STRUKTURNI FONDOVI EU TE PRAKTIČNA PRIPREMA PROJEKATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Datum: 12. i 13. lipnja 2014. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentori: Ana Fresl, Ivona Pavelić

CILJ SEMINARA

Ulazak Hrvatske u Europsku Uniju donio je mnoge promjene, ali što je puno važnije i mnoge prilike. Prvenstveno se to odnosi na mogućnosti korištenja kohezijskog fonda i strukturnih fondova EU.

 

Smatramo izrazito važnim da se sve pravne osobe informiraju i pripreme za potencijal tih mogućnosti. Korištenje EU fondova pretpostavlja složen sustav u kojemu se svi mi moramo potruditi da ulazak u Europsku Uniju za Hrvatsku bude i financijski uspješna i održiva priča kako bismo ovećali korisnost uloženih javnih sredstava u zajednički proračun EU.

 

Ovaj seminar je praktične naravi, gdje će se u dva dana proći temeljito kroz sve ključne elemente koje projekti moraju imati da bi se prijavili na EU fondove. Vježbati će se izrada koncepta projekta na primjeru otvorenog natječaja.

 

Kroz praktične primjere, prezentacijom i osobnim iskustvom u području pripreme i provedbe EU projekata, iskusni predavači nastojat će polaznicima prikazati dostupna pravna osnova i najvažniji elementi sustava financiranja EU fondovima.

 

Jedan od ishoda seminara biti će i istražiti potencijal za razvojne projekte samih polaznika, sakupiti ideje, grupirati ih prema sličnostima te tijekom čitave 2014. godine pripremati specijalitičke seminare temeljene na evidentiranim potrebama pojedinih grupa polaznika.

 

SYLLABUS

1. Kako funkcioniraju natječaji za financiranje projekata EU fondovima?

 

a. Koja područja Hrvatska financira fondovima EU

b. Pretpostavke za korištenje fondova EU

c. Što svaki EU projekt mora imati

d. Ključni strateški dokumenti i uloge pojedinih institucija

 

2. Pravna osnova EU fondova

 

a. Dostupna regulativa Euoprske Komisije koja uređuje fondove

b. Dostupna pravna osnova za korištenje EU fondova u Hrvatskoj, ključno za razumijevanje sustava funcioniranja EU fondova

c. Razlike pretpristupnih i strukturnih fondova

 

3. Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava

 

a. Kako funkcioniraju natječaji koji pozivaju projektne prijedloge za financiranje

b. Kriteriji odabira projekata

c. Primjeri dostupnih natječaja

 

4. Radionica: priprema projekata

a. Izrada koncepta projekta

b. Potrebna dokumentacija i savjeti u pripremi dokumentacije na primjerima dostupnih natječaja

c. Izrada ključnih elemenata projekta, sastavljanje projektnih aktivnosti i troškovnika, rad u grupama na sličnoj ideji, prezentacija projekata, analiza rizika

d. Savjeti za praćenje vlastitih prilika, ključni elementi iz provedbe projekata, predstavljanje nalaza do sad najvećeg istraživanja o provedbi EU projekata u Hrvatskoj

 

PREDAVAČI

Ana Fresl, direktorica tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. koja se bavi edukacijom, savjetovanjem, razvojem i provedbom projekata koji se financiraju iz sredstava fondova EU. Konzultirala pri izradi više od 200 EU projekata, a o sustavu upravljanja EU fondovima, načinu kako aplicirati projekt na EU fondove ili uspješno ga provesti educirala preko od 5.000 ljudi iz raznih hrvatskih institucija i tvrtki.

 

O strukturnim fondovima znanja i iskustva crpi iz stručnih seminara i praktičnih posjeta sustavima fondova Nizozemske, Sj.Irske, Češke, Danske i Slovenije, a sudjelovala je i u izradi procedura za operativnu strukturu koja upravlja strukturnim fondovima programa regionalne konkurentnosti.

 

Institucionalno iskustvo davatelja sredstava stekla je u višegodišnjem radu u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, gdje je imala priliku samostalno voditi preko 50 projekata i upravljati portfeljem odjela od preko 200 projekata koje su financirali pretpristupni fondovi EU.

 

Ivona Pavelić, voditeljica projekata u tvrtki Projekt jednako razvoj d.o.o. U PJR-u Ivona se bavi razvojem  projektnih prijedloga za natječaje za EU sredstva, radi privatnim i javnim sektorom, od velikih investicijskih projekata do malih projekata iz socijalnog sektora. Ima više  godina iskustva u razvoju i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, a između ostaloga je i certificirani EU voditelj projekata (European Certification and Qualification Association – ECQA, Austrija).

 

Održala je desetak specijalističkih seminara na teme upravljanja projektima te je 2 godine radila u visokoškolskog obrazovnoj ustanovi na kolegiju “Projektni menadžment”. Bila je uključena u provedbu 10-ak EU projekata te razvoj više od 30 projekata.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Eksperti iz korporativnog sektora s interesom za EU fondove, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te državnim i lokalnim ustanovama povezani sa EU fondovima, poslovni konzultanti, project manageri, bankari itd.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

2.350,00kn + PDV (ukupno 2.937,50kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanja broj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6333-0614, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 20% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 2.115,00+PDV).
 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Polaznicima je osiguran besplatan parking uz prethodnu najavu. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj