Akademija

MS OFFICE AKADEMIJA

Predavači: Marko Tisovec

26.01.2024.

Početak

630 € (4.746,74 kn) *

Kotizacija

* bez PDV-a

10:00 - 16:00

Sat

Uživo, Online

Pratite

Teme

MODUL 1. – 26.01.2024.
MS EXCEL – NAUČITE RADITI U EXCELU KAO ŠTO TO RADE PROFESIONALCI

MODUL 2. – 31.01.2024.
MS WORD – NAUČITE RADITI U WORDU KAO ŠTO TO RADE PROFESIONALCI

MODUL 3. – 06.02.2024.
MS POWERPOINT – NAUČITE RADITI U POWERPOINTU KAO ŠTO TO RADE PROFESIONALCI

Naučite raditi u MS Excelu, Wordu i Powerpointu kao što to rade profesionalci

Syllabus

MODUL 1: NAUČITE RADITI U EXCELU KAO ŠTO TO RADE PROFESIONALCI (UKLJUČUJUĆI KAKO PRIPREMITI FINANCIJSKI MODEL)

 

Microsoft Excel je najprisutniji program za izradu proračunskih tablica na računalima. To je omiljeni program za izradu tablica koji ima izuzetno široku upotrebu u poduzećima, kao i kod svakoga tko treba prikupiti i analizirati podatke na jednostavan i brz način. Naoko je jednostavan, no krije značajne mogućnosti te se isplati uložiti trud da ga se nauči koristiti, budući da uvelike pojednostavljuju svakodnevan rad.

Ova edukacija ima za cilj upoznati naučiti polaznike kako koristiti MS Excel u poslovnoj praksi. Pritom će naglasak seminara biti stavljen na korištenje glavnih funkcija Excela u okviru praktičnih primjera i rada na analizi prodaje, odnosno izradi mini modela za projekciju prihoda i troškova tvrtke.

U okviru seminara koristiti ćemo osnovne funkcije koje smatramo važnima u svakodnevnom radu i dotaći se nekih od naprednih funkcija koje se koriste. Poseban naglasak smo u okviru Seminara stavili na pripremu i izradu modela za analizu podataka i korištenje alata za filtriranje te osnovnih funkcija analize podataka kao što su suma i statističke funkcije (prosjek, standardna devijacija, mod, medijan.) Također pokazati ćemo kako se podaci mogu na jednostavan način filtrirati odnosno grafički prikazivati korištenjem Excela. Podučiti ćemo vas kako odabrati podatke, strukturirati i na najbolji način grafički prikazati.

SYLLABUS

UVOD U EXCEL

 • Što je Excel i čemu služi
 • Koje su glavne prednosti, a koje mane Excel-a u praksi
 • Otvorimo i pregledajmo postojeći Excel file (mini poslovni analitički model)

OSNOVNO KORIŠTENJE EXCELA (biti će napravljeno kao kontinuirana praktična vježba na poslovnom primjeru za analizu poslovanja – RDG i bilanca)

 • Kreiranje i spremanje dokumenata – tablice za analizu
  • Kreiranje novog dokumenta i otvaranje postojećih dokumenata
  • Upotreba izbornika i alatnih traka
  • Unos podataka i teksta te kopiranje podataka
  • Odabir vrste podataka i formatiranje podataka
   • Broj (vrste)
   • Tekst
   • Datum i vrijeme
   • Ostalo
  • Kretanje po radnom listu
  • Odabiranje i imenovanje raspona
  • Spremanje dokumenta

Završna vježba: ponovimo naučeno (tablica za analizu troškova)

 • Uređivanje i formatiranje radnih listova
  • Otvaranje postojeće radne bilježnice
  • Umetanje, pražnjenje i brisanje ćelija
  • Izmjena, kopiranje i premještanje unosa
  • Umetanje i brisanje radnih listova
  • Imenovanje, kopiranje i premještanje radnih listova
  • Formatiranje (poravnanje, širina stupaca)
  • Prelamanje teksta u ćelijama
  • Dodavanje naslova
  • Određivanje načina prikaza vrijednosti
  • Kopiranje formata
  • Provjera pravopisa
  • Kreiranje predložaka
 • Izrada proračuna
  • Jednostavni proračuni
   • Zbrajanje vrijednosti u stupcu (Sum / Autosum)
  • Imenovanje ćelija i raspona
  • Prijelomi stranica
  • Složeni izračuni
   • Računanje srednje vrijednosti (prosjeka)
   • Pronalaženje najvećih i najmanjih vrijednosti
   • Osnovni statistički izračuni (standardna devijacija, mod, medijan, kvartili)
  • Proračunavanje koristeći imena varijabli (Comission, Sales expense)
  • Formule koje same donose odluke (IF)
  • Kopiranje formula
  • Povezivanje radnih listova s formulama
  • Ispisivanje i objavljivanje radnih listova i stranica (pregled i podešavanje)

Kako grafički prikazati podatke

 • Postavljanje radnog lista – izračunajte neto dobit
 • Automatsko formatiranje
 • Iscrtavanje grafikona
  • Vrste grafikona i čemu služe
  • Ažuriranje grafikona
  • Promjena vrste grafikona
  • Korištenje prilagođenih vrsti grafikona
  • Fino podešavanje grafikona
   • Dodavanje i formatiranje teksta
   • Prikazivanje tablice s podacima
   • Dodavanje /brisanje crtovlja grafikona
   • Fino podešavanje brojaka na osima
  • Pregled i ispisivanje grafikona

Kako izdvajati informacija s popisa (filtrirati podatke)

 • Kako sortirati podatke
  • Sortiranje prema jednom stupcu
  • Sortiranje prema 3 stupca
 • Kako filtrirati slogove
  • Postavljanje filtra
  • Prilagođavanje filtra
 • Konsolidiranje podataka sa nekoliko radnih listova
 • Osnovne financijske formule (Sum, Average, Stdev, Geomean, Min, Max, Quartile)

Praktična vježba: ponovimo naučeno (izradite tablicu prodaje, izračunajte glavne analitičke vrijednost i vizualno formatirate podatke

Kako izraditi financijske projekcije (model % prodaje temeljen na povijesnim podacima)

 • Kako strukturirati financijski model – kako odvajati varijable
 • Kako povezivati različite radne listove
 • Kako izračunati i analizirati prihode, troškove i dobit i napraviti njihovu projekciju

Praktična vježba: izradite projekciju računa dobiti i gubitka iz raspoloživih podataka (model % prodaje)

 

NAPREDNIJE KORIŠTENJE EXCELA (biti će napravljeno kao kontinuirana praktična vježba)

Složeniji proračuni

 • Brojanje unosa (Count)
 • Brojanje praznih ćelija (Countblank)
 • Upotreba naredbe za pronalaženje rješenja (Goal seek)

Praktična vježba: napravite otplatni plan kredita

 

MODUL 2: NAUČITE RADITI U WORDU KAO ŠTO TO RADE PROFESIONALCI (UKLJUČUJUĆI KAKO PISATI TEKSTOVE I RADITI BRZE PRIJEVODE)

 

Microsoft Word je najprisutniji program za pisanje teksta na računalima. To je omiljeni program za pisanje dokumenata koji ima izuzetno široku upotrebu u poduzećima, ali i kod svakoga tko treba napisati neki tekst ili mail na jednostavan i brz način. Naoko je jednostavan, no krije značajne mogućnosti te se isplati uložiti trud da ga se nauči, budući da uvelike pojednostavljuju svakodnevan rad.

Ova edukacija ima za cilj naučiti polaznike kako koristiti MS Word na često korištenim dokumentima u poslovnoj praksi (dopis, zapisnik sa sastanka i analitički tekst). Pritom će naglasak seminara biti stavljen na korištenje glavnih funkcija Worda u okviru praktičnih primjera: poslovnog dopisa (e-mail-a), zapisnika sa sastanka i analitičkog teksta.

U okviru seminara koristiti ćemo osnovne funkcije koje smatramo važnima u svakodnevnom radu i dotaći se nekih od naprednih funkcija koje se koriste.  Poseban naglasak smo u okviru Seminara stavili na pisanje kratkih tekstova u skladu sa pravilima struke (GMATu). Ovdje ćemo vas polaznike podučiti kako strukturirati i pravilno napisati kratki analitički tekst sa zaključkom.

Poseban naglasak je tijekom interaktivnih predavanja stavljen na korištenje elemenata koji obogaćuju izgled dokumenata (grafika, slika i tablica) te njihovoj evidenciji i izradi sadržaja (uključujući i sadržaje slika, dokumenata, fusnota).

 

SYLLABUS

UVOD U WORD

 • Što je Word i čemu služi
 • Koje su glavne prednosti, a koje mane Word-a u praksi
 • Otvorimo i pregledajmo postojeći dokument (poslovni analitički tekst)

 

OSNOVNO KORIŠTENJE WORDA (biti će napravljeno kao kontinuirana praktična vježba mini analiza tržišta koristeći podatke s Interneta)

 • Kreiranje i spremanje dokumenata
  • Kreiranje novog dokumenta i otvaranje postojećih dokumenata
  • Unos teksta i kretanje po dokumentu
  • Odabir teksta i formatiranje teksta (upotrebom alatne trake)
  • Premještanje i kopiranje teksta
  • Brisanje i zamjena teksta (+ Undo i Redo)
  • Spremanje dokumenta
 • Kako izraditi dokumente koji privlače pažnju (izrađujemo zapisnik sa poslovnog sastanka)
  • Izrada poslovnog dopisa korištenjem predložaka
  • Formatiranje naslova i odlomaka
  • Isticanje djela teksta – dodavanje okvira i sjenčanje
  • Prelamanje dokumenta
  • Upotreba višestrukih stupaca
  • Kreiranje popisa
  • Dodavanje zaglavlja i podnožja
  • Formatiranje postojećim i novo kreiranim stilovima
  • Ispis i slanje dokumenta
 • Izrada besprijekornih dokumenata
  • Tehnike za uređivanje dokumenata i organizaciju prikaza strukture dokumenta
  • Organiziranje dokumenta
  • Traženje i zamjena teksta
  • Korištenje Autocorrect-a
  • Pravopisna provjera teksta
  • Pregled i priprema dokumenata za ispis
   • Promjene izgleda stranice
   • Ispis na printer
   • Ispis u .pdf

 

KAKO IZRADITI TABLICE I OBRASCE – obogaćujemo analizu tržišta sa financijskim tablicama

 • Kako izraditi tablice u Wordu
 • Kako preuređivati tablice, dodavati nove redove i mijenjati širinu stupca
 • Kako formatirati tablice
 • Kako koristiti osnovne funkcije u tablicama

 

KAKO VIZUALNO UREĐIVATI DOKUMENTE – dodavanje vizualnih elemenata našoj analizi

 • Kako izrađivati predloške zaglavlja pisma, predloške logotipa i ostali ukrasni tekst (korištenje Wordovih tekstualnih efekata)
 • Kako umetati posebne simbole
 • Umetanje referenci
  • Kako umetati knjiške oznake
  • Kako kreirati vlastite knjiške oznake
  • Kako umetati opise slika i tablica
  • Kako izraditi tablicu sadržaja i tablicu slika
 • Rad sa slikama
  • Kako importirati i obrađivati slike u dokumentu
  • Kako izmijeniti i modificirati slike (uređenje rubova, korištenje umjetničkih efekata, sažimanje i rotiranje slika)
  • Koje programe možemo koristiti uz Word (Paint)
 • Kako kreirati dijagram u Wordu
 • Kako importirati tablicu odnosno dijagram iz Microsoft Worda i Excela
  • Na što treba paziti kod unosa podataka iz Excela

 

MODUL 3: PREZENTACIJOM DO USPJEHA – NAUČITE KAKO IZRADITI POSLOVNU PREZENTACIJU U POWERPOINTU KAO ŠTO TO RADE PROFESIONALCI

 

Microsoft Powerpoint je najprisutniji program za izradu prezentacija na računalima. To je omiljeni program za izradu prezentacija koji ima izuzetno široku upotrebu u poduzećima, ali i kod svakoga tko treba napraviti neku prezentaciju na jednostavan i brz način. Naoko je jednostavan, no krije značajne mogućnosti te se isplati uložiti trud ga se nauči, budući da uvelike pojednostavljuju svakodnevan rad. Polaznici ovog seminara dobiti će osnovna praktično primijenjena znanja o Powerpointu

Ova edukacija ima za cilj naučiti polaznike kako izraditi prezentaciju i koristiti MS Powerpoint u izradi profesionalnih prezentaciju u poslovnoj praksi. Stoga ćemo vas prije rada na vlastitoj prezentaciji poučiti kako da, koristeći iskustva najpoznatijih marketinških stručnjaka (Jerry Weismann – Prezentacijom do uspjeha),  strukturirate prezentaciju i na pregledan način prenesete publici svoju poruku.

Nadalje, naučiti ćemo vas kako da prezentacije formatirati i kako da u njih uključite sve elemente kako bi one ostavile maksimalan učinak na vašu publiku. Stoga je poseban naglasak tijekom interaktivnih predavanja stavljen na korištenje elemenata koji uljepšavaju i obogaćuju izgled prezentacija (grafika, video materijala, slika i tablica).

 

SYLLABUS

UVOD U POWERPOINT

 • Što je Powerpoint i čemu služi
 • Koje su glavne prednosti, a koje mane Powerpointa u praksi
 • Otvorimo i pregledajmo postojeću prezentaciju (prezentacija poslovnog projekta)

KAKO IZRADITI PROFESIONALNU PREZENTACIJU (prema Weissman: „Prezentacijom do uspjeha“)

 • Razumijevanje sebe i svoje publike
 • Snaga WIIFY-a
 • Pronađite svoj tijek
 • Odmah osvojite publike – početni potezi
 • Vizualno komuniciranje – Kako pravilno grafički prezentirati podatke
  • Prava uloga grafičkog prikazivanja
  • Fokusiranje na predstavljača
  • Manje je Više
   • Uklanjanje nepotrebnih podataka
  • Psihologija percepcije
  • Elementi grafičkog dizajna
 • Neka tekst (pro)govori – Kako izraditi efikasan slajd s natuknicama
  • Natuknice nasuprot rečenicama
  • Automatsko prebacivanje riječi u novi redak
  • Kako izraditi efektan slajd s natuknicama
  • Minimalizirajte prelete očima
  • Smjernice za izradu tekst
   • Razine natuknica
   • Govorni stil
  • Neka brojevi pjevaju
   • Izrada grafikona sa stupcima
   • Izrada kružnog grafikona
   • Tipografija u numeričkim grafikonima
   • Korištenje grafikona kao potpore tijeku priče

 

MS POWERPOINT – KAKO NAPRAVITI JEDNOSTAVNU PREZENTACIJU (tijekom seminara napraviti ćemo osnovnu Pitchdeck prezentaciju za investitore)

 • Kreiranje i spremanje prezentacije
  • Otvaranje postojeće prezentacije
   • Odabir tipa prezentacije iz on-line baze podataka
  • Kreiranje nove prezentacije
  • Promjena načina prikaza
  • Unos teksta i editiranje slajdova kretanje po prezentaciju
  • Odabir teksta, editiranje i formatiranje teksta (upotrebom alatne trake)
  • Povećanje i smanjenje razina tekstualnih stavki u prezentaciji
  • Brisanje slajdova
  • Spremanje prezentacija
 • Kako izraditi prezentacije koje privlače pažnju – virtualno predstavljanje informacija
  • Ubacivanje grafike na slajdove (slika, oblika, smartart-a i grafikona)
   • Importiranje grafike
   • Izrezivanje grafike – opcije crop
   • Dodavanje Clip Art grafike na pozadinu
   • Animiranje grafike
  • Podešavanje veličine i položaja grafika na slajdu
  • Dodavanje dijagrama – Chart
   • Korištenje automatskih predložaka dijagrama
   • Promjena vrste dijagrama
   • Prilagođavanje dijagrama
   • Rad s naslovima
   • Rad s legendama
   • Rad s osima, oznakama vrijednosti, crtovljem mreže i natpisima
   • Dodavanje rubova, boje pozadine i promjena fonta
  • Premještanje i promjena veličine dijagrama

Praktičan primjer izrade prezentacije koja privlači pažnju – dodavanjem i formatiranjem grafičkih elemenata (slika, oblika, grafikona i dijagrama)

 

IZRADA BESPRIJEKORNIH PREZENTACIJA – IZRADA PREZENTACIJE NA TEMELJU PREDLOŠKA

 • Korištenje predloška
  • Pregled slajdova u predlošku
 • Premještanje slajdova u prezentaciji
 • Promjena redoslijeda slajdova
  • U načinu prikaza Outline
  • U načinu prikaza Slide Sorter
 • Premještanje i kopiranje teksta na slajdovima
  • Preraspodjela teksta na slajdovima u prikazu strukture (korištenje Outline View)
  • Premještanje i kopiranje teksta medu prezentacijama
 • Dodavanje tranzicija
 • Provjera pravopisa u prezentaciji
 • Isporuka prezentacije
  • Ispisivanje prezentacije na papir

DODATNI VIZUALNI EFEKTI

 • Dodavanje organizacijskih dijagrama
 • Dodavanje i uklanjanje organizacijskih elemenata (Manager, Assistant i Subordinate)
 • Promjena rasporeda organizacijskih elemenata
  • Promjena stila
 • Formatiranje organizacijskog dijagrama
  • Formatiranje teksta, okvira i linija organizacijskog dijagrama
 • Dodavanje tablica
  • Unos Podataka
  • Umetanje i brisanje stupaca i redaka
  • Podešavanje širine stupca i visine retka
  • Spajanje i dijeljenje ćelija
  • Formatiranje tablice
 • Kreiranje efekta
  • Kreiranje tekstualnih oblika
  • Upotreba PowerPointovih alata za crtanje
 • Dodavanje specijalnih efekata – animacija teksta
  • Promjena redoslijeda animacija
  • Pregledavanje prezentacija
 • Automatski izvođenje prezentacije – Izrada slideshow-a za one koji ne koriste powerpoint
 • Crtanje po slajdovima

UMJESTO ZAKLJUČKA

 • Oživite svoju priču
  • Unutarnje poveznice akciji
 • Prilagodite svoju prezentaciju klijentima
 • Završite s početkom na umu
  • Sve počinje vašom pričom
 • ‘ Vježbati, vježbati, vježbati’

Ciljana skupina

Kotizacija

Redovna kotizacija630 € (4.746,74 kn) + PDV
Prijava na program do 31.01.2024.530 € (3.993,29 kn) + PDV
Sudjelovanje dvoje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)530 € (3.993,29 kn) + PDV
Popust na fizičke osobeNa upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine moduleNa upit
Moguće plaćanje kotizacije u ratamaNa upit

Napomene

 • Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze
 • Polaznici će dobiti i materijale sa seminara kao i CERTIFIKAT

MOLIMO POLAZNIKE PONESU PRIJENOSNA RAČUNALO SA PRIPADAJUĆIM PUNJAČEM.

UKOLIKO NEMATE RAČUNALO, OBAVIJESTITE NAS KAKO BISMO VAM GA OSIGURALI.

Prijavite se na seminar

MS OFFICE AKADEMIJA