IZRADA POSLOVNOG PLANA

Specijalistička radionica na temu izrade poslovnog i financijskog plana.
 
Datum: 26. studeni 2010., s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: mr. sc. Mladen Meter
 

CILJ SEMINARA

U suvremenim uvjetima poslovanja nužnost poslovnog planiranja postaje sve značajnija aktivnost jer je potrebno na što učinkovitiji i efikasniji način planirati korištenje raspoloživih odnosno potrebnih resursa. Pri tome je potrebno analizirati kompleksno poslovno okruženje; u prvom redu očekivanja naših kupaca, intencije naših konkurenata te naše mogućnosti da na najbolji mogući način očuvamo i povećamo vrijednost poslovanja.

S obzirom da uspješnost poslovnog odlučivanja, odnosno ostvarenje planskih veličina, uvelike ovisi i o korištenim postupcima za određivanje planskih veličina, za kvalitetnu izradu poslovnog plana potrebno je poznavati suvremenu metodologiju poslovnog planiranja, a kroz ovu specijalističku radionicu sudionici će se kroz više praktičnih primjera i vježbi upoznati sa:

- pojmovima i sadržajem poslovnog planiranja,

- organizacijom procesa poslovnog planiranja,

- analizom poslovnog okruženja i definiranjem strateških ciljeva,

- izradom poslovnog plana,

- financijskom analizom poslovnog plana te

- mjerenjem i izvještavanjem o ostvarenju planskih veličina.

S obzirom da će se poslovni plan i financijska analiza izrađivati u excelu, potrebno je da sudionici na radionicu donesu prijenosna računala.
 

SYLLABUS

1. Uvod u poslovno planiranje

- Pojam poslovnog planiranja

- Osnovni ciljevi poslovnog planiranja

- Uloga kontrolera u procesu poslovnog planiranja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Organiziranje procesa poslovnog planiranja

2. Analiza poslovnog okruženja i definiranje strateških ciljeva

- PEST analiza

- SWOT analiza

- Definiranje strateških ciljeva

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza poslovnog okruženja i definiranje strateških ciljeva

3. Poslovno planiranje

- Vrste poslovnih planova

- Tehnike poslovnog planiranja

- Izrada operativnog plana

- Izrada financijskog plana

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada poslovnog plana

4. Financijska analiza i izvještavanje

- Horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja

- Analiza financijskih pokazatelja

- Utvrđivanje i analiza odstupanja

- Svrha i struktura izvještavanja

- Interni periodički izvještaji

PRAKTIČNA VJEŽBA: Financijska analiza poslovnog plana
 

PREDAVAČ

Mr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslova učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje u području kontrolinga, financija, računovodstva, interne revizije i poslovnih informacijskih sustava (SAP), koju je osnovao nakon višegodišnjeg rada na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler).

Magistrirao je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2006. godine završio Controlling Stufenprogramm na Österreichisches Controller-Institut-u u Beču te položio ispit za diplomiranog kontrolera. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management. Ovlašteni je interni revizor za banke i financijske institucije te informacijske sustave. Nositelj je kolegija kontrolinga na uglednoj privatnoj poslovnoj školi, te član uprave Udruge Controllera Hrvatske.
 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

- Voditelji odjela koji koriste ili trebaju koristiti izvještaje iz kontrolinga,

- Specijalisti u kontrolingu,

- Specijalisti u financijama,

- Specijalisti u računovodstvu,

- Specijalisti u internoj reviziji,

- Poduzetnici i analitičari, poslovni konzultanti, project manageri, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.