CFA® – priprema za Level I međunarodnog ispita

Specijalistički seminar koji pruža teorijsku i praktičnu pripremu za polaganje međunarodnog ispita CFA® Level I, te služi kao dodatak izvornim pripremnim materijalima CFA Instituta.
 
Datum: 13. – 15. svibnja 2011.
Mjesto: Hotel Dubrovnik, Gajeva 1, Zagreb
Prezentori: mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA, mr.sc. Aljoša Šestanović, CFA, Mirna Šenjug (položena tri stupnja CFA ispita)
 

CILJ SEMINARA

Cilj seminara je priprema polaznika za polaganje Level I međunarodnog ispita CFA® te služi kao dodatak izvornim pripremnim materijalima CFA Instituta. Seminarom je obuhvaćeno oko 80% nastavnog programa za polaganje ispita (Level I), te će se izlaganjem teorije i rješavanjem praktičnih zadataka polaznicima približiti gradivo i konkretni primjeri i problemi s kojima se mogu suočiti tijekom pripreme ispita po zahtijevanoj literaturi.

CFA Program je globalni program edukacije koji je temeljen na vrlo širokom području curriculuma koji su financijski stručnjaci prepoznali kao ključan prilikom procesa investiranja. Stoga on obuhvaća 10 glavnih područja financija i investiranja od financijske etike, investiranja u dionice i vrijednosne papire s fiksnim prinosom do portfolio managementa i ulaganja u alternativne investicijske oblike.

CFA Program ulazi u svoje peto desetljeće postojanja, a njegovu globalnu raširenost i prihvaćenost najbolje oslikava 180 ispitnih centara u svijetu te 82.000 analitičara sa položenim CFA ispitom. Vrijednosti koje promovira CFA Institut su: profesionalna izvrsnost, integritet, snaga zajednice i kooperativnost.

CFA Program je podijeljen u tri nivoa polaganja te je namijenjen samostalnom učenju postavljajući visoke profesionalne standarde znanja i primjene naučenog gradiva. Polaganjem ispita polaznik dobiva nedvojbeno značajnu referencu u svom životopisu koja ga uz nastavak usavršavanja može izdvojiti kao kvalitetnog i ambicioznog financijskog stručnjaka, financijskog analitičara ili portfolio managera.
 

TEME PREDAVANJA

Sastavni dijelovi ispita koji će se nastojati pojasniti polaznicima na pripremnom tečaju:

1. Kvantitativne metode (Quantitative Methods) – cjelina obuhvaća područje vjerojatnosti i statistike te tehničku analizu

2. Ekonomija (Economics) – sadrži ključne cjeline makroekonomije i mikroekonomije

3. Financijsko izvještavanje i analiza (Financial Reporting and Analysis) – obuhvaća iscrpnu analizu financijskih izvještaja

4. Poslovne financije (Corporate Finance) – sadrži pregled ključnih tema iz područja korporativnih financija

5. Ulaganje u dionice (Equity Investments) – predstavlja fundamentalnu analizu korporacija te procjenu vrijednosti dionica

6. Instrumenti s fiksnim prinosom (Fixed Income) – analiza i vrednovanje instrumenata s fiksnim prinosom te povezanih rizika

7. Portfolio Menadžment (Portfolio Management) – sadrži pregled osnovnih postavki portfolio menadžmenta te glavne čimbenike pri ulaganju u pojedine grupe aktiva radi strukturiranja portfelja

8. Derivativi (Derivatives) – sadrži pregled tržišta derivativa i instrumenata s osnovnim karakteristikama i vrednovanjem

9. Alternativne Investicije (Alternative Investments) – cjelina obuhvaća pregled i ulogu alternativnih oblika investicija u upravljanju portfeljima
 

PREDAVAČI

Mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA, savjetnik je sa izuzetno širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija. Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u i Privrednoj banci. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst) te postao redovni član CFA Institute iz SAD. 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Mr.sc. Aljoša Šestanović, CFA, redovni je član CFA Institute iz SAD-a. Ima bogato radno iskustvo od preko 13  godina u području financija. Također je magistar znanosti iz područja financija i bankarstva, te priprema doktorat znanosti iz područja burzovnih izvedenica. Položio je ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika i brokera. Na prijašnjim pozicijama radio je u najpriznatijim institucijama kao što su Erste banka i KPMG Croatia, a radno iskustvo uključuje i višegodišnji rad u investicijskom društvu kao član uprave. Aktivno je sudjelovao i u radnim tijelima HANFE pri pripremama za uvođenje upravljanja rizicima i adekvatnosti kapitala u investicijska društva kao jedan od najsloženijih dijelova novog Zakona o tržištu kapitala.

Mirna Šenjug ima bogato iskustvo rada u investicijskom bankarstvu na poslovima analize poslovanja poduzeća, procjene vrijednosti poduzeća, savjetovanja prilikom spajanja i preuzimanja poduzeća, izradama poslovnih planova i investicijskih studija. Trenutno radi na poslovima kontrolinga u bankarskom sektoru. Završava poslijediplomski studij Financije i bankarstvo u Zagrebu te ima položen ispit za investicijskog savjetnika i brokera. Položila je sva tri Levela CFA programa.
 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Bankari, financijski analitičari, investicijski savjetnici, brokeri, fond manageri, poslovni konzultanti, project manageri, rukovoditelji profitnih i neprofitnih organizacija, korporativni manageri, individualni investitori, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim ustanovama, mali i srednji poduzetnici, sadašnji ili budući kandidati za polaganje CFA ispita.
 

DISCLAIMER

CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by HIF. CFA Institute, CFA®, and Chartered Financial Analyst ® are trademarks owned by CFA Institute.

CFA Institut ne ovjerava, ne promovira i ne garantira točnost ili kvalitetu proizvoda ili usluga ponuđenih od strane HIF-a. CFA Institute, CFA®, i Chartered Financial Analyst ® su zaštitni znakovi u vlasništvu CFA Instituta.
 

Komentiraj