AKADEMIJA O TRŽIŠTU NEKRETNINA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

AKADEMIJA O TRŽIŠTU NEKRETNINA

Seminari praktičnog znanja iz područja tržišta nekretnina te metoda procjene vrijednosti nekretnina

 

Teme modula AKADEMIJE O TRŽIŠTU NEKRETNINA

Predavač: prof.dr.sc. Josip Tica i gosti predavači

MODUL.1   (1-dnevni seminar/radionica)   24.09.2020.

TRŽIŠ4E NEKRETNINA U 2021. GODINI

MODUL 1. (1-dnevni seminar/radionica)    datum će biti određen naknadno

PRIHODOVNA METODA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

MODUL.3   (1-dnevni seminar/radionica)   datum će biti određen naknadno

PROFITNA METODA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

 

Imena gost predavača bit će objavljena naknadno, uključivati će relevantne stručnjake iz domaće i inozemne prakse

 

MODUL 1: TRŽIŠTE NEKRETNINA U 2021. GODINI (24.09.2020.)

 

Cilj ovoga seminara je pružiti polaznicima uvid u aktualna kretanja na tržištu nekretnina u RH. Prezentirati će se analize za stambeno tržište, ali isto tako i za komercijalne nekretnine od uredskog, preko retaila (trgovina na malo), hotelskog, pa sve do industrijsko/skladišnog segmenta tržišta. Posebna pozornost biti će usmjerena na analizu cikličnog kretanja tržišta, te usporedbu postojećeg uzleta tržišta sa prošlim nekretninskim ciklusom. Gdje je vrhunac ciklusa? Da li će ciklus kvalitativno biti bolji ili lošiji od prošlog? Koje su ključne determinante ponude i potražnje?

Seminar će se osvrnuti i na analizu građevinarske industrije te će i perspektive navedenog sektora biti analizirane u kontekstu očekivanih zbivanja na tržištu. Posebno će se analizirati utjecaj tržišta kapitala i developerskih aktivnosti- Projekcija zbivanja na tržištu biti će dana u kontekstu očekivanih makroekonomskih zbivanja i percipiranih rizika na tržištu. Razvoj tržišta nekretnina na obali biti će analiziran u kontekstu rezultata turističke sezone i očekivanog razvoja navedenog sektora.

Posebna pozornost biti će posvećena indikatorima koji prethode zbivanjima na svim podsegmentima tržišta. Polaznici seminara trebali bi biti sposobni formirati očekivanja za 2020. i 2021. godinu po pitanju najvažnijih indikatora koji mjere stanje na tržištu.

SYLLABUS

 1. Sektorska analiza tržišta nekretnina
 2. Segmenti tržišta
 3. Determinante kretanja – pokazatelji
 4. Obilježja tržišta
 5. Analiza ključnih pokazatelja stambenog tržišta
 6. Ekonomski rast i rizici
 7. Demografska kretanja
 8. Prostorna distribucija transakcija na tržištu i regionalni razvoj
 9. Presjek stambenog i komercijalnog tržišta
 10. Ključni pokazatelji (prinosi, najamnine, upražnjenost, zasićenost)
 11. Novi projekti
 12. Trendovi na tržištu
 13. Turistički sektor i tržište nekretnina
 14. Tržište kapitala i korporativni sektor
 15. Privatni sektor i stambeno tržište na Jadranu
 16. Građevinska aktivnost i tržište nekretnina

 

MODUL 2: PRIHODOVNA METODA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA (datum će biti određen naknadno)

 

Seminar polaznicima nudi praktičan uvid u prihodovnu metodu procijene vrijednosti nekretnina usklađenu sa Zakonom, Uredbom i Pravilnikom o procijeni vrijednosti nekretnina.  Prihodovna metoda procjene biti će analizirana u kontekstu elementarnih ekonomskih alata, a u praktičnom smislu u Excelu će se analizirati čitav niz primjera vezanih uz probleme procjene s kojima se susreću procjenitelji i donosioci odluka baziranih na procijeni nekretnina.

Osim standardne opće i pojednostavljene metode procjene, analizirati će se problem periodičke promjene prihoda u vremenu, kao i problematika vezana uz naplatu prihoda na početku i na kraju razdoblja zakupa/najma. U nastavku prezentirati će se primjeri i Excel alati pomoću kojih se mogu procijeniti stope prinosa (kamatne stope na nekretnine) pomoću poredbene metode, te cijene neizgrađenog zemljišta pomoću deduktivnog pristupa (kada poredbena metoda nije moguća). Dodatna pažnja će se posvetiti procjeni tržišne vrijednosti zakupa s pravom građenja i zemljišta opterećenih pravom građenja u financijsko matematičkom postupku predviđenom Zakonom.

SYLLABUS

 1. Vrijednosti nekretnina koje se procjenjuju u praksi i Zakon
 2. Tržišna
 3. Hipotekarna
 4. Osigurana
 5. Uporabna
 6. Likvidacijska
 7. Vrijednost novca u vremenu
 8. Osnovni analitički koncepti
 9. Terminologija korištena u Zakonu
 10. Prihodovna (dohodovna) metoda prema Zakonu o procijeni vrijednosti nekretnina
 11. Metoda sadašnje vrijednosti – primjeri u excelu
 12. Pojednostavljena metoda – primjeri u excelu
 13. Opća metoda – primjeri u excelu

iii.            Dezagregirana procjena – primjer u excelu

 1. Periodička promjena prihoda u vremenu – primjeri u excelu
 2. Primitak čistog prihoda unaprijed (prenumerando) i poslije isteka razdoblja najma/zakupa (postnumerando) – primjeri u excelu
 3. Metode procjene stope prinosa (kamatne stope na nekretnine) poredbenom metodom – primjer u excelu
 4. Metode procjene vrijednosti zemljišta deduktivnom metodom – primjer u excelu
 5. Metoda procjene prava građenja i zemljišta opterećenog pravom građenja u matematičko financijskom postupku – primjer u excelu

 

MODUL 3: PROFITNA METODA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA (datum će biti određen naknadno)

 

Seminar polaznicima nudi praktičan uvid u profitnu metodu koja se primjenjuje u slučajevima kada se radi procjena nekretnine koja je neodvojiva od djelatnosti koja se u njoj obavlja kao što su: hoteli, benzinske crpke, ugostiteljski objekti, marine, itd. Profitna metoda je u biti metoda procjene čistog prihoda nekretnine na temelju računovodstvenih izvještaja kao što su račun dobiti i gubitka, bilanca i/ili izvještaj o novčanom tijeku (prema IVS-u profitna metoda je podvrsta prihodovne metode). Profitna metoda procjene biti će analizirana u kontekstu elementarnih ekonomskih i računovodstvenih alata, a u praktičnom smislu u Excelu će se analizirati čitav niz primjera vezanih uz probleme procjene s kojima se susreću procjenitelji i donosioci odluka baziranih na procijeni nekretnina.

Osim uvođenja standardne terminologije i korak po korak pristupa u procijeni, analizirati će se i problem viševremenskog uprosječivanja i deflacioniranja računovodstvenih podataka. Seminar će detaljno analizirati i dati primjere izvođenja i procjene fer održivog prometa, bruto profita, neto profita, fer održivog operativnog profita, upravljačkog udjela u profitu i u konačnici same tržišne procjene čistog profita, odnosno prihoda. Svaki primjer će u sebi implementirati i primjenu pojednostavljene prihodovne metode za procjenu same tržišne vrijednosti nekretnine u skladu s pozitivnim propisima RH (NN 74/2014, NN 79/2014, NN 78/15).

 

PREGLED TEMA:

 1. Profitna metoda
 2. Općenito o metodi
 3. Općenito o čistom prihodu i prihodnoj metodi
 4. Pristup vrednovanja prihoda i rashoda
 5. Bruto profit
 6. Prihodi i rashodi
 7. Neto profit
 8. Udio naknade za upravljanje – praksa
 9. Procjena čistog prihoda
 10. Problematika uprosječivanja i deflacioniranja
 11. Jednostavna prihodna metoda i čisti prihod
 12. Primjeri procjene
 13. Jednostavna procjena hotela
 14. Procjena hotela, bed & breakfasta ili kampa
 15. Procjena restorana ili noćnog kluba
 16. Procjena staračkog doma
 17. Procjena benzinske crpke
 18. Složeni pristup procjeni – procjena sportskog centra
 19. Složeni pristup procjeni – Procjena Hotela

 

MOLIMO POLAZNIKE PONESU PRIJENOSNA RAČUNALO SA PRIPADAJUĆIM PUNJAČEM.

UKOLIKO NEMATE RAČUNALO, OBAVIJESTITE NAS KAKO BISMO VAM GA OSIGURALI.

 

PREDAVAČI

 

Voditelj programa Akademije o tržištu nekretnina prof.dr.sc. Josip Tica

Prof.dr.sc. Josip Tica doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje predaje kolegije Gospodarstvo Hrvatske, Makroekonomija i Urbana Ekonomika. Također se usavršavao na inozemnim sveučilištima pri čemu valja istaknuti da je dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije. Autor je niza istraživanja i članaka iz područja ekonomije te je član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista. Gostujući je istraživač na University of Pittsburgh te pozivni predavač na Fort Hays University. Izv.prof.dr.sc. Tica duži niz godina istražuje i analizira tržište nekretnina te je traženi predavač na navedenu tematiku.

 

 

Kotizacija

 

 Kotizacija
Redovna kotizacija AKADEMIJE O TRŽIŠTU NEKRETNINA3.990kn+PDV
Prijava na program do 10.09.2020. 3.490kn+PDV
Sudjelovanje dvoje polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

 

3.490kn+PDV
Fizičke osobePoseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine moduleKotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744, prije početka edukacije. 

 

Napomena

Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 16.00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara kao i CERTIFIKAT.

Polaznicima je osiguran besplatan parking u garaži Importanne Gallerije uz prethodnu najavu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ btn_txt_color=”#333333″][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″][/ultimate_modal][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj