.  Posjeduje licence za ovlaštenog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja i računovođu.  Glavni je autor knjiga: „Što poduzetnici moraju znati o financijama?“,Kako platiti manje poreza?”, te knjige „Leasing u praksi“. Autor je nekoliko članaka iz područja spajanja poduzeća, leasinga i Due Diligenca.  Tijekom svoje poslovne karijere, Kristijan je obavljao čitav niz poslova revizije banaka, osiguravajućih društava, proizvodnih i drugih trgovačkih društava. Osim revizije, sudjelovao je u provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) i savjetovanjima prilikom prodaje i kupnje društava, te procjenama vrijednosti društava.

 

Andrija Garofulić, ACCA

Andrija Garofulić je direktor poreznog i poslovnog savjetovanja društva Mazars Cinotti Consulting d.o.o. Dio  svoje poslovne karijere proveo je u internacionalnoj revizorskoj kući na poslovima računovodstva i poreznog savjetovanja. Tokom rada u računovodstvenom odjelu, bio je zadužen za sveukupno poslovanje nekoliko klijenata te povezane računovodstvene procedure. U poreznom odjelu bavio se poslovima poreznog savjetovanja, poreznih nadzora u sklopu revizije te izradom studija o transfernim cijenama.

Od zaposlenja u Mazars Cinotti Consulting d.o.o. bavi se prvenstveno poreznim pregledima, poreznim savjetovanjem, te transfernim cijenama. Kao popratne aktivnosti ističemo procjene društava, reviziju statusnih promjene te povremeno računovodstveno savjetovanje klijenata. Andrija je ko–autor knjige „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“, te ovlašteni revizor Ujedinjenog Kraljevstva (ACCA).

 

Mr.sc. Srđan Šverko

Mr.sc. Srđan Šverko, iskustvo je stekao u bankarstvu i u leasing industriji, u kojima djeluje preko 15 godina. Bavi se prodajom, razvojem financijskih proizvoda, strukturiranjem rizičnih transakcija, upravljanjem prodajom, osiguranjem, organizacijom i procesima u poslovanju s pravnim osobama. Aktivno sudjeluje u razvoju novih proizvoda u suradnji s ostalim institucijama koje djeluju u RH.

Zaposlen je kao izvršni direktor sektora financijskih proizvoda u Raiffeisenbank Austria, banke u sustavu Raiffeisen grupacije koja pruža brojne financijske usluge uključujući i leasing i factoring proizvode.

Iskustva iz procjene rizika stjecao je na tržištima Hrvatske, Austrije, te transakcija iz jugoistočne Europe. Magistrirao je na Sveučilištu u Zagrebu na temu procjene kreditnog rizika.

 

Bruno Pičman

Bruno Pičman, radi u bankarstvu preko 10 godina. Karijeru je započeo na poslovima prodaje produkata riznice. Bavi se razvojem produkata, servisa i usluga iz područja riznice i investicijskog bankarstva, unaprijeđivanjem poslovnih procesa, usklađivanjem za zakonskom regulativom i internim direktivama, te predavanjima iz područja riznice i investicijskog bankarstva djelatnicima Raiffeisenbank Austria d.d. Aktivno surađuje s ostalim financijskim institucijama na usklađivanju poslovanja s relevantnim EU propisima. Zaposlen je kao manager poslovnih procesa Financijskih tržišta i investicijskog bankarstva u Raiffeisenbank Austria d.d., banke u sustavu Raiffeisen grupacije. Diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu, ima položene ispite za investicijskog savjetnika i brokera, te ACI dealing certifikat.

 

Diana Antičić, ovlašteni revizor, ovlašteni porezni savjetnik, ovlašteni računovodstveni forenzičar

Diana Antičić poslove sudskog vještaka za područje financija i poreza, procjene društava, imovine i obveza, ovlaštenog revizora te poslove ovlaštenog računovodstvenog forenzičara, obavlja kroz društvo Forenzika Prima d.o.o., a koje je specijalizirano u pružanju navedenih usluga, kao i usluga savjetovanja u upravljanju.

Pored navedenih licenci, u posjedu je licence ovlaštenog poreznog savjetnika, koju je stekla u prosincu 2004. godine. Poslove poreznog savjetništva pruža kroz Javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo Antičić – Jakovljević – Kušeta, u kojoj je partner sa još dvoje ovlaštenih poreznih savjetnika, Mirjanom Jakovljević i Dubravkom Kušeta.

Stekla je i zvanje sudskog vještaka za područje financija i poreza, ovlaštenog procjenitelja društava, imovine i obveza te ovlaštenog računovodstvenog forenzičara, koje je  aktivirala kroz društvo Forenzika Prima d.o.o., a koje je specijalizirano u pružanju navedenih usluga, kao i usluga savjetovanja u upravljanju.

 

 

Kotizacija

 Kotizacija
Redovna kotizacija Corporate finance akademije4.990kn+PDV
Prijava do 15.04.2016. (popust od 20%) 3.990kn+PDV
Sudjelovanje dvoje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

Mogućnost plaćanja u više rata (1. rata prije početka programa)

3.990kn+PDV
Fizičke osobePoseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine moduleKotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744,  prije početka edukacije. 

 

 

Napomena

  
Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 16.00.       Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. 
Polaznicima je osiguran besplatan parking u garaži Importanne Gallerije uz prethodnu najavu. 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ btn_txt_color=”#333333″][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″][/ultimate_modal][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj