Akademija

PROJECT MANAGEMENT AKADEMIJA

Predavači: Petra Gracin, gosti predavači

07.05.2024.

Početak

890 €*

Kotizacija

* bez PDV-a

9:00 - 16:00

Sat

Uživo, Online

Pratite

Teme

MODUL 1. – 07.05.2024.
PROJEKT I UPRAVLJANJE PROJEKTOM, PMBOK

MODUL 2. – 21.05.2024.
UPRAVLJANJE VREMENOM I OPSEGOM PROJEKTA

MODUL 3. – 04.06.2024.
UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA I KVALITETOM PROJEKTA

MODUL 4. – 11.06.2024.
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, KOMUNIKACIJOM I DIONICIMA PROJEKTA

MODUL 5. – 18.06.2024.
UPRAVLJANJE PROJEKTNIM RIZICIMA I NABAVOM

Praktično upravljanje projektima uz mogućnost polaganja ispita u svrhu stjecanja PMP ® (Project Management Professional) certifikata.

Project management je aplikacija znanja i vještina, alata i tehnika u svrhu kvalitetnog upravljanja projektima. Jedinstveni tečaj znanja i vještina koje nudimo u sklopu Profesionalne Project Management Akademije predstavlja upravljanje projektima u praksi, dakle na više praktičnih primjera kako bi se uvidjela aplikacija teorijskog znanja na konkretnim primjerima. Profesionalna Project Management Akademija pomaže u pripremi certifikacijskog ispita u svrhu stjecanja PMP (Project Management Professional) certifikata. PMP certifikat je prepoznat kao univerzalni standard izvrsnosti u Upravljanju projektima te danas sve više organizacija zahtjeva od svojih voditelja projekata ovaj certifikat. PMP certifikat pruža prednost prilikom zapošljavanja te potencijala zarade. Prema nekim međunarodnim istraživanjima, osobe s PMP certifikatom ostvaruju u prosjeku 20% više plaće od osoba bez certifikata. Prednost ovakvog tipa profesionalnog tečaja kao i PMP certifikata ogleda se i u doprinosu kompanijama, jer organizacije sa PMP managerima uspijevaju dovršiti svoje projekte na vrijeme te u okviru budžeta i to sa izvrsnim rezultatima.

Tečaj je organiziran kroz ukupno pet modula. Svaki modul sadrži specifična znanja i vještine. Kroz predavanja i praktične vježbe polaznici će se detaljno upoznati  s Vodičem kroz znanje u upravljanju projektima – PMBOK i PMI (Project Management Institute) metodologijom te se pripremiti za PMP certifikacijski ispit. PMBOK® Guide – 6. izdanje uključuje nove elemente u smislu kako implementirati znanje u agilnom okruženju. Nakon svakog predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

Syllabus

MODUL 1: PROJEKT I UPRAVLJANJE PROJEKTOM, PMBOK

CILJ SEMINARA
Tijekom prvog modula, polaznici seminara se upoznaju s definicijom projekta, projektima u kontekstu strateškog upravljanja tvrtkom te strateškog planiranja. Definirat će se međuljudske vještine potrebne za upravljanje projektima, organizacija ureda za upravljanje projektima, upravljanje programima i portfeljima, dionici u projektu, životni ciklus projekta, struktura projekta. Pobliže će se pojasniti Vodič kroz znanje o upravljanju projektima te koncept PMI metodologije.
Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovnim pojmovima i konceptom PMI metodologije, te s pojmom upravljanja projektom, kao i specifičnostima organizacijskog okruženja unutar kojeg se ono odvija. Nakon predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

SYLLABUS

 • Projekt i upravljanje projektom, PMBOK – osnovni pojmovi
 • Osnovno o PMP certifikaciji
 • Procesne grupe upravljanja projektom
 • Područja znanja upravljanja projektom
 • Upravljanje integracijom projekta

 

MODUL 2: UPRAVLJANJE VREMENSKIM RASPOREDOM I OPSEGOM PROJEKT

CILJ SEMINARA
U drugom modulu definiraju se procesi kao što su plan upravljanja opsegom projekta, plan upravljanja zahtjevima, definiranje opsega projekta, potvrđivanje i kontrola opsega, plan upravljanja vremenskim rasporedom, definiranje aktivnosti, određivanje slijeda aktivnosti – PDM metoda, procjena resursa aktivnosti, procjena trajanja aktivnosti, metoda kritičnog puta – izrada vremenskog rasporeda i kontrola vremenskog rasporeda.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje opsegom i vremenom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja.

SYLLABUS

 • Upravljanje opsegom projekta
 • Upravljanje vremenom

 

MODUL 3: UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA I KVALITETOM PROJEKTA

CILJ SEMINARA
Cilj ovog modula je upoznavanje polaznika s procesima izrade plana upravljanja troškovima, procjenom troškova, određivanjem budžeta, kontrolom troškova te metodom EV analize (upravljanje ostvarenom vrijednosti), zatim s procesima vezanim uz upravljanje kvalitetom (planiranje, osiguranje i kontrola kvalitete) te osnovnim alatima za planiranje i kontrolu kvalitete na projektima.
Tijekom trećeg modula polaznike će se upoznati sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje troškovima i kvalitetom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja uz primjere ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

SYLLABUS

 • Upravljanje troškovima projekta
 • Upravljanje kvalitetom projekta

 

MODUL 4: UPRAVLJANJE RESURSIMA, KOMUNIKACIJOM I DIONICIMA PROJEKTA

CILJ SEMINARA
Tijekom četvrtog modula polaznicima će se približiti procesi vezani uz upravljanje ljudskim resursima, upravljanje dionicima te upravljanje komunikacijom. Navedeni procesi su vezani uz planiranje, formiranje i razvoj projektnog tima, vođenje tima, principe vodstva, upravljanje sukobima, teorije motivacije, planiranja, upravljanje te kontrolu komunikacijama na projektu i procesi identifikacije dionika te planiranje, upravljanje i kontrola dionicima.
Polaznike će se upoznati sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje ljudskim resursima, komunikacijama i dionicima na projektu te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja. Na kraju seminara proći će se kroz ispitna pitanja iz predmetnog područja.

SYLLABUS

 • Upravljanje ljudskim resursima na projektu
 • Upravljanje komunikacijama na projektu
 • Upravljanje dionicima projekta

 

MODUL 5: UPRAVLJANJE PROJEKTNIM RIZICIMA I NABAVOM

CILJ SEMINARA
Kroz posljednji modul naglasak je na procesima vezanim uz upravljanje rizicima, kvalitativnom i kvantitativnom analizom rizika, matricom vjerojatnosti i utjecaja, analizom očekivane novčane vrijednosti te strategijom odgovora na rizike, zatim procesima upravljanja nabavom na projektu, planiranjem nabave, provođenjem i kontrolom nabave.
Polaznici izrađuju samostalno matricu vjerojatnosti i utjecaja rizika te analizu očekivane novčane vrijednosti i izvještaje.

SYLLABUS

 • Upravljanje rizicima projekta
 • Upravljanje nabavom na projektu
 • Postupak PMP certifikacije
 • Pregled sadržaja – PMP ispit

Ciljana skupina

Tečaj je namijenjen svima koji se vođenjem projekata bave u praksi i žele dostići razinu izvrsnosti dobivanjem Project Management Professional certifikata, kao i za kandidate koji posjeduju certifikat, a radi njegovog zadržavanja moraju obnoviti znanje i prikupiti dovoljan broj novih PDU bodova.Nakon pohađanja tečaja polaznici dobivaju potvrdu o odslušanoj edukaciji i stjecanju ukupno mogućih 45 PDU bodova. Svaki modul boduje se sa 9 bodova te je PDU bodove moguće steći za svaki modul posebno.

Kotizacija

Redovna kotizacija890 € + PDV
Prijava na program do 31.03.2024.790 € + PDV
Sudjelovanje dvoje ili troje polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)790 € + PDV
Popust na fizičke osobeNa upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine moduleNa upit
Moguće plaćanje kotizacije u ratamaNa upit

Napomene

 • Nakon završetka programa ponuđena je opcija polaganja ispita u svrhu dobivanja stjecanja PMP (PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL) CERTIFIKATA.
 • Pohađanjem tečaja polaznici će steći kvotu potrebnih PDU bodova za izlazak na PMP certifikacijski ispit.
 • Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.
 • Polaznici će dobiti i materijale sa seminara te CERTIFIKAT.

Prijavite se na seminar

PROJECT MANAGEMENT AKADEMIJA