Akademija

INVESTING MASTER – LEVEL ONE

05..2023.

Početak

795 € (5.989,93 kn) *

Kotizacija

* bez PDV-a

17:00 - 21:00

Sat

Uživo, Online

Pratite

Teme

5 dana u 05.2023.

MODUL 1.
FINANCIJSKA TRŽIŠTA

MODUL 2.
MENTALNA JAKOST

MODUL 3.
ALOGIRTMI U PYTHON-U

Stvorili smo vlastiti način da ljude učimo ulagati potpuno drugačije od onoga što se često čuje kada se priča o financijama. Ova certifikacija uključuje kako funkcioniraju tržište dionica, prednosti IT-a u ulaganju i mentalnu snagu koja će vam dati vašu unutarnju moć da se nosite s emocijama prilikom procesa investiranja. Ovaj certifikat osmišljen je kako bi potaknuo mlade ljude (budući imaju najvrijedniji resurs a to je vijeme) i sve one koji imaju određeni strah (ili nisu sigurni) oko ulaganja da se osjećaju sigurno u samom procesu. Naš način i pristup tržištu kapitala ne može predvidjeti budućnost koliko got uložili vremena, znanja i truda, ali vjerujemo da je vrijednije imati jednostavniji a bolji, elegantniji i shvatljiviji te netradicionalan pristup od onog kojeg koriste institucionalni investitori a koji će nam davati pozitivne dugoročne rezultate. Stoga, ovaj je projekt dizajniran za sve one koji žele postići „ultimative edge“ u današnjem svijetu.

Syllabus

MODUL 1: FINANCIJSKA TRŽIŠTA

Nema razloga zašto netko ne može zaraditi značajnu količinu novca na financijskim tržištima, ali postoji mnogo razloga zašto mnogi ljudi u tome neće uspjeti.  Kao i kod većine životnih pothvata, ključ uspjeha je znanje i djelovanje. Ovaj dio Investing Mastera pokušati će rasvijetliti kako funkcionira tržište dionica i pomoći  u širenju komponente znanja, prepuštajući rad strpljenju, disciplini i objektivnosti pojedinog investitora. U prvom od tri dijela prenijeti će se vještina koja će nam pomoći tumačiti psihološki moment koji je prisutan na tržištu a iskazuje se u obliku grafova. Candlestick vrsta grafikona koristi se za opisivanje kretanja cijena vrijednosnog papira, derivata ili valute, a ta metoda je korisna zbog širokog spektra informacija koje pruža. Nadalje, u istom dijelu demonstrirati će se koliko je jaka sinergija candlestick grafikona u kombinaciji s indikatorima. Slijedeći dio obuhvaća određene fundamentalne pokazatelje koji su bitni kod izbora dionica u koje ćemo ulagati, te nefinancijske čimbenike poput, tko upravlja kompanijom ili koliku pregovaračku snagu kompanija ima kod dobavljača i slično. Posljednji dio uvodi nas u alate koji se koriste za dohvat podataka, te što uzrokuje stvaranje balona na tržištu. Teme obuhvaćene u syllabusu će Vas voditi od samog početka pa sve do naprednih tehnika koje su primjenjive na američkom tržištu dionica.  Modul Financijska tržišta osmišljen je  za one koji žele na najsustavniji, pojednostavljeni i praktičan način učiti o tržištu dionica i naučiti umijeće “Kako odabrati prave dionice” s ciljem pouzdanog analiziranja i dugoročnog ulaganja na tržištu.

 SYLLABUS:

 • Tehnike određivanja trenda
 • Nove taktike kako bi se dobio maksimum iz intraday grafova
 • Kako zajedno koristiti kombinaciju leading i lagging indikatora za bolji performance
 • Korištenje indikatora u sinergiji sa vizualnom snagom grafova
 • Odabir dionica za dugoročnu poziciju
 • Rana detekcija zaokreta na tržištu
 • Veći fokus na očuvanju kapitala
 • Tehnike koje stvaraju dodanu vrijednost kod postojećih modela koje koristimo
 • EDGAR – neograničen alat za dobivanje vrijednih financijskih podataka kotiranih tvrtki
 • Pokazatelji bez kojih se „ne može“
 • Snaga reotkupa dionica, i utjecaj black out perioda
 • CME FedWatch Tool, FRED® (24/7 dostupna baza podataka za razne ekonomske pokazatelje – St.Luis FED)

 

MODUL 2:  RAZVOJ MENTALNE JAKOSTI U SVIJETU INVESTICIJA

Mentalna jakost je sposobnost na koju je u velikoj mjeri moguće utjecati a izuzetno je važna u svim sferama života u kojima je prisutna povišena razina stresa kao što je proces investiranja. Treniranje mentalne jakosti će nam pružiti mogućnost pravovremene odlučnosti, svjesnosti  i kompenzaciju mana i iskorištavanje istih u našu korist. Stoga izuzetno je važno  efikasno nošenje sa emocijama kako ne bi prevladale nama, te naravno veliku dozu adaptabilnosti na promijenjive  uvijete na tržištu i životu uopće. Istovremeno sa izgradnjom mentalne jakosti postići ćemo osvješčivanje sebe, svojih osobina i  sposobnosti, a prvenstveno ćemo staviti fokus na psihičku disciplinu koja je od presudne važnosti za uspjeh u investiranju. Cirkulaciju novca prati najčešće povećana razina emociija kao što su strah, pohlepa, briga, euforija,ljutnja a nekad  bijes, depresija i odustajanje stoga  nositi se sa takvim stanjima nije nimalo lako. Poznato je  da kada mi odlučujemo nošeni našim emocionalnim stanjima tada to ulaganje najčešće nije adekvatno.  Kada u svijetu kapitala ljudi krenu koristiti termin poput :Što ako….. ili Nije moguće …… ili Ne mogu ja ……. tada možemo primjetiti kako je osobu okupirao strah ili neodlučnost. U takvim stanjima osoba je nestabilna, ne vjeruje u sebe i nije u mogućnosti donositi zrele i kvalitetne odluke. Razvojem mentalne jakosti  različitim tehnikama  i treninzima  radit ćemo na eliminaciji straha, brige ,te osvještavanju svoje sigurnosti, samopouzdanja i vjere. Ovaj modul će podignuti razinu mentalne jakosti na stupanj s kojeg ćemo puno svijesnije djelovati i upravljati našim odlukama.

SYLLABUS:

 • Upoznavanje sa strukturom psihe čovjeka sa primjerima iz financijskih i investicijskih životnih situacija
 • Pravila programa mentalne jakosti
 • Temeljni zakon psihičkog svijeta
 • Životni put i Ekg života
 • Mentalne slike i mentalni film
 • Uvjerenja-laži za koje mislimo da su istina
 • Emocionalni svijet i naš odnos prema njemu
 • Stvaranje sigurnosti i samopouzdanja

 

MODUL 3: ALGORITMI U PYTHONU

Kvalitetna programska podrška postala je bitan dio poslovanja u financijskom svijetu. Osim samog poslovanja i dodatne vrijednosti koju donosi programska podrška bitno je i njeno razumijevanje. Python i okruženje koje je nastalo oko njega pkazalo se kao najjednostavnije i najbogatije potrebnim funkcionalnostima za razvoj raznih algoritama koji su namijenjeni kao podrška u financijskom svijetu.

Modul je zamišljen kao osposobljavanje za razvoj algoritama koji služe kao podrška u odlučivanju pri trgovanju s različitim financijskim instrumentima. Polaznike će se uvesti u sve potrebno za uspostavljanje razvojne okoline, analizu podataka, testiranje strategija trgovanja i razvoj algoritama.

Upostavljanje okoline se sastoji od upoznavanja s programskim jezikom Python, njegovim karakteristikama i specifičnostima, instalacijom na razvojni sustav i pokretanjem jednostavnih python skripti.

Kako bi se mogli analizirati podaci potrebno je uspostaviti specifičnu analitičku okolinu. Na modulu će polaznici  usvojiti potrebne programske knjižnice za uspostavljanje takve okoline i njihovo korištenje. Nakon uspostavljanja okoline pokazati će se kako dohvatiti i analizirati povijesne podatke pomoću upostavljene okoline.

Kako bi se strategije mogle testirati potrebno je uspostaviti testnu okolinu. Nakon što je odabrana i razvijena strategija trgovanja potrebno ju je testirati. Testiranje se vrši nad povijesnim podacima i ishod testa pokazuje njenu potencijalnu vrijednost, iako nije jedini i nabitniji pokazatelj. Naglasak cijelog seminara će biti na ovoj temi.

Kada se dođe do željene strategije trgovanja potrebno je implementirati istu u algoritam. Polaznike certifikacije će se uvesti u  implementaciju jednostavnih algoritama i njihovo korištenje.

SYLLABUS

 • Upoznavanje s Pythonom, specifičnosti i karakteristike programskog jezika
 • Osnovna instalacija Pythona na odabrani sustav i njegovo bazično korištenje
 • Upoznavanje s programskim knjižnicama potrebnim za uspostavljanje testne i razvojne okoline
 • Uspostavljanje testne okoline i njeno korištenje
 • Implementacija testova i strategija trgovanja
 • Izrada i testiranje jednostavnog modela za portfolio
 • Tehnike analize backtesting rezultata

Ciljana skupina

Kotizacija

Redovna kotizacija795 € (5.989,93 kn) + PDV
Prijava na program do 31.01.2024.659 € (4.965,24 kn) + PDV
Sudjelovanje dvoje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)659 € (4.965,24 kn) + PDV
Popust na fizičke osobeNa upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine moduleNa upit
Moguće plaćanje kotizacije u ratamaNa upit

Napomene

 • Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze
 • Polaznici će dobiti i materijale sa seminara kao i CERTIFIKAT

Prijavite se na seminar

INVESTING MASTER – LEVEL ONE