Seminar

NOVI EOJN – praktični prikaz rada iz uloge ponuditelja

Predavači: Zvonimir Jukić

12.12.2023.

Datum

10:00 - 15:00

Sat

160€ *

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 01.12.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Nakon višegodišnjeg korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH) pristupilo se izradi novog, unaprijeđenog aplikativnog rješenja za provođenje postupaka javne nabave. Novi EOJN RH se počinje primjenjivati od 1. siječnja 2024. za sve obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi.

 Novi EOJN uvodi mnoge promjene i način rada, kako li za naručitelje, tako i za ponuditelje.

 Neke od novih funkcionalnosti očituju se i u novom načinu objavljivanja dokumentacije za nadmetanje, istovremen izrade dokumenata (DON, ESPD), novi način popunjavanja ESPD-a, novi način predaje ponude i sudjelovanja ostalih gospodarskih subjekata u ponudama, novi način otvaranja ponuda (mogućnost on-line praćenja javnog otvaranja putem EOJN RH), uvid u ponude putem EOJN RH, dohvat preko EOJN RH za sve gospodarske subjekte u ponudama za dokazivanje nepostojanja razloga za isključenja gospodarskih subjekata) itd. Sve ove novine biti će prezentirane na edukaciji namijenjenoj ponuditeljima i ostalim gospodarskim subjektima kroz praktičan prikaz rada u demo verziji EOJN RH.

Syllabus

10.00-11.30h  EOJN RH

  • osnovne funkcionalnosti i razlike s obzirom na „stari“ EOJN RH
  • plan nabave – izgled, pretraživanje, iskazivanje interesa za pojedine nabave
  • Prethodno savjetovanje – način postavljanja pitanja

11.30-11.45 Pauza

11.45-13.15 EOJN RH

  • Prikaz rada ponuditelja u otvorenom postupku nabave
  • postavljanje pitanja na DON
  • izrada ESPD-a
  • sudjelovanje gospodarskog subjekta kao člana zajednice, podizvoditelja
  • predaja ponude
  • dostava pojašnjenja ponude/ažuriranih popratnih dokumenata
  • predaja e-žalbe

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

NOVI EOJN – praktični prikaz rada iz uloge ponuditelja