ANALIZA I OCJENA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Specijalistički seminar na temu analize i ocjene uspješnosti investicijskih projekata te pripreme projekata za pronalaženje izvora financiranja.
 
Datum: 15. listopada 2010., s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA
 

CILJ SEMINARA

Prezentacijom uobičajenih koraka planiranja i pripreme investicijskih projekata te metoda ocjene projekata koje koriste korporacije u procesu budžetiranja kapitala, nastojat će se polaznike informirati o modalitetima planiranja investicijskih projekata, analize novčanih tokova projekta, ocjeni profitabilnosti projekata te donošenju poslovnih (investicijskih) odluka. Polaznici će kroz stručno predavanje obnoviti znanja o utjecaju prihoda, operativnih troškova i kapitalnih ulaganja na novčane tokove projekta, te načinima analize financijske efikasnosti projekata. Posebna pažnja bit će posvećena metodama vrednovanja i ocjene uspješnosti projekata te ključnim elementima pripreme zahtjeva za pronalaženjem izvora financijskih sredstava (kredita ili vlasničkog kapitala).

Seminar je zamišljen kao kombinacija predavanja i praktičnog rada polaznika u kojem će polaznici, na temelju primjera i analize slučaja imati priliku samostalno analizirati projekte i naučiti kriterije za donošenje investicijske odluke.
 

SYLLABUS

1. Prikaz uobičajene strukture i sadržaja investicijskih studija.

2. Metode ocjene projekata:

a. Neto sadašnja vrijednost (NPV)

b. Interna stopa povrata (IRR)

c. Izračun perioda povrata (Payback period)

d. Izračun računovodstvenog povrata

3. Primjena analize diskontiranih novčanih tijekova pri donošenju financijskih odluka:

a. Utvrđivanje operativnih troškova (OPEX)

b. Utvrđivanje kapitalnih izdataka projekta (CAPEX)

c. Utvrđivanje utjecaja radnog kapitala te rezidualnih vrijednosti

d. Izračun inkrementalnog novčanog tijeka projekta (cash-flow dijagrama novčanih primitaka i izdataka)

Predviđene su i studije slučajeva (case study) – timski rad u okviru kojeg će sudionici praktično primjenjivati stečena znanja:

1. Priprema novčanog tijeka projekta (upotrebom pripremljenog predloška – poželjno je imati prijenosno računalo sa tabličnim kalkulatorom (Excelom).

2. Izračun i analiza diskontiranih novčanih tokova te primjena metoda ocjene investicijskih projekata u svrhu obrazloženja investicijske odluke.
 

PREDAVAČ

Edin Hadžavdić (CFA) savjetnik je sa izuzetno širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija.

Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u i Privrednoj banci. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst). 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.
 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Poslovni konzultanti, project manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama
 

Komentiraj