ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Specijalistički seminar na temu analize financijskih izvještaja s praktičnim primjerima analize i osvrtom na financijske izvještaje.

Datum: 21. siječnja 2010., s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: Slaven Bošnjak
 

CILJ SEMINARA

Seminar se fokusira na detaljnu analizu financijskih izvješća kao pretpostavku za upravljanje poslovanjem i razvojem poduzeća te definira okvir unutar kojega se provodi financijska analiza kao i osnovni koraci prilikom provođenja iste. U analizi financijskih izvješća izložit će se osvrt na računovodstvene skandale te lekcije naučene iz manipulacija. Definirat će se i na praktičnim primjerima pokazati što su to kvalitetni prihodi i kvalitetna dobit te će se skrenuti pozornost na znakove upozorenja za prisustvo kreativnog računovodstva kao i računovodstvenih manipulacija te metode korekcije kroz prilagodbu financijskih izvješća.

U analizi financijskih pokazatelja biti će razrađene skupine pokazatelja te pojedinačni pokazatelji, a naglasak će biti na pokazateljima likvidnosti, profitabilnosti, zaduženosti i aktivnosti i to posebice na njihovoj interpretaciji i međusobnoj povezanosti. Du Pont sustav pokazatelja (originalni i prošireni pristup) će dekompozicijom ROE dati odgovor na pitanje koliki je utjecaj zaduženosti, profitabilnosti i aktivnosti na ostvareni povrat na investirani kapital (ROE). U sklopu analize financijskog stanja kompanije nezaobilazan element je i analiza šireg okruženja i analiza industrijske grane u kojoj kompanija djeluje.

U praktičnom dijelu seminara bit će prezentirani primjeri analize financijskih izvještaja odabranih hrvatskih kompanija korištenjem objavljenih izvještaja kompanija za 2009. godinu te prva tri kvartala 2010. godine pri čemu će se koristiti detaljna vertkalna i horizontalna analiza. Pri kraju seminara će se prikazati kako se financijska analiza koristi kao osnova za vrednovanje poduzeća.

Seminar je zamišljen kao kombinacija predavanja i praktičnih primjera u kojem će polaznici, na temelju primjera i analize slučaja imati priliku dobiti uvid u metode analize financijskih izvještaja.
 

SYLLABUS

1. Osnovni okvir i koraci u postupku analize financijskih izvješća

2. Analiza financijskih izvještaja

• Financijski izvještaji i analitičke tehnike

• Lekcije iz prethodnih računovodstvenih skandala

• Analiza kvalitete financijskih izvješća

– Mjerenje kvalitete prihoda i dobiti

– Identifikacija stavki financijskih izvještaja koje su podložne subjektivnim pretpostavkama

– Znaci upozorenja za potencijalne probleme vezane uz kvalitetu financijskih izvješća

• Reorganizacija i prilagodba financijskih izvješća

• Analiza korištenjem pokazatelja (fundamentalna analiza)

– pokazatelji profitabilnosti, likvidnosti, ekonomičnosti, zaduženosti i aktivnosti

• Du Pont sustav analize poslovanja poduzeća

• Ekonomska dodana vrijednost (EVA)

3. Generalna analiza industrijske grane, peer grupe (srodnih kompanija) i šireg okruženja

4. Praktični prikaz analize financijskih izvještaja odabranih hrvatskih kompanija

5. Analiza financijskih izvještaja kao uvod u vrednovanje poduzeća
 

PREDAVAČ

Slaven Bošnjak diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Pet godina radi u Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. koje upravlja Kapitalnim fondom na poslovima fundamentalne analize i vrednovanja kompanija. Prve tri godine radio je kao financijski analitičar te posljednje dvije godine kao portfolio manager unutar iste kompanije. Sudjelovao je na tri međunarodna seminara u organizaciji Euromoneya (Advanced financial statement analysis), Amsterdam institute of finance (Advanced Valuation) te ATTF Luxemburg (Asset Management) kao i na više seminara financijske tematike u Hrvatskoj (risk management, analiza financijskih izvještaja, terminsko trgovanje…). Također je vodio nekoliko seminara vezanih uz financijsku analizu i metode procjene dionica. Ima položen ispit za investicijskog savjetnika., a položio je i Level II CFA (chartered financial analyst) programa.
 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Financijski analitičari, investicijski savjetnici, poslovni konzultanti, project manageri, bankari, fond manageri, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, računovođe, revizori, zaposlenici u državnim agencijama i ministarstvima.
 

Komentiraj