ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I PROCJENA VRIJEDNOSTI PODUZEĆA

Specijalistički seminar na temu analize financijskih izvještaja te procjene vrijednosti poduzeća s praktičnim primjerima analize i vrednovanja korporacija
 
Datum: 18. rujan 2009., s početkom u 9,00 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: Slaven Bošnjak
 

CILJ SEMINARA

Uvodni dio seminara se fokusira na kvalitetnu analizu financijskih izvješća kao pretpostavku za upravljanje poslovanjem i razvojem poduzeća. U analizi financijskih pokazatelja biti će razrađene skupine pokazatelja te pojedinačni pokazatelji, a naglasak će biti na pokazateljima likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, profitabilnosti i investiranja te na Du Pont sistemu analize poslovanja kao i na Altmanovoj Z-score metodi ocjenjivanja uspješnosti poslovanja poduzeća.

Prikazom modaliteta vrednovanja poduzeća od strane analitičara nastojat će se produbiti znanje polaznika o valuaciji poduzeća. Prezentirane će biti glavne metode vrednovanja poduzeća (diskontirani novčani tijekovi, korištenje multipli te vrednovanje prema imovini). Također, detaljno će biti obrađeni svi inputi potrebni za izradu modela diskonitanih novčanih tijekova. Navedene teoretske cjeline razrađuju se kroz case study kako bi se dobila što jasnija slika praktičnog modela vrednovanja poduzeća.

Seminar je zamišljen kao kombinacija predavanja i praktičnih primjera u kojem će polaznici, na temelju primjera i analize slučaja imati priliku samostalno analizirati financijske pokazatelje i vrednovati poduzeće.
 

SYLLABUS

a
A) Svrha i cilj financijske analize poslovanja poduzeća

B) Analiza financijskih izvještaja

1. Financijski izvještaji

2. Analitičke tehnike

3. Analiza korištenjem pokazatelja

– pokazatelji profitabilnsti

– pokazatelji likvidnosti

– pokazatelji ekonomičnosti

– pokazatelji zaduženosti

– pokazatelji aktivnosti

– pokazatelji investiranja

4. Du Pont sistem analize poslovanja poduzeča

5. Altmanova Z-score metoda ocjenjivanja uspješnosti poduzeća

6. Ekonomska dodana vrijednost (EVA) i tržišna dodana vrijednost (MVA)

C) Analiza šireg okruženja poduzeća kao i analiza industrijske grane

D) Vrednovanje poduzeća

1. Različite metode vrednovanja (prema imovini, prema profitu, prema novčanom tijeku…)

2. Korištenje multipli u vrednovanju (PE, PB, EV/EBITDA…)

3. DCF metoda (diskontirani novčani tijek)

a. Fundamentalne osnove

b. Konstrukcija modela i DCF analiza

– Povijesna analiza i eventualno restruktuiranje izvještaja

– Identifikacija i izračun tzv. value drivera

– Procjena budućeg poslovanja i slobodnog novčanog tijek

– Trošak kapitala (WACC)

– Terminal Value

– Scenario analiza
 

PREDAVAČ

Slaven Bošnjak diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Četiri godine radi u Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. koje upravlja Kapitalnim fondom na poslovima fundamentalne analize i vrednovanja kompanija. Prve tri godine radio je kao financijski analitičar te posljednju godinu kao portfolio manager unutar iste kompanije. Sudjelovao je na dva međunarodna seminara u organizaciji Euromoneya (Advanced financial statement analysis) i Amsterdam institute of finance (Advanced Valuation) kao i na više seminara financijske tematike u Hrvatskoj (risk management, analiza financijskih izvještaja, terminsko trgovanje…). Također je vodio nekoliko seminara vezanih uz financijsku analizu i metode procjene dionica. Ima položen ispit za investicijskog savjetnika.
 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Poslovni konzultanti, project manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, računovođe, zaposlenici u državnim agencijama i ministarstvima.
 

Komentiraj