22.02.

08:30 – 16:00

VALUTNI I KAMATNI RIZIK, MODALITETI HEDGIRANJA RIZIKA TE RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE DERIVATIVA

Bruno Pičman, Ivan Bilić, ACCA

Specijalistički seminar na temu valutnog i kamatnog rizika, načina zaštite od rizika te računovodstvenog praćenja instrumenata zaštite od valutnog i kamatnog rizika.

1.390,00kn + PDV (ukupno 1.737,50kn)
15% popust ostvarite prijavom do 15.02.